DSC 0413Nuo 2013 metų pradžios įsigaliojo nauja darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Darbuotojo ir darbdavio konfliktus ėmė nagrinėti darbo ginčų komisijos (DGK) prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Ši paslauga sumažino teismų darbo krūvį bei padėjo gyventojams taupyti laiką ir pinigus – individualūs darbo ginčai nagrinėjami nemokamai, advokatas nebūtinas.
Į darbo ginčų komisijas galima ir reikia kreiptis, nes Lietuvoje nustatyta dviejų pakopų darbo ginčo nagrinėjimo sistema. Tai reiškia, kad, neišnagrinėjus ginčo darbo ginčų komisijoje, teisme jis negali būti nagrinėjamas. Šiuo metu Lietuvoje darbo nesutarimus nagrinėja keturiolika DGK prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Utenos apskritį aptarnauja Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija.
DGK veikia trišalės socialinės partnerystės principu ir sudaroma iš trijų narių – darbo ginčų komisijos pirmininko, darbuotojų ir darbdavių atstovų, skiriamų iš Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių veiklos teritorijoje veikiančių profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų valdymo organų sprendimu.


Pasak Panevėžio teritorinio skyriaus DGK pirmininkės vyriausiosios darbo inspektorės darbo teisei Astos Gudonienės, dažniausiai nesutarimų kyla dėl neišmokėto darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko režimo, galutinio atsiskaitymo nutraukus darbo sutartį. „Žmonės kenčia, kenčia ir tik gerokai vėliau kreipiasi pagalbos dėl neišmokamo atlyginimo”, – sakė VDI Panevėžio teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkė A. Gudonienė. – Yra buvę bylų, kai darbuotojai vėluojančio atlygio laukė net metus. Būna, kad darbdavys nustoja mokėti pinigus, paskui šiek tiek sumoka, tad žmonės viliasi, kad ilgainiui viskas stos į vėžes.” Darbuotojai taip pat kreipiasi į Darbo ginčų komisiją ginčydami darbdavio skirtą drausminę nuobaudą.

Tęsinį skaitykite 2016 11 02 „Utenyje“