IMG 5238Prieš šimtą metų pirmasis LIONS klubas susikūrė Amerikoje, Čikagos mieste. Jam buvo pasirinktas gražus, prasmingas pavadinimas. Ypatingai daug reiškia pirmosios angliškų žodžių raidės: „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas). Lietuviškai žodis LIONS reiškia LIŪTAI. Klubo tikslas – padėti žmonėms, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, užtikrinti atskirų piliečių, bendruomenės ir netgi valstybės vidinį bei išorinį saugumą. Judėjimas ėmė plisti įvairiose šalyse ir savo geranoriška, humaniška veikla tapo plačiai žinomas, vertinamas visuomenėje. Pasaulyje šiuo metu yra 45 tūkstančiai LIONS klubų, vienijančių per pusantro milijono narių. Lietuvoje jie ėmė kurtis prieš dvidešimt penkerius metus ir šiandien jų esama trisdešimt. Utenos rajone, Užpalių miestelyje LIONS klubas savo veiklą pradėjo prieš penkiolika metų. Į šventę, kuri vyko Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus salėje, atvykęs Lietuvos LIONS klubų gubernatorius Linas IMG 5279Slušnys kalbėjo, jog tai vienintelis toks klubas provincijoje. Visi likusieji dvidešimt devyni savo veiklą vykdo didesniuose miestuose. Anot kalbėtojo, tai nėra gerai. Tokie klubai turėtų būti visų rajonų miesteliuose ir atlikti nemažai reikalingų humaniškų darbų. Šiuos gubernatoriaus pasakytus žodžius akivaizdžiai patvirtina penkiolika metų trunkanti Užpalių LIONS klubo veikla. Jo dabartinis prezidentas Užpalių seniūnijos seniūnas Eugenijus Keraminas yra tas asmuo, kuris labai gerai pažįsta savo bendruomenės žmones, žino jų rūpesčius, bėdas ir visada gali konkrečiai padėti tiems, kuriems vienokia ar kitokia pagalba tikrai reikalinga.

Tęsinį skaitykite 2016 07 02 „Utenyje“