utenis 11

Tuesday, June 19, 2018

Keliomis eilutėmis

2018 m. birželio 12 d. Utenos rajono savivaldybėje vyko paskaita-diskusija „Prekyba žmonėmis“, kurią vedė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) Panevėžio skyriaus socialinės darbuotojos Monika Murnikaitė ir Donata Ribokaitė. Pasak lektorių, prekyba žmonėmis apima žmonių verbavimą, pervežimą, slėpimą siekiant juos išnaudoti – dažniausiai seksualinio išnaudojimo arba priverstinio darbo tikslais. Ši grėsmė pirmiausia susijusi su tuo, kad dalis vaikų ir jaunimo vasaros atostogų metu nėra pakankamai užimti, jie neturi siektinų tikslų – tokie vaikai yra lengvas prekiautojų žmonėmis grobis. Asmenų siekis lengvai ir greitai užsidirbti pinigų ir/ar sunki finansinė padėtis taip pat skatina patikėti prekeivių žmonėmis pažadais ir tokiu būdu yra patenkama į prekeivių žmonėmis pinkles.
next
prev

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į
„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

Skelbimas Balzena

 

Utenisyra

 

 


Aktualijos

VVSK toliau stiprina seniūnų statusą

Birželio 9 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritarė patobulintam Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 6, 9, 103, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 321 straipsniu įstatymo projektui (XIIP-3926).
Esminės šio įstatymo projekto nuostatos – leisti savivaldybių taryboms pasirinkti, kokią formą suteikti seniūnijoms: ar savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, ar biudžetinės įstaigos.
Komitetas siūlo, kad seniūnija, turinti biudžetinės įstaigos statusą, galėtų teikti ne tik administracines, bet ir viešąsias paslaugas, savarankiškai tvarkyti biudžetą, kad tokioje įstaigoje turėtų dirbti ne mažiau kaip 10 darbuotojų. Seniūnai į pareigas būtų priimami tik konkurso būdu, be konkurso seniūną būtų galima perkelti tik keičiant seniūnijos teisinę formą (jeigu atitinka reikalavimus) ar laisvas kitos seniūnijos seniūno pareigas.
Parengta pagal ELTOS inform.

„Tik gaila gaila Lietuvos, kurią karštai mylėjau...“

logo spaudos remimo fondas2Laikas praeities skriaudų užmarštin nenusinešė

1941-ieji metai Lietuvai ir lietuvių tautai yra vieni skaudžiausių, daugiausiai netekčių atnešę. Tai trėmimų pradžia (birželio 14-ji), Rainių, Juodupės, Červenės, Pravieniškių, Panevėžio žudynės.
1939 m. rugpjūčio 23 dieną Sovietų Sąjunga ir Vokietija sudarė nepuolimo sutartį ir slaptą sandėrį dėl įtakos sferų Europoje pasidalijimo. Bendromis jėgomis sutriuškinusios Lenkiją, 1939 m. rugsėjo 28 d. sudarė dar vieną sutartį – sienų nustatymo ribas. Tai nulėmė ir Lietuvos valstybės likimą. 1940 m. birželio l5 d. Raudonosios Armijos kariai peržengė Lietuvos sieną.

bliznik2Okupacija ir represijos
Jau pirmosiomis okupacijos dienomis prasidėjo „liaudies priešų“ paieškos. 1940 m. liepos 12-16 dienomis buvo suimta per 500 žmonių – daugiausiai Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų, kariškių, tarnautojų. Per metus buvo suimta ir įkalinta per 11000 žmonių. Pirmasis masinis trėmimas prasidėjo 1941 m birželio 14-osios naktį ir truko iki 18-osios. Iš gimtųjų namų buvo išvežtos ištisos šeimos: tėvai seneliai, vaikai, ką tik gimę kūdikiai. Likęs tremtinių turtas buvo konfiskuojamas ir išdalijamas. Per kelias birželio dienas buvo išvežta apie 18000 žmonių. Moterys, vaikai - į tremtį, vyrai – į kalėjimus, lagerius.
Iš Utenos apskrities 1941 metais buvo ištremta 239 šeimos, 766 žmonės. Iš tremties negrįžo 232 uteniškiai.Iš Utenos rajono 1945-1952 metais ištremti 2598 žmonės, apie 300 mirė pakeliui į tremtį. Lietuvių tauta krauju ir ašaromis sumokėjo už Ruzvelto Stalinui užleistą beveik pusę Europos.
Vincas Bliznikas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo pirmininkas

DSC00823Jaunystė praėjo tremtyje
Tremtį iškentusių žmonių skaičius mažėja ir mažėja. Ne vieną jų jau priglaudė tėviškės kapai, o daugelis buvo palaidoti šaltoje Sibiro žemėje. Buvusių tremtinių pragariškų dešimtmečių gyvenimo atkarpa ir šiandien atmintyje atgyja kaip gyva. Niekas niekada to ištrinti arba kompensuoti ir tokių dienų nugyventi iš naujo negalės.
Sudeikių seniūnijos Liepakalnių kaime (buvusiame Ubagų) gyvenanti tremtinių Antaninos ir Vytauto Šavalinskų šeima kuo puikiausiai mena tuos laikus, kai abiejų sutuoktinių patys gražiausi jaunystės metai prabėgo tremtyje. Visiškai neseniai aštuoniasdešimtąjį gimtadienį atšventusi Antanina, augusi gausioje dvylikos brolių ir seserų šeimoje, pasakoja: „Kiekvienam likimas paskyrė savo dalią. Vieni anksti pasimirė, vyresnės seserys ištekėjo, vienas brolis tarnavo Plechavičiaus armijoje, kitas, slėpdamasis nuo rusų kariuomenės, išėjo į miškus. To užteko, kad šeima būtų įtraukta į „juoduosius” sąrašus. Tą 1948 metų gegužės 22 dienos rytą kaime pradėjo loti visi šunys, pasigirdo vežimo ratų bildesys, sunkvežimių burzgimas. Žmonės su didžiausiu nerimu žiūrėjo, į kieno kiemą užsuks ginkluoti neprašyti svečiai. Vežė tuos, kurie buvo pačių kaimiečių įskųsti. Mūsų namuose buvome penkiese: tėvai, seserys Zosytė, Aldona ir aš. Visus išvarė į kiemą. Man tada buvo dvylika metų. Kupiškio geležinkelio stotyje visus iš Ubagų kaimo suvarė į tą patį vagoną ir traukinys bildėjo vis tolyn ir tolyn…”
Ešelonas per Lietuvą važiavo lėtai. Naktimis stotyse prikabindavo vis naujus tremtinių pilnus vagonus. Beveik po mėnesį trukusios kelionės Antanina su tėvais ir dviem seserimis buvo apgyvendinti Irkutsko srityje, vidury miško esančiame tremtinių kaimelio Talcy barake. „Kadangi buvome pasirašę, jog čia atvykome visam laikui, teko susitaikyti su likimu, prisitaikyti prie tikrai nelengvų gyvenimo sąlygų. Vienoje vakaruškoje į akis krito vėjo nugairinto veido jaunuolis. Taip susipažinau su Vytautu Šavalinsku. Jo šeima buvo atvežta kiek vėliau į už keturiasdešimties kilometrų nuo mūsų esantį Charchatajaus kaimelį“,– prisimena Antanina. Tai netrukdė jauniems žmonėms draugauti ir sukurti šeimą. Sibire Vytautas išmoko vairuoti traktorių ir visus vienuolika tremties metų su juo dirbo miške. Antanina ir Vytautas Šavalinskai visą laiką, būdami toli nuo gimtųjų namų, labai ilgėjosi savo tėvynės ir širdyse saugojo meilę jai. Džiaugsmui nebuvo ribų, kai gavo žinią, jog galima grįžti į Lietuvą. Į gimtąjį Antaninos Ubagų kaimą Šavalinskai parvyko šeštojo dešimtmečio pradžioje. Čia buvo susikūręs kolūkis. Jame Vytautas ėmė dirbti traktorininku.
Apie kolūkinius laikus sutuoktiniai nelabai mėgsta pasakoti. O ir ką ten besakysi, kai šiandien abu savo gyvenimo devintąją dešimtį skaičiuoja. Kol galėjo, abu dirbo išsijuosę: augino gyvulius, dirbo žemę ir ūkelyje nieko nestokojo. Dabar tik Antanina namuose sukasi, nors sunki tremtis vis apie save primena: gelia sąnarius, šlubuoja širdis. Vytautas visai pasiligojo ir iš patalo be kitų pagalbos nebepasikelia. Abu sutuoktiniai darnioje santuokoje išgyveno šešiasdešimt metų. Užaugino, išmokslino ir už vyrų išleido penkias dukteris. Šiandien pats didžiausias jų džiaugsmas ir turtas – dešimt anūkų ir laimingos vaikų šeimos.
Šių metų gegužės l4 dieną Antanina ir Vytautas Šavalinskai Liepakalnių kaime atšventė deimantines vestuves. Buvo pats pienių žydėjimas, tad ir sutuoktinių galvos pasipuošė jų vainikais. Į iškilmes suvažiavo dukrų šeimynos, daug gražių žodžių bei linkėjimų išsakė anūkai, giminės, draugai ir kaimynai. Tai pats gražiausias pavyzdys, kai kadaise jaunavedžių duotas priesakas – ir varge, ir džiaugsme visada drauge – tapo šešiasdešimt metų trukusia realybe.

IMG 5112Iš tremties –į šiltus namus
Utenoje trijų kambarių bute kartu su dukros Giedrės šeima gyvenantis Edmundas Kanapeckas atvirai prisipažįsta, kad apie tremtyje praleistus aštuonerius metus galima labai daug kalbėti arba trumpai pasakyti – viską ištvėriau, į tėviškę sugrįžęs radau šiltus, jaukius namus. „Tremtyje patirtų skriaudų nei užmiršti, nei atleisti negali. Jos tokios sunkios ir skaudžios, jog netgi dabar prisiminus širdį it replėmis suspaudžia”,– sako Edmundas. Visas senelio džiaugsmas po kambarius bėgiojantis ir visko be paliovos klausinėjantis ketverių metukų anūkėlis Airidas. Paties Edmundo vaikystė buvo visiškai kitokia.
Jam tebuvo vos šešeri metukai, kai stribai nušovė miške nuo tarnybos sovietinėje armijoje besislapstantį tėvą. Pro šalį žygiuojantys rusų kareiviai lavoną išnešė į pamiškę ir leido palaidoti. Naktį kaimo vyrai jį atgabeno į klojimą, iš neobliuotų lentų sukalė karstą ir tyliai užkasė Bikūnų kaimo kapinaitėse. Mažametis Edmundas ne kažin ką ir atsimena iš tų tėvelio laidotuvių. Motina po poros metų ištekėjo už netoliese gyvenusio našlio ir su sūnumi persikėlė pas jį . Tik tas bendras jų gyvenimas truko vos porą mėnesių. Tremtinės likimo motina neišvengė. 1948 metais ją su aštuonerių metų sūnumi išvežė į nežinią. Tik dėl atsitiktinumo tokios lemties išvengė patėvis Petras. „Jis buvo geras žmogus. Visus aštuonerius metus, kol buvome tremtyje, siuntė mums siuntinius, rašė laiškus ir kantriai laukė grįžtančių”,– prisimena Edmundas Kanapeckas. Giliai į tuometinio berniuko atmintį ir širdį įsirėžė ta ilga ir baisi kelionė tremtinių perpildytuose, tvankiuose vagonuose į nežinią. Dar baisiau buvo, kai tremtinius iš Lietuvos susodino ant sielių ir plukdė sraunia Poimos upe. „Išlaipino Rešoto gyvenvietėje, į kurią buvo ištremti lenkai, deja, visi jau išmirę. Tuščiuose barakuose buvo šalta, nyku, baisu. Trūko maisto, drabužių, užklotų. Jau kitą dieną prisakė eiti į mišką rinkti sakų, iš kurių virė dervą. Per tuos metus jos tiek prigamino, kad didžiausiam pragarui užtektų”,– pasakoja Edmundas.
1956 metais jis su motina grįžo į patėvio išsaugotus šiltus namus. Trejus metus atlikęs tarnybą sovietinėje armijoje, vyriškis vedė, užaugino sūnų ir dukrą, susilaukė dviejų anūkų. Žmona jau senokai mirusi. „Nykus tas seno žmogaus gyvenimas. Visa laimė, kad šalia yra dukros šeima ir praskaidrina tą nepakeliamą vienatvės jausmą. Daug mūsų buvusių tremtinių jau iškeliavo Anapilin. Esu įsitikinęs, kad tais baisiais tolimais laikais mūsų patirtos skriaudos ir skausmas niekada nebus užmiršti ir nepasikartos”,– atsisveikindamas kalbėjo Edmundas.
Eugenija Barskevičienė

Apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai

Gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seime pagerbti aktyviausi 2015 metų bibliotekos skaitytojai ir skaitomiausių knygų autoriai. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka aktyviausiais skaitytojais išrinko Vidą Gražienę bei moksleivį Simoną Bikelį.
Renginio dalyvius sveikino Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, žodį tarė rašytoja, menotyros mokslų daktarė Kristina Sabaliauskaitė, vaikų rašytojas Vytautas Račickas, taip pat vyriausias ir jauniausias bibliotekų skaitytojai. Renginyje pasirodė dainuojamosios poezijos atlikėjas Žilvinas Ališauskas.

Tęsinį skaitykite 2016 06 11 „Utenyje“

Išsiųsti II ketvirčio kvietimai protezuoti dantis

Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams, laukiantiems eilėje ligonių kasų lėšomis apmokamo dantų protezavimo, antroje gegužės pusėje išsiųsti II šių metų ketvirčio kvietimai gauti paslaugą.
Protezuoti dantis pakviesti 584 Panevėžio ir 420 Utenos apskričių gyventojų.
Laukiantiesiems eilės Panevėžio mieste išsiųsta 230 kvietimų, Utenos rajone – 140, Pasvalio rajone – 88, Panevėžio rajone – 86, Rokiškio rajone – 80. Po 70 kvietimų taip pat išsiųsta Biržų ir Anykščių rajonų gyventojams, po 60 – Visagino miesto ir Molėtų rajono, 50 – Zarasų, 40 – Ignalinos, 30 – Kupiškio rajonų gyventojams.
Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyrius ragina gyventojus, laukiančius eilėje dantų protezavimo, pasitikrinti savo pašto dėžutes, nes neatsiimti kvietimai grįš atgal į ligonių kasą ir pakartotinai nebebus siunčiami.
Gavusieji kvietimus per 3 mėn. nuo pranešimo išsiuntimo dienos privalo kreiptis į gydymo įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugos suteikimo arba į ligonių kasą dėl šios paslaugos atidėjimo. Nesikreipusieji, taip pat tie, kuriems siųsti kvietimai, nepasiekę adresato, grįš atgal į Panevėžio TLK, bus išbraukiami iš sąrašo.
2016 m. Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojų dantims protezuoti iš viso skirta beveik 1,5 mln. Eur.
Daugiau informacijos – www.paneveziotlk.lt, bendruoju ligonių kasų tel. 8 700 88888, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Detalesnė informacija apie dantų protezavimo eiles pagal savivaldybes skelbiama www.paneveziotlk.lt, skyrelio „Gyventojams“ skiltyje „Dantų protezavimas“ („Dantų protezavimo eilės“).
Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Savaitgalio reidas Utenos apskrities keliuose: 14 neblaivių vairuotojų

Praėjusį savaitgalį, gegužės 27-29 dienomis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė vairuotojų blaivumo kontrolės priemones ir pasirinktose vietose tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, ar nevairuoja apsvaigę nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Iš viso pareigūnai patikrino apie 1 300 transporto priemonių vairuotojų. Vykdomų priemonių metu buvo nustatyta 14 neblaivių vairuotojų, dar 5 vairuotojai buvo vartoję alkoholio, tačiau neviršijo leistinos alkoholio normos.
Gegužės 30-osios rytą, nuo 7 val. iki 8 val. 30 min., gausios Kelių policijos skyriaus pareigūnų pajėgos vykdė netikėtą neblaivių vairuotojų kontrolės priemonę Zarasų mieste. Reido metu policijos pareigūnams įkliuvo trys neblaivūs vairuotojai, kuriems nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,43 prom., 0,52 prom., 0,66 prom.). Dar du neblaivūs asmenys buvo išaiškinti Dusetų miestelyje – vienam vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,65 prom.), kitam – lengvas (0,84 prom.).
Utenos apskrities policija dar kartą įspėja vairuotojus nesėsti prie automobilio vairo esant neblaiviems. Taip pat prašome neleisti vairuoti transporto priemonių asmenims, kurie yra neblaivūs. Pastebėję, kad transporto priemones vairuoja neblaivūs asmenys, visuomet apie tai informuokite policiją bendruoju pagalbos telefonu 112.
Utenos apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

Šviesiame birželio danguje – trys planetos ir sidabriškieji debesys

Jonas Vaiškūnas

„Baltosiomis naktimis“ išryškės tik šviesiausios žvaigždės
Trumpomis birželio naktimis Saulei negiliai panyrant po šiauriniu horizontu Lietuvą gaubs „baltosios naktys“. Vakaro žaros beveik susitiks su ryto žaromis, tad visiškai nesutems net ir vidurnaktį. Trumpam pritemstančiame danguje išsiskirs tik pačios šviesiausios žvaigždės. Plika akimi bus sunku įžiūrėti Paukščių Taką. Šiek tiek į vakarus nuo zenito pasislinkusiame Jaučiaganio žvaigždyne išsiskirs ryškioji Jaučiaganio žvaigždė – Arktūras, į rytus nuo zenito Lyros žvaigždyne švytės Vega, šiaurėje, visai palei horizontą, slinks Vežėjo Kapela, virš rytų padangės jau gerokai pakilusiame Erelio žvaigždyne spindės Altairas, kartu su Vega ir ryškiausia Gulbės žvaigžde Denebu sudarantys vadinamą Didįjį Vasaros Trikampį. Virš vakarų horizonto svirs besileidžiantis Liūto žvaigždynas.

Tęsinį skaitykite 2016 06 11 „Utenyje“

Orai

 

braskesIšsiperėjusios varnos ir kuosos moko jauniklius plėšikauti. Miestas pilnas jų triukšmo. Įžūlumas neišpasakytas – sėdint po raustančia trešne uogų kauliukais apmėto. Šilta, bet apsiniaukusi savaitės pradžia.
Pirmadienį oro temperatūra bus iki 15–16 laipsnių naktį ir iki 27 dieną. Silpnas vėjas pūs iš vakarų ar pietvakarių pusės. Nelis.
Antradienį orai atvės iki padorumo ribos. Naktį bus 15, dieną – 23 laipsniai šilumos. Trumpai palis. Vėjas vakarų – 6 metrai per sekundę.
Trečiadienis saulėtas ir vėjuotas. Vėjas pūs iš vakarų (5–7 metrai per sekundę). Nelis.
Dienos ilgumas 18 valandų ir 27 minutės. Mėnulio jaunatis tęsis iki birželio 19 dienos.
Vandens temperatūra Tauragno ežere – 19 laipsnių, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių.

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Jei absoliučiai gerai jautiesi, galbūt nesi visiškai sveikas.
Jei galva prakaituoja, tai nereiškia, kad ji dirba.
Jeigu jie yra, jie yra reikalingi – parazitai.
Kad ir su savimi kalbiesi, vis tiek nori būti išgirstas.
Jei žmogui trūksta, tai jis mano, kad pinigų.
Kai mintys viena kitą veja, gali visai išsivaikyti.
Tas mąslus inteligento žvilgsnis – nuo šuniško gyvenimo.
(Jurgis Gimberis)

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

IŠNUOMOJU žemę su didele kūdra (yra galimybė nusipirkti). Tinka poilsiui ir žuvininkystės verslui. Apie 1 ha žemės galima dirbti. Šalia yra Lukno ežeras.  Tel. (8-686) 77639, el. p. rimantasemilija@gmail.com

 

PADEDAME paruošti reikiamus dokumentus pastatų įregistravimui
Statybų inspekcijoje (VTPSI).
Konsultuojame visais nekilnojamojo turto klausimais.
Tel.: (8-698) 18325, (8-608) 30123.

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2018-06-11

  2018-06-11 apie 17.10 val. Molėtų r., Giedraičių mstl., Kementos g., namo laiptinėje, moteris (g. 1962 m.) smurtavo prieš neblaivų (2,11 prom.) savo vyrą (g. 1962 m.). Moteris sulaikyta ir uždaryta į Utenos apskr. VPK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-06-11 apie 18.00 val. Ignalinos r., Naujojo Daugėliškio sen., Janionių k., Janionių g., namo virtuvėje, kilus žodiniam konfliktui, vyras (g. 1989 m.) pastūmė moterį (g. 1937 m.). Pastaroji nukrito ant grindų, taip jai buvo sukeltas fizinis skausmas. Švenčionių r. ligoninės priėmimo skyriuje moteriai nustatytas kairio raktikaulio lūžimas. Įtariamojo buvimo vieta nenustatyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-11

  2018-06-11 apie 09.30 val. vyras (g. 1955 m.) pastebėjo, kad Anykščių r., Troškūnų sen., Juostininkų k., Z. Mačionio g., nupjovus jam priklausančio ūkinio pastato spynos laikiklio ąsą (kilpelę) ir patekus į vidų, buvo pavogtas traktoriukas-žoliapjovė. Padaryta 2000 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-06-11 apie 08.30 val. pastebėta, kad iš sodybos teritorijos Zarasų r., Suvieko sen., Paupynės k., pavogta apie 200 kvadratinių metrų naudotos metalines stogo dangos ir lietaus nuvedimo sistemos detalės, priklausančios vyrui (g. 1963 m.), gyv. Panevėžio r., Bliūdžių k. Padaryta apie 3090 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-12

  2018-06-12 apie 16.20 val. kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis, Utenos r., ties Radeikių k., nuo važiuojamosios kelio dalies į pakelės griovį nuvažiavusio automobilio „Seat Alhambra“ vairuotojui (g. 1961 m.), gyv. Utenos r., Radeikių k., Draugystės g., nustatytas 2,85 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas. 2018-06-12 apie 06.00 val. vyras (g. 1970 m.) pastebėjo, kad iš jam priklausančio garažo, esančio Ignalinos r. sav., Rimšės sen., Rimšės mstl., Rimšės g., patekus per neužrakintas garažo duris, pavogta benzininis pjūklas JONSERED 2045, siaurapjūklis SKIL, du raktų komplektai. Padaryta 400 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-12

  2018-06-12 apie 14.00 val. namuose, Utenos r., Saldutiškio mstl., Miško g., neblaivus (3,41 prom.) vyras (g. 1962 m.) konflikto metu smurtavo prieš sugyventinę (g. 1969 m.), moteriai sukeltas fizinis skausmas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas. 2018-06-12 gautas moters (g. 1937 m.) pareiškimas, kad apie 13.00 val. bute, Utenoje, Sėlių g., sūnus (g. 1968 m.) (girtumą tikrintis atsisakė) smurtavo, moteriai sukeltas fizinis skausmas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas.
 • 1