Liudvikas Jakimavičius

Nedaug beliko laukti. Trumpą savaitėlę. Vilniaus oro uoste prie lėktuvo privažiuos trapas, atsidarys lėktuvo durys ir...

Plūsteli gausybė prisiminimų, grįžtančių vaizdiniais iš ketvirčio amžiaus tolių. Anuomet mes labai gerai supratome ir pajautėme, ką reiškia Šventojo Tėvo apsilankymas Lietuvoje, ką tik išsivadavusioje iš melo ir okupacijos pančių. Jonas Paulius II atsiklaupė, pabučiavo Lietuvos žemę ir palaimino mūsų siekius: „Nebijokite“, – tokia buvo Popiežiaus žinia mums. Toks Šventojo Tėvo simbolinis ženklas įrašė mūsų pasirinkimą į Dangaus kalendorių ir patikino, kad mūsų laisvės siekis Dievo akivaizdoje yra teisingas. Jono Pauliaus II apaštalinė kelionė tautai atvėrė naują dvasinę perspektyvą kurti savo gyvenimą su Dievo padėjimu.

Tęsinį skaitykite 2018 09 19 „Utenyje“