Į klausimus atsako Lietuvos Respublikos Seimo narė, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja, socialdemokratė Milda Petrauskienė.


Gerbiama Seimo nare, Utenos rinkimų apygardoje, kurioje esate išrinkta Seimo nare, gyventojų priėmimo metu dažnai girdite nusiskundimus dėl Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Utenos skyriaus darbo dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės ilgalaikės nuomos...
Taip. Žmonės skundžiasi, kad laisvoje valstybinėje žemėje, kurią jie keletą metų naudojo ir už tai mokėjo nustatytą mokestį, jiems nežinant suprojektuojami sklypai ir išnuomojami asmenims, kurie nei toje seniūnijoje, nei savivaldybėje negyvena. Iš pradžių kasmet buvo reikalaujama, kad jie NŽT skyriui rašytų prašymus naudoti tą žemę, paskui tų prašymų imta nebereikalauti. Ir štai, atėjus pavasariui, žmogus staiga sužino, kad jo naudojama žemė jau suprojektuota ir sudaryta ilgalaikės nuomos sutartis su piliečiu, kuris čia net negyvena ir tos žemės nesiruošia dirbti. Tačiau formaliai jis pirmas parašė prašymą nuomai, o kaimo žmogus to nepadarė, nes nežinojo ar buvo suklaidintas, o gal tikėjosi, kad jo atsiklaus, praneš apie savo ketinimus. Nors, kaip gyventojai aiškina, jie prieš tai ne kartą kreipėsi į NŽT Utenos skyrių dėl ilgalaikės žemės nuomos, bet jiems buvo

Tęsinį skaitykite 2016 01 09 „Utenyje“