utenis 11

Friday, March 22, 2019

Keliomis eilutėmis

Kovo 22–23 d. Lietuvos prekybos centruose vyksta tradicinė „Maisto banko“ akcija, skatinanti žmones aukoti. Tikėdamiesi uteniškių dosnumo, akcijos atributika pasipuošę savanoriai kovo 22–23 d. dirba „Vyturių“, „Aukštakalnio“, „Rašės“, „Santakos“, „Maxima XX“, „Maxima X“, „Rimi“, „Iki“ ir „Lidl“ prekybos centruose. Akcijoje dalyvauja Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, VšĮ Krizių centras „Angelų pieva“, VšĮ „Sveikatą į namus“, Utenos lietuvių ir švedų draugija, Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“, Utenos maltiečių grupė. „Maisto banko“ akcijos savanoriai pasitiks prekybos centrų lankytojus su skrajutėmis, prašydami nupirkti bei paaukoti ilgo galiojimo maisto produktų ir taip padėti skurdžiai gyvenantiesiems. Paaukoti produktai bus išdalyti mažas pajamas gaunantiems asmenims, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, benamiams, neįgaliesiems.
next
prev

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

 

2019 naujosknigos

 

 

Aktualijos

Brangūs Utenos krašto žmonės,

nuo mūsų Valstybės atkūrimo 1918-aisiais prabėgo 99 metai. Kitąmet minėsime svarbią datą: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šiandien, besiruošiantys atverti naują Lietuvos istorijos puslapį, galime tvirtai pasakyti, kad Vasario 16-oji, tapusi drąsos, tvirtybės ir vilties simboliu, visada buvo ir išliks tiltas tarp praeities ir ateities. Kaip juo einame ir eisime, priklauso tik nuo mūsų. Tad eikime tuo tiltu gerovės sau, savo vaikams ir savo Valstybei link – kildami ir klupdami, klysdami ir mokydamiesi, bet niekada neprarasdami vilties.
Nuoširdžiai sveikindamas Vasario 16-osios proga, linkiu visiems Utenos krašto žmonėms gyventi tomis vertybėmis, kurios telkia ir saugo mūsų Tautą, ir puoselėti jas. Būkite vieningi, atsakingi, pilietiškai drąsūs ir nepraraskite tikėjimo, vedančio mus Laisvės keliu.
Alvydas Katinas
Utenos rajono savivaldybės meras


 Jau tuoj sueis šimtas metų, kai atkakliai ir drąsiai tęsiame savo tautos, savo pačių istoriją. Lietuvos Valstybė patyrė daug rimtų išbandymų, bet lietuvių Tauta juos išlaikė. Meilė gimtajai žemei, kalbai ir tradicijoms perduodama iš kartos į kartą. Ačiū Dievui ir mūsų žmonėms, tai vis dar gyva, o gyvybę reikia saugoti, budėti prie jos.
Vasario 16-osios proga kviečiu pasitikrinti, ar nenusidėjome Tėvynei darbais ir apsileidimais. Vis dėlto didele dalimi patys esame atsakingi už tai, kad mūsų tautos, mūsų Valstybės istorijoje niekada nebūtų padėtas taškas.
Šventės proga taip pat kviečiu prisiminti ir padėkoti gyvybę dėl Lietuvos laisvės ir mūsų gerovės paaukojusiems vyrams ir moterims. Jų pasiaukojimas ir darbai prireikus ir vėl bus mūsų barikados.
Prasmingos, gražios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos!
Edmundas Pupinis
Seimo narys


Mielieji,

 Lietuvos valstybės atkūrimas, išreikštas ir įprasmintas Vasario 16-osios aktu, įpareigoja mus kurti tautos gerovę ir kultūrą, nesitraukti iš pasirinktojo laisvės ir demokratijos kelio.
Vasario 16-oji – tai viena iš tų dienų, kai minime laisvės kūrėjų, jos gynėjų vardus, tačiau visi mes turėtume gyventi ne tik praeitimi, bet ir dabartimi. Supraskime, kad tai, ką visi kartu sukursime dabar, kada nors irgi taps istorija.
Tad puoselėkime šiandieną ir ją įprasminkime savo paprastu kasdieniu darbu.
Nebijokime kartu klysti ir mokytis, saugokime ir puoselėkime savo tradicijas, branginkime nepriklausomybę ir kurkime darnią ir vieningą ateitį!
Lauras Stacevičius
Seimo narys

Kviečiame teikti paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. kovo 1 d. priima paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, visuomenės jaunimo organizacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. AĮ-720 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AĮ-298, 2013 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. AĮ-116, 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. AĮ-1134 redakcija).
Detaliau su Utenos rajono savivaldybės administracijos gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašu bei paraiškos forma galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga“, poskyris „Ekologinis švietimas“) arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje 221; 321 kab., Utenio a. 4, Utena).
Informuojame, kad 2017 m. tiksliniai gamtosauginės veiklos projektų prioritetai (pirmenybė) yra šie:
– aplinkosauginiai renginiai, seminarai, konkursai;
– gyvūnų globos, apsaugos, priežiūros, tyrimų skatinimas;
– savanorišką veiklą skatinantys projektai, integruoti į regioninius, šalies, tarptautinius projektus.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracija perka būstus socialiniam fondui plėtoti

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 111101877, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 43535, 48693, faks. (8 389) 61615, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Prekių pirkimo tipas: pirkimas.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas turtas: 1(vienas) vieno kambario butas Utenos mieste, kurio bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m. Butai, esantys bendrabučio tipo namuose, ar butai, esantys pastate, kuris (ar jo dalis) yra avarinės būklės, nebus perkami.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 322 kabinete, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriuje, 210 kabinete (Utenio a. 4, Utenoje). Pirkimo sąlygas taip pat galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Pirkimo dokumentų ir paraiškų teikimo terminas iki 2017 m. kovo 2 d. 10 val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo; buto energinio naudingumo sertifikato kopiją; pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą atnaujintame (modernizuotame) name).
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 kovo 2 d. 10.00 val. (Utenio a. 4, Utena).
Finansuojama:
Europos regioninės plėtros fondo
ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis
Projekto vykdytojas:
Utenos rajono savivaldybės administracija

Gyvenimo būdas: vasarą į mišką su krepšeliu, žiemą – su šautuvu

Ne tik Utenos rajone, bet ir visoje apskrityje vargu ar rastume tokį medžiotoją, kuris nepažinotų Juozo Markevičiaus, žmogaus, kuris beveik 30 metų dirbo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato DSC 9665555Licencijavimo tarnyboje (grupėje), buvo ir tebėra medžiotojų būrelio „Sakalas“ narys, mėsą perkantis parduotuvėje, tuo prajuokindamas visus tą faktą žinančius pažįstamus...
Juozas kilęs iš daugiavaikės šeimos, kurioje išmoko darbštumo, atjautos, sugebėjimo dalytis netgi tuo, ko pačiam labai norisi, gyventi ne pagal norus, o pagal galimybes bei supratimo, kad reikia turėti tikslą ir jo siekti.
Šiandien Juozas – senjoras, labai neseniai papildęs tokio titulo turėtojų gretas. Trisdešimt penkerius metus dirbęs policijos sistemoje, nutarė stabtelėti, pagyventi kitokiu ritmu, daugiau laiko skirti laisvalaikio pomėgiams.
Pokalbio laiką derinome su Juozu keletą dienų, nes, pasak jo paties, menkas juokas būti pensininku: laiko neužtenka visiems numatytiems darbams...
„Seniai jau buvau nusiteikęs išeiti į pensiją, – pokalbio pradžioje prisipažino Juozas, - bet dirbau su tokiais vadovais, kurie mano norus pristabdydavo, tai dar vis pasilikdavau. Nelabai suprantu tuos įvairiausių profesijų žmones, kuriems išėjimas į pensiją yra kažkas baisaus. Kartais net išprašyti reikia vos ne prievarta. O juk tai – laikas sau. Laikas, kai gali užsiimti metų metais atidėliota veikla, pabūti gamtoje, sutvarkyti reikalus, kuriems dirbant laiko nebuvo. Kitaip sakant, pagyventi sau. Atsisveikinimas su darbu – jokia ne tragedija, o laiko padiktuotas sprendimas. Amžinai jaunas nebūsim nė vienas.“

Read more: Gyvenimo būdas: vasarą į mišką su krepšeliu, žiemą – su šautuvu

Gyvenimas su ištiesta ir drebančia ranka

Ilgą laiką galvojau, kad bepigu tiems, kurie per miestą automobiliu važiuoja – jiems nereikia atiduoti savotiškos duoklės žmonėms, kurių gyvenimo istorija veide raukšlėmis ir spalvomis parašyta. Pasirodo, nieko panašaus. Juk ir važiuotieji išlipa iš automobilių ir eina išsigryninti pinigų bankomatuose, apsipirkti prekybos centruose ir t.t. Kaip tik tada juos ir „pasigauna“ tinkamos akimirkos tykoję pinigų kaulytojai...
Kadangi asmenų su specifinėmis veido išraiškomis visada pilna Utenos autobusų stoties teritorijoje, beveik kasdien patenku į jų akiratį: duokit pinigų, duokit pinigų, duokit pinigų... Tas kasdieninis kaulijimas jau taip nusibodo, kad net rūpi užsikabinti lentelę, ant kurios didelėmis raidėmis būtų parašyta – „Pinigų neduodu“.
Etatiniai prašytojai (iš matymo jau visus pažįstu) pačioje autobusų stotyje ir jos prieigose nesigėdija prieiti prie autobusų laukiančių senukų, vos pajudančių moterėlių, jaunų panelių ir netgi mokyklinio amžiaus vaikų. Pikčiausia, kad tie kaulytojai – jauni, darbingo amžiaus vyrai, o kartais ir moterys.
Ilgokai maniau, kad tokie savotiško reketo seansai vyksta tik mano minėtoje vietoje. Ilgainiui supratau, kad toli gražu ne.
Viename socialiniame tinkle prašiau žmonių, ne savo noru tapusių (vadinkim tiesiai šviesiai) degradavusiųjų rėmėjais, papasakoti apie situacijas, į kurias jie pateko. Atsiliepė net keletas. Štai ką jie papasakojo...

Tęsinį skaitykite 2017 02 15 „Utenyje“

Šinšilų kailiniai – ne kiekvienai poniai...

100 7784Tokios šių dienų realijos – niekas nebepramina takelių daugelio individualių namų link kaimuose, niekas neskuba įstiklinti išdaužytų langų negyvenamuose daugiabučiuose, nebedaug kam skauda širdį dėl vaiduoklius primenančių gigantiškų pastatų miestelių, stambesnių gyvenviečių centruose, kuriuose turėjo įsikurti arba jau netgi buvo įsikūrusios visos pagrindinės tos vietovės įstaigos, bibliotekos, kultūros namai, valgyklos. Liūdniausia, kad ne viename miestelyje tušti stovi buvusių mokyklų pastatai. Savotiškai išsigelbėjo tik buvęs Vaikutėnų pagrindinės mokyklos pastatas. Jame vietoje mokinių – šinšilos...
Apie šių tankiakailių gyvulėlių auginimą, jų kailiukų panaudojimą ir kitus su šiuo verslu susijusius reikalus kalbėjomės su buvusioje Vaikutėnų pagrindinėje mokykloje (tikrai tikrai!) įsikūrusiame Alvydo Barsteigos šinšilų ūkyje dirbančiu Vytautu VANAGU.

Tęsinį skaitykite 2017 02 15 „Utenyje“

Orai

 

 

P3314606Po ganėtinai ramaus ir šilto savaitgalio orai vėl atvės. Naktį į pirmadienį žadami 2 laipsniai šalčio, dieną – iki 6 laipsnių šilumos. Silpnai palis, kartkartėmis debesų properšose pasirodys saulė.
Antradienį bus dar vėsiau – naktį tie patys 2 laipsniai šalčio, dieną tesušils iki 4 laipsnių šilumos. Lietų keis sniegas, bet kritulių nebus daug.
Trečiadienį viskas panašiai, tik be kritulių. Naktį žadami 2 laipsniai šalčio, dieną – 5 laipsniai šilumos.
Visas tris dienas pūs žvarbus (4–7 metrų per sekundę) vėjas.
Trečiadienį prasidės tris dienas truksianti vidutinė giomagnetinė audra. Mėnulio pilnaties metas. Dienos ilgumas – 12 valandų ir 20 minučių.

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777– Ar galima Klausui patikėti paslaptį?
– Žinoma, jam prieš trejus metus pakėlė atlyginimą, o jo žmona iki šiol to nežino.
*
Smarkiai žvairuojanti moteris apsilanko pas okulistą:
– Ar seniai jūs pradėjote žvairuoti? – klausia gydytojas.
– Nuo tada, kai mano dvynukai pradėjo vaikščioti.
*
Kalbasi du vyrukai:
– Kodėl moterys gyvena ilgiau?
– Tyčia.
*
Barasi sužadėtiniai:
– Man nusibodo gyventi su tavim, tu prakeiktas šykštuoli! Še, pasiimk savo žiedą!
– O kur dėžutė?

teatrai1

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

PARDUODA traktorių T-16M, T-40A, priekabą-platformą GKB, priekabą 2PTS-4, T-40 variklį (300 eur), pavarų dėžę, tarpinį, pakabą, plūgą PL-3x35.
    Tel. (8-607) 48852.

 

PARDUODAMI šienainio rulonai.

Tel. 8-640 32364

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-03-18

  2019-03-18 apie 13.16 val. gautas vyro (g. 1997 m.) pareiškimas, kad įsibrauta į jam priklausančią sodybą, esančią Utenos r., Vyžuonų sen., Grybelių k., ir pavogta du dviračiai, žoliapjovė, šienapjovė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.. 2019-03-18 apie 17.56 val. gautas moters pareiškimas, kad apie 07.00 val. iš namų, esančių Anykščių r., Kurklių mstl., Kavarsko g., išėjo dukra (g. 2005 m.) ir iki šiol negrįžo. Dukros mobilusis telefonas išjungtas, paskutinė telefono buvimo vieta nustatyta 15.41 val. Vilniuje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-03-19

  2019-03-19 apie 10.00 val. Molėtų r., Suginčių sen., Triberžių k., moteris (g. 1975 m.), atvykusi į jai priklausantį žemės sklypą, pastebėjo, kad nupjauti ir pavogti įvairūs medžiai. Pavogta apie 25 kubiniai metrai medienos. Padaryta 1500 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-03-19 apie 20.00 val. Utenoje, Taikos g., neblaivus (nustatytas 1,73 prom. girtumas) vyras (g. 1980 m.) smurtavo prieš kartu gyvenančią sugyventinės dukrą (g. 2004 m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-03-19 apie 07.00 val. Anykščių r., Troškūnų sen., Mediniškių k., namuose, rastas vyro (g. 1952 m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
 • 2019-03-20

  2019-03-20 apie 17.05 val. Molėtų r., kelyje Utena–Pakalniai–Alanta 14 km, sustabdyto automobilio „VW Jetta“ vairuotojui (g. 1958 m.), gyv. Molėtų r., Suginčių sen., Skudutiškio k., nustatytas 2,54 prom. girtumas. Vyras po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-03-21 apie 22.00 val. į moters (g. 1954 m.) namus, esančius Anykščių r., Kavarsko sen., Knitiškių k., įsiveržė du nepažįstami vyriškiai (apie 40 metų amžiaus), kurie prisistatę pareigūnais reikalavo jos atiduoti nelegalų alkoholį, padirbtus pinigus. suradę kambaryje keturis alkoholinių gėrimų butelius bei 80 eurų pasišalino. Padaryta 100 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-03-22 apie 02.40 val. bute, esančiame Utenoje, Aukštakalnio g., konflikto metu neblaivus (nustatytas 1,22 prom. girtumas) vyras (g. 1970 m.) smurtavo prieš motiną (g. 1939 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-03-14

  Gautas moters (g. 1972 m.), gyv. Utenoje, Grybelių g., pareiškimas, kad 2019-03-14 apie 13.45 val. šalia daugiabučio Utenoje, Taikos g., vyras (g. 1975 m.), gyv. Utenoje, Taikos g., be jokios paaiškinamos priežasties užsipuolė mažametį sūnų (g. 2006 m.) ir sukėlė fizinį skausmą – sudavė kumščiu smūgius į krūtinę, smūgį į veidą bei spyrė į pilvą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1