Genovaitė ŠNUROVA

Eilinis Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo šventiškai. Į svečius atvykę Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas ir Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Algis Bronislovas Vasiliauskas ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius Giedrius Grybauskas, džiaugdamiesi dėl didelio dėmesio sportui, pagalbos komandoms, už iškovotas prizines vietas Utenos rajono savivaldybei ir Utenos miesto seniūnijai įteikė padėkos raštus ir taures.
Taryba nusprendė nustatyti didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, išskyrus Utenos rajono savivaldybės administraciją ir Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą.
Biudžetinėse įstaigose buvo nustatytas didžiausias leistinas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius, tačiau nuo šių metų rugsėjo 1 d. ugdymo įstaigoms perėjus prie etatinio darbo apmokėjimo, tarifikuojamos pareigybės perskaičiuojamos į etatus, dėl to teikiamas naujos redakcijos sprendimo projektas.

Tęsinys 2018 10 03