utenis 11

Monday, October 22, 2018

Keliomis eilutėmis

Atkurtos Lietuvos šimtmetį labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ paminės spalio 19-20 dienomis organizuojama „Maisto banko“ akcija, kuri apims 100 Lietuvos miestų ir miestelių. Pasak „Maisto banko“ vadovės Deimantės Žebrauskaitės, dažnai girdime sakant, kad skurdo ir gerovės netolygumas mūsų šalyje bado akis. „Maisto banko“ akcija remiasi vietos bendruomenėse veikiančiomis socialinėmis organizacijomis, padedančiomis surinkti maistą ir jį išdalyti savo globojamiems žmonėms. Organizatoriai tikisi sulaukti daugiau paaukoto ilgo galiojimo maisto produktų. „Skurdas labiausiai kamuoja bedarbius, mažas pensijas gaunančius senolius, vienas vaikus auginančias mamas, neįgaliuosius. Svarbu, kad Lietuvos šimtamečio jubiliejaus proga kiekvienas patirtume ne tik šventės emociją, bet ir bendrystę ir didesnį saugumą, laimingesnės ateities viltį“, – sako „Maisto banko“ vadovė.
next
prev

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į
„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

 

 

 

patikekite

 paskubekite1

 

 

Aktualijos

INFORMACIJA APIE UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO RENGIMĄ

Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 30 d. priėmė sprendimą Nr. TS-344 keisti Utenos miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-276, ir nustatė plano keitimo tikslus.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-452 priėmė sprendimą organizuoti Bendrojo plano keitimo rengimą bei atrinko šiuos plano keitimo tikslus:
1. Peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
2. Peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
3. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus;
4. Nustatyti miesto plėtros infrastruktūros vystymo prioritetus;
5. Peržiūrėti susisiekimo infrastruktūros sprendinius;
6. Atlikti esamos būklės analizę, parengti sprendinių įgyvendinimo programą ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
Bendrojo plano keitimo rengėjais - UAB „Elberta“. Rengimo etapo metu parengta esamos būklės analizė, parengtas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas. Šiuo metu parengta Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija.
Utenos rajono savivaldybės administracija iki koncepcijos rengimo stadijos dėl Bendrojo plano keitimo yra gavusi 36 prašymus - pasiūlymus, kurie yra perduoti svarstyti Bendrojo plano keitimo rengėjams. Liepos mėnesį Utenos rajono savivaldybės specialistai ir administracijos atstovai nagrinėja kiekvieną sprendinį vykdami į fizinių ir juridinių asmenų prašymuose minimus objektus, atlieka esamos būklės išsamią analizę.
Apie parengtus sprendinius visuomenė bus informuota spaudoje, interneto svetainėje www.utena.lt. Į gautus pasiūlymus bus atsakyta raštu, gyventojai iš anksto bus kviečiami į viešą sprendinių aptarimą. Visi pasiūlymai yra nagrinėjami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pažymime, kad visuomenė vis dar gali teikti savo pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento organizatoriui arba rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt ir www.teisinepagalba.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Netikėta prozininko Donato Čepuko knyga

CepukasIlgametis „Utenio“ laikraščio redaktorius Donatas Čepukas išleido suvenyrinę knygą labai poetišku pavadinimu – „Smilgų varpeliai“. Kai praėjusių metų rudenį Donatas Čepukas perdavė „Utenį“, ilgai kalbėjomės. Žinomas prozininkas dalijosi ateities planais. Planavo parašyti dar ne vieną knygą. po poros mėnesių mus pasiekė žinia apie netikėtą jo ligą. Kita žinia, atėjusi liepos pabaigoje, buvo šviesesnė: D. Čepukas parašė ir išleido dar vieną knygą. Knygoje vienintelė novelė, kurios herojus, kaip rašoma knygos anotacijoje, yra „likimo gniaužtuose. Nesiblaško. Nors žino, kad klastinga liga – vėžys – kasdien vis labiau sekina organizmą ir jis galbūt greitai mirs nuo išsekimo. Jam svarbi kiekviena pragyventa valanda. Jis trokšta dar begalės panašių valandų. Jam gyventi labai įdomu. Jis tebesvajoja. Kaip su juo pasielgs likimas?“
Skaitau šią knygą ir galvoju, koks vis dėlto yra stiprus žmogus, kad, būdamas tokios būsenos, gali tarsi iš šalies stebėti tai, kas vyksta su juo, ir užrašinėti. Lietuvoje nėra daug rašytojų, kurie būtų tai darę.

Tęsinį skaitykite 2016 08 03 „Utenyje“

Paprasto gyvenimo istorija sutilpo į dvi knygas

Seniai pažįstantys Utenos rajono Utenos seniūnijos Medenių kaime gyvenantį Algirdą Žuką žino, kad tai žmogus, nė minutėlės negalintis ramiai pasėdėti be darbo ar kokio kitokio užsiėmimo. Nors jis ūkininkauja, yra Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, pas kurį kokios nors pagalbos ar bent patarimo kreipiasi daug žmonių, nutaikęs palankesnę progą (vasarą, kai lyja, o žiemą – labai ankstyvo ryto valandomis, kol saulė dar net nesiruošia pradėti dienos) prisėda prie stalo, kad užrašytų tai, kas dar išliko atmintyje, ko daugelis gal iš viso nežinojo arba jau seniai pamiršo. Jis šventai įsitikinęs, kad tik užrašytas žodis išlieka būsimoms kartoms, nes atmintis – trumpalaikė. Be to, ne visus žmones būna pasiekusi teisinga informacija, ne visi būna įsigilinę į kokio nors įvykio ar poelgio esmę, todėl kartais iš lūpų į lūpas perduodama iškreipta tiesa, pagrįsta pusiau žinojimu, pusiau melu ar nuogirdomis.
Daugmaž tai ir paskatino Algirdą Žuką, buvusį ilgametį Biliakiemio kolūkio pirmininką, Utenos apskrities valdytojos pavaduotoją, Utenos seniūnijos seniūną, imtis tokio darbo, kurio gyvenime dar nebuvo daręs, – parašyti atsiminimų knygą. Kaip tarė, taip ir padarė. Knygai pavadinimą išrinko iš dvylikos variantų. Pasirinktas tas, kuris labiausiai atitiko esmę, – „Paprasto gyvenimo istorija“. Ji 2015 metų liepos pradžioje pirmiausia pristatyta jo gimtinėje – Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Remeikių kaime. Ir suvažiavo ta proga visa giminė...

Tęsinį skaitykite 2016 08 03 „Utenyje“

Mažoji architektūra, puošianti mūsų gyvenimus

logo spaudos remimo fondas2Utenos apylinkės, lyginant su kitais Lietuvos regionais, nėra turtingos profesionaliosios dailės istorijos palikimo, dvarų kultūros paminklų. Tačiau mūsų kraštas gali didžiuotis valstietiškąja kultūra, tradiciniu menu: kalvystės, keramikos, drožybos ir kt. dirbiniais. Šiame krašte bene ilgiausiai Lietuvoje išsilaikė tradiciniai audinių raštai, verpsčių, prieverpsčių puošyboje – archajiškų motyvų ornamentika. Čia gausiai būta ir liaudies meno paminklų: stogastulpių, koplytstulpių, kryžių, kurie XIX a. pradžioje puošė kiekvieno kaimo sodybas, palaukes, kapines, kryžkeles. Juos statydavo džiugiems ar tragiškiems viso kaimo įvykiams atminti. Prie savo namų žmonės kryžių statydavo susirgus artimajam, gimus ilgai lauktam kūdikiui ar kitokiam reikšmingam įvykiui atminti. Visi šie nedideli memorialiniai statiniai, elementai, kurie viešosiose erdvėse ar prie namų padeda mums gyventi gražiau, švariau, patogiau, vadinami mažąja architektūra.
Mažosios architektūros objektai suteikia mūsų aplinkai, pastatams savitumo, estetinio patrauklumo ir išraiškingumo, daro aplinką įdomesnę, ypatingos specifikos. Mažoji architektūra gali paryškinti didžiąją, gali net pilką ir neišraiškingą provincijos miestelio aikštę padaryti įdomią ir išskirtinę. Tai suolai, informaciniai stovai, šiukšliadėžės, tvorelės, transporto stotelės, šviestuvai, gėlių vazonai ir dar daugybė kitų dalykų. Mažoji architektūra gali miestą papuošti. Tai mus supantys aplinkos komforto elementai, be kurių miestai ir kaimai atrodytų pilki ir nuobodūs. Jie padaro pasaulį dar gražesnį.
Iš visų mažosios sakralinės architektūros formų Rytų Aukštaitijoje labiausiai paplitę lotyniškosios formos kryžiai su koplytėlėmis. Kaip ir visoje Lietuvoje, kryžiai dažniausiai buvo statomi kaimų pradžioje, prie kryžkelių, darželiuose prie sodybų, kapinėse...

Read more: Mažoji architektūra, puošianti mūsų gyvenimus

Retos transplantacijos – sudėtingas procesas ir medicinine, ir logistine prasmėmis

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos dažnai sulaukia pacientų klausimų apie galimybę gydytis ir organo transplantaciją atlikti užsienyje. Tokią galimybę numato mūsų šalies teisės aktai, tačiau tam būtinos kelios sąlygos.
Ypatinga situacija organų transplantacijos procese – transplantacijos vaikams. Širdies ir inkstų persodinimo operacijos vaikams mūsų šalyje atliekamos, o kepenų transplantacijos vaikams iki 12 metų – ne. Tokius recipientus (laukiančius transplantacijos) gydantys gydytojai siunčia į užsienio klinikas (Vokietijoje, Lenkijoje ar kitur), kuriose atliekamos transplantacijos panaudojant dalį mamos ar tėčio kepenų, tai yra atliekamos transplantacijos iš gyvo donoro. Čia taikomi ir retų, dažniausiai genetinių, ligų gydymo metodai. Tokios operacijos yra planinės – recipientas vaikas vyksta į užsienio kliniką suplanuotu metu. Iki užsienyje suplanuotos transplantacijos vaikas mūsų šalies ligoninėje išsamiai ištiriamas. Tyrimai atliekami ir būsimam donorui – vaiko tėčiui ar mamai.

Read more: Retos transplantacijos – sudėtingas procesas ir medicinine, ir logistine prasmėmis

Orai


 

10694389 549360228499778 3351715593013804264 oBaigėsi šiltos ir saulėtos dienos. Teks pratintis prie apsunkusio dangaus, dažnai užklumpančio lietaus, o vairuotojams – prie tiršto rūko ir miglos, kada sunku suprasti, koks tuo metu paros laikas: rytas, vakaras ar diena. Prognozės – nedėkingas darbas. Net ir meteorologai dažnai klysta.
Savaitgalis bus prastas. Naktimis tesušils nuo 2 iki 5 laipsnių, dieną apie 10 laipsnių. Saulė išeina atostogų, dangų aptraukia pilki lietaus pritvinkę debesys. Niekuo nesiskirs ir ateinanti savaitės pusė, tik šilumos bus dar mažiau – naktį apie 4, dieną apie 7 laipsnius. Pirmadienio ryte yra tikimybė išvysti saulę. O toliau – apsunkę debesys ir lietus. Tačiau... Nėra blogo oro, yra tik blogas apavas, apranga ir nuotaika. Šypsokitės! Kai jūs šypsotės, nušvinta visas pasaulis!

Decrease font size Default font size Increase font size

NErgo 300x400px

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev
No tabs to display

Dienos anekdotas

Suvalkietis gatvėje susitinka gydytoją ir nori veltui gauti konsultaciją:  „Daktare, ką jūs darote, kai persišaldote?“  „Čiaudau“, – atsakė tas ir nusišypsojo. Daktaras taip pat buvo suvalkietis.
*
Suvalkietis savo vaikui 12-ojo gimtadienio proga nupirko pusę torto, subedė į jį 6 žvakutes ir pastatė prieš veidrodį.
*
Atėjo suvalkietis į turgų pirkti kiaušinių.  „Po kiek tie kiaušiniai?“ – klausia vienos moterėlės.  „Po penkis centus sveiki, po keturis – susikūlę“, – atsako moterėlė. Tada suvalkietis paprašo: „Prašau man tuziną sukulti.“
*
Taupumo sumetimais suvalkietis studentas į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas, be žmonos.

suopirkimas

Šių metų spalio 25 d. 17.30 val. Utenos kraštotyros muziejuje (Utenio a. 3, Utena) antrosios knygos „AISČIŲ DVASINĖS TAPATYBĖS BEIEŠKANT“ pristatymas

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas. Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2018-10-15

  2018-10-15 apie 21.20 val. Utenoje, Vaižganto g., namuose, vyrą (g. 1991 m.) sumušė trys iš matymo pažįstami asmenys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-10-15 gautas moters (g. 1986 m.) pareiškimas, kad apie 17.30 val. Utenoje, Taikos g., kieme, mažametį jos sūnų (g. 2007 m.) sumušė nepažįstamas asmuo. Sulaikytas įtariamasis po apklausos išleistas į namus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-10-16

  2018-10-16 apie 14.45 val. Molėtuose, Liepų g., namo laiptinės pirmame aukšte, matant pašaliniams asmenims, be jokios priežasties moterį (g. 1966 m.), gyv. Molėtuose, Liepų g., tąsė už plaukų nepažįstamas vyras, kuris jos galvą trenkė į laiptinės sieną, dėl to ji patyrė sužalojimų ir juto fizinį skausmą. Po gydytojų apžiūros buvo išleista gydytis ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis (2,66 prom.) (g. 1975 m.), gyv. Molėtuose, Liepų g., sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę.
 • 2018-10-17

  Gautas moters (g. 1971 m.), gyv. Utenoje, A. Baranausko g., pareiškimas, kad 2018-10-17 apie 22.05 val. Utenoje, A. Baranausko g., namuose, konflikto metu sutuoktinis (g. 1970 m.) smurtavo ir sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę. 2018-10-17 apie 16.55 val. Utenoje, Sėlių g., sustabdyto automobilio „Opel Vectra“ vairuotojui (g. 1974 m.), gyv. Utenoje, Vaižganto g., nustatytas 2.56 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę.
 • 2018-10-18

  2018-10-18 apie 9.52 val. gautas vyro (g. 1977 m.) pareiškimas, kad iš užrakinto ūkinio pastato, esančio Utenos r., Tauragnų k., A. Musteikio g., pavogti aštuoni lengvo lydinio ratlankiai su padangomis. Padaryta 2 080 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-10-18 apie 09.38 val. gautas moters (g. 1984 m.), gyv. Anykščių r., Mediniškių k., pareiškimas, kad pasinaudojus jai priklausančia „Swedbanko“ kortele tris kartus atsiskaityta už pirkinius. Padaryta 29 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1