utenis 11

Monday, May 20, 2019

Keliomis eilutėmis

Gegužės 11-ąją Vilniuje, Šokio teatre, vyko respublikinis konkursas „Šoka Lietuva“, kurį organizavo dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ pagal konkurso nuostatus pristatė du šokius, vienas iš jų turėjo būti sukurtas šokio profesoriaus J. Lingio, ir jaunuolių grupės kategorijoje, kurioje varžėsi 7 ansambliai, iškovojo laureato vardą bei turėjo unikalią galimybę dalyvauti vakariniame koncerte su dainų ir šokių ansambliu „Lietuva“. Koncertas buvo skirtas prof. J. Lingio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Į šį koncertą susirinko visas Lietuvos šokio elitas, tad dalyvauti jame „Vieversai“ buvo didelis įvertinimas ir garbė. Šokio teatre vyko ir laureatų pagerbimas.
Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius informuoja, kad pieno gamintojai, parduodantys pieną ar pieno produktus tiesiogiai vartoti, nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. gali pateikti deklaracijas už praėjusį apskaitos laikotarpį (2018 m. balandžio 1–2019 m. kovo 31 d.). Deklaracijos bus priimamos dviem būdais – gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, gali kreiptis į Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių dėl deklaracijos užpildymo arba teikti patys, prisijungę prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt, naudodamiesi savo elektronine bankininkyste.
next
prev

laikrastis1

 

kaina1

 

 

 

 

 

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos,cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

antrajamut

 

Aktualijos

Brangieji,

Prezidente

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas Vasario 16-osios proga

Vasario 16-ąją prieš beveik šimtą metų buvo įkūnyta didžiausia mūsų tautos svajonė.
Troškimas ir pareiga išsaugoti, apginti savo valstybę šiandien mus susieja su ryžtingais romantikais, kurie praėjusio amžiaus pradžioje užsibrėžė tikslą grąžinti Lietuvai tai, ką okupacijos viena po kitos atėmė ir naikino – valstybingumą, tapatybę, kalbą, savigarbą.
Mes turime ko mokytis iš savo Vasario 16-osios. Drąsos ir ryžto, kai reikia priimti sprendimus, atkaklumo ir tvirtumo, kai tenka įveikti sunkumus, išlikti tvirtiems ir nepalaužiamiems.
Valstybės atkūrimo dieną didžiuojamės visų Lietuvos žmonių darbais, kūryba ir meile Tėvynei. Tegul ji mums ir toliau bus neišsenkantis įkvėpimo šaltinis.
Vasario 16-ąją visi būkime su Lietuva ir tegul Lietuva suskamba kiekvieno širdyje.

Sveikinu visus su Valstybės atkūrimo diena!

Brangūs Utenos krašto žmonės,

nuo mūsų Valstybės atkūrimo 1918-aisiais prabėgo 99 metai. Kitąmet minėsime svarbią datą: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šiandien, besiruošiantys atverti naują Lietuvos istorijos puslapį, galime tvirtai pasakyti, kad Vasario 16-oji, tapusi drąsos, tvirtybės ir vilties simboliu, visada buvo ir išliks tiltas tarp praeities ir ateities. Kaip juo einame ir eisime, priklauso tik nuo mūsų. Tad eikime tuo tiltu gerovės sau, savo vaikams ir savo Valstybei link – kildami ir klupdami, klysdami ir mokydamiesi, bet niekada neprarasdami vilties.
Nuoširdžiai sveikindamas Vasario 16-osios proga, linkiu visiems Utenos krašto žmonėms gyventi tomis vertybėmis, kurios telkia ir saugo mūsų Tautą, ir puoselėti jas. Būkite vieningi, atsakingi, pilietiškai drąsūs ir nepraraskite tikėjimo, vedančio mus Laisvės keliu.
Alvydas Katinas
Utenos rajono savivaldybės meras


 Jau tuoj sueis šimtas metų, kai atkakliai ir drąsiai tęsiame savo tautos, savo pačių istoriją. Lietuvos Valstybė patyrė daug rimtų išbandymų, bet lietuvių Tauta juos išlaikė. Meilė gimtajai žemei, kalbai ir tradicijoms perduodama iš kartos į kartą. Ačiū Dievui ir mūsų žmonėms, tai vis dar gyva, o gyvybę reikia saugoti, budėti prie jos.
Vasario 16-osios proga kviečiu pasitikrinti, ar nenusidėjome Tėvynei darbais ir apsileidimais. Vis dėlto didele dalimi patys esame atsakingi už tai, kad mūsų tautos, mūsų Valstybės istorijoje niekada nebūtų padėtas taškas.
Šventės proga taip pat kviečiu prisiminti ir padėkoti gyvybę dėl Lietuvos laisvės ir mūsų gerovės paaukojusiems vyrams ir moterims. Jų pasiaukojimas ir darbai prireikus ir vėl bus mūsų barikados.
Prasmingos, gražios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos!
Edmundas Pupinis
Seimo narys


Mielieji,

 Lietuvos valstybės atkūrimas, išreikštas ir įprasmintas Vasario 16-osios aktu, įpareigoja mus kurti tautos gerovę ir kultūrą, nesitraukti iš pasirinktojo laisvės ir demokratijos kelio.
Vasario 16-oji – tai viena iš tų dienų, kai minime laisvės kūrėjų, jos gynėjų vardus, tačiau visi mes turėtume gyventi ne tik praeitimi, bet ir dabartimi. Supraskime, kad tai, ką visi kartu sukursime dabar, kada nors irgi taps istorija.
Tad puoselėkime šiandieną ir ją įprasminkime savo paprastu kasdieniu darbu.
Nebijokime kartu klysti ir mokytis, saugokime ir puoselėkime savo tradicijas, branginkime nepriklausomybę ir kurkime darnią ir vieningą ateitį!
Lauras Stacevičius
Seimo narys

Kviečiame teikti paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti

Utenos rajono savivaldybės administracija iki 2017 m. kovo 1 d. priima paraiškas gamtosauginių projektų finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijos, nevyriausybinės organizacijos, visuomenės jaunimo organizacijos. Atkreipiame dėmesį, kad Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarka Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. AĮ-720 „Dėl Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AĮ-298, 2013 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. AĮ-116, 2014 m. lapkričio 27 d. Nr. AĮ-1134 redakcija).
Detaliau su Utenos rajono savivaldybės administracijos gamtosauginės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašu bei paraiškos forma galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt (skyrius „Aplinkos apsauga“, poskyris „Ekologinis švietimas“) arba Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriuje 221; 321 kab., Utenio a. 4, Utena).
Informuojame, kad 2017 m. tiksliniai gamtosauginės veiklos projektų prioritetai (pirmenybė) yra šie:
– aplinkosauginiai renginiai, seminarai, konkursai;
– gyvūnų globos, apsaugos, priežiūros, tyrimų skatinimas;
– savanorišką veiklą skatinantys projektai, integruoti į regioninius, šalies, tarptautinius projektus.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybės administracija perka būstus socialiniam fondui plėtoti

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 111101877, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 43535, 48693, faks. (8 389) 61615, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Prekių pirkimo tipas: pirkimas.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkamas turtas: 1(vienas) vieno kambario butas Utenos mieste, kurio bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m. Butai, esantys bendrabučio tipo namuose, ar butai, esantys pastate, kuris (ar jo dalis) yra avarinės būklės, nebus perkami.
Pirkimo dokumentai kandidatams bus išduodami nemokamai Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 322 kabinete, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriuje, 210 kabinete (Utenio a. 4, Utenoje). Pirkimo sąlygas taip pat galima rasti Utenos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.utena.lt
Paraiškos ir parduodamo turto dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Pirkimo dokumentų ir paraiškų teikimo terminas iki 2017 m. kovo 2 d. 10 val.
Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo; buto energinio naudingumo sertifikato kopiją; pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą atnaujintame (modernizuotame) name).
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 kovo 2 d. 10.00 val. (Utenio a. 4, Utena).
Finansuojama:
Europos regioninės plėtros fondo
ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis
Projekto vykdytojas:
Utenos rajono savivaldybės administracija

Gyvenimo būdas: vasarą į mišką su krepšeliu, žiemą – su šautuvu

Ne tik Utenos rajone, bet ir visoje apskrityje vargu ar rastume tokį medžiotoją, kuris nepažinotų Juozo Markevičiaus, žmogaus, kuris beveik 30 metų dirbo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato DSC 9665555Licencijavimo tarnyboje (grupėje), buvo ir tebėra medžiotojų būrelio „Sakalas“ narys, mėsą perkantis parduotuvėje, tuo prajuokindamas visus tą faktą žinančius pažįstamus...
Juozas kilęs iš daugiavaikės šeimos, kurioje išmoko darbštumo, atjautos, sugebėjimo dalytis netgi tuo, ko pačiam labai norisi, gyventi ne pagal norus, o pagal galimybes bei supratimo, kad reikia turėti tikslą ir jo siekti.
Šiandien Juozas – senjoras, labai neseniai papildęs tokio titulo turėtojų gretas. Trisdešimt penkerius metus dirbęs policijos sistemoje, nutarė stabtelėti, pagyventi kitokiu ritmu, daugiau laiko skirti laisvalaikio pomėgiams.
Pokalbio laiką derinome su Juozu keletą dienų, nes, pasak jo paties, menkas juokas būti pensininku: laiko neužtenka visiems numatytiems darbams...
„Seniai jau buvau nusiteikęs išeiti į pensiją, – pokalbio pradžioje prisipažino Juozas, - bet dirbau su tokiais vadovais, kurie mano norus pristabdydavo, tai dar vis pasilikdavau. Nelabai suprantu tuos įvairiausių profesijų žmones, kuriems išėjimas į pensiją yra kažkas baisaus. Kartais net išprašyti reikia vos ne prievarta. O juk tai – laikas sau. Laikas, kai gali užsiimti metų metais atidėliota veikla, pabūti gamtoje, sutvarkyti reikalus, kuriems dirbant laiko nebuvo. Kitaip sakant, pagyventi sau. Atsisveikinimas su darbu – jokia ne tragedija, o laiko padiktuotas sprendimas. Amžinai jaunas nebūsim nė vienas.“

Read more: Gyvenimo būdas: vasarą į mišką su krepšeliu, žiemą – su šautuvu

Gyvenimas su ištiesta ir drebančia ranka

Ilgą laiką galvojau, kad bepigu tiems, kurie per miestą automobiliu važiuoja – jiems nereikia atiduoti savotiškos duoklės žmonėms, kurių gyvenimo istorija veide raukšlėmis ir spalvomis parašyta. Pasirodo, nieko panašaus. Juk ir važiuotieji išlipa iš automobilių ir eina išsigryninti pinigų bankomatuose, apsipirkti prekybos centruose ir t.t. Kaip tik tada juos ir „pasigauna“ tinkamos akimirkos tykoję pinigų kaulytojai...
Kadangi asmenų su specifinėmis veido išraiškomis visada pilna Utenos autobusų stoties teritorijoje, beveik kasdien patenku į jų akiratį: duokit pinigų, duokit pinigų, duokit pinigų... Tas kasdieninis kaulijimas jau taip nusibodo, kad net rūpi užsikabinti lentelę, ant kurios didelėmis raidėmis būtų parašyta – „Pinigų neduodu“.
Etatiniai prašytojai (iš matymo jau visus pažįstu) pačioje autobusų stotyje ir jos prieigose nesigėdija prieiti prie autobusų laukiančių senukų, vos pajudančių moterėlių, jaunų panelių ir netgi mokyklinio amžiaus vaikų. Pikčiausia, kad tie kaulytojai – jauni, darbingo amžiaus vyrai, o kartais ir moterys.
Ilgokai maniau, kad tokie savotiško reketo seansai vyksta tik mano minėtoje vietoje. Ilgainiui supratau, kad toli gražu ne.
Viename socialiniame tinkle prašiau žmonių, ne savo noru tapusių (vadinkim tiesiai šviesiai) degradavusiųjų rėmėjais, papasakoti apie situacijas, į kurias jie pateko. Atsiliepė net keletas. Štai ką jie papasakojo...

Tęsinį skaitykite 2017 02 15 „Utenyje“

Orai

 

 alyvos2Po puikaus ir saulėto savaitgalio kitą savaitę prasidės nežinia kas. Naktimis temperatūra kils nuo 14 iki 17 laipsnių. Pirmadienį dieną bus 24, antradienį – 26, trečiadienį – 25 laipsniai šilumos.
Švies saulė, retkarčiais užėjus debesiui praplyš dangus, dargi blykčiodamas ir dundėdamas. Tiesa, lietaus bus tiek nedaug, kad žvirbliui teks ne baloje, o dulkėse maudytis.
Vėjas visas tris dienas pūs iš pietryčių maždaug 4 metrų per sekundę greičiu.
Po ganėtinai stiprios geomagnetinės audros savaitės pabaigoje kitos savaitės pirmosios pusės geomagnetinis laukas bus ramus. Šviesa tamsą spaudžia į kampą kasdien vis ilgėdama. Štai gegužės 19-ąją dienos ilgumas pasieks 16 valandų ir 15 minučių.
Vandens temperatūra Baltijos jūroje – 10, Tauragno ežere – laipsniu šilčiau.

Decrease font size Default font size Increase font size

PARDUODUOpel Meriva“. 2005 m., 1,7 CDTI, 74 kW. TA iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Variklio tarpinės arba galvutės defektas. Kaina 650 eurų. Tel. 8699 83088.kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777Skambutis:
– Alio.
– Ir tau alio, gerasis žmogau.
*
Kalbasi du vyrai:
– Mano žmona pikta kaip šuo.
– Betgi tai didelis privalumas!
– Kaip suprasti?
– Va, įsivaizduok, tau įgriso meilužė. Imk ir užsiundyk ant jos žmoną.
*
– Ar kaimynai nesiskundžia, kad jūs nuolat sieną gręžiate?
– Nesiskundžia. Nes aš gręžiu naktį, kai visi miega.
*
Gulintį policininką pakėlė laipsniu: jis tapo šlagbaumu.

 

Gerbiami senjorai!
Turime Jums gerą naujieną. Kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 iki 16.00 val. laukiame jūsų neseniai duris atvėrusiame Utenos maltiečių senjorų dienos centre, Tauragnų g. 2 (iš kiemo pusės).
Čia galėsite bendrauti, mėgautis arbata ar kava, megzti, skaityti, užsiimti rankdarbiais, dalyvauti daugelyje kitų veiklų.

 

PARDUODAMOS arba IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos  (46 kv. m, I aukštas) Utenos mieste. Tinka parduotuvei, paslaugoms, biurui. Tel. (8-614) 64501.

 

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-05-13

  2019-05-13 apie 17.50 val. Anykščių m., Parko g., į moters (g. 1984 m.) (blaivi) vairuojamą automobilį „Toyota Corolla“ atsitrenkė dviračiu važiavęs nepilnametis (g. 2011 m.). Eismo įvykio metu nukentėjo vaikas, kuriam Anykščių r. sav. ligoninėje nustatytas šlaunikaulio lūžis bei galvos smegenų sutrenkimas. Vaikas išvežtas į Vilniaus vaikų ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-05-13 apie 21.01 val. Visagine, Veteranų g., neblaivi (nustatytas 2,42 prom. girtumas) Latvijos Respublikos pilietė (g. 1984 m.) vairavo automobilį „Chevrolet Lacetti“ (LV). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta ir uždaryta į Utenos apskrities VPK areštinę. 2019-05-13 gautas vyro (g. 1980 m.) pareiškimas, kad 2019-04-28 atvykęs į jam priklausantį miško sklypą, esantį Ignalinos r., Ceikinių sen., pastebėjo, jog nupjautos ir išvežtos 12 pušų. Padaryta ne mažiau kaip 200 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-05-14

  2019-05-14 apie 14.00 val. namuose, esančiuose Anykščių r., Svėdasų sen., Sausalaukės k., konflikto metu moteris (g. 1972 m.) smurtavo prieš dukrą (g. 2000 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta ir uždaryta į Utenos apskrities VPK areštinę. 2019-05-14 apie 11.42 val. Utenos r., kelio Gečiai–Kuktiškės–Tauragnai 25 km, sunkiasvoris automobilis „Iveco ML80EL16“, kurį vairavo blaivus vyras (g. 1984 m.), gyv. Panevėžyje, Margių g., žvyruoto kelio vingyje susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu „Nissan Terrano“, kurį vairavo vyras (g. 1972 m.), gyv. Utenoje, Vaižganto g. (paimtas kraujas dėl girtumo). Eismo įvykio metu nukentėjo„Nissan Terrano“ vairuotojas, kuris dėl kelio plėštinės žaizdos, šonkaulio lūžimo paguldytas į VšĮ Utenos ligoninės traumatologijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-05-14 apie 09.20 val. Anykščių r., Kavarsko sen., Svirnų II k., Vilties g., sustabdyto traktoriaus „MTZ Belarus 80V“ vairuotojui (g. 1959 m.) nustatytas 2,15 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-05-15

  2019-05-15 apie 19.40 val. gyvenamajame name, Utenos r. sav., Leliūnų sen., Utenėlės k., Aido g., neblaivus (nustatytas 3,09 prom. girtumas) anūkas (g. 1991 m.) smurtavo prieš senelį (g. 1943 m.), gyv. Utenos r., Utenėlės k., Aido g., sukeldamas jam fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. 2019-05-15 apie 11.48 val. buvo gautas moters (g. 2000 m.) pareiškimas, kad 2019-05-12 apie 03.00 val., jai būnant kavinėje „Mandri puodai“, esančioje Anykščiuose, Kalno g., ją sumušė pažįstamas vyras (g. 1993 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-05-15 apie 16.38 val. Zarasų r., Antalieptės sen., Vasaknų k., kelyje Vasaknos–Bikūnai, sustabdytas automobilis ,,Aui 80“, kurio vairuotojui (g. 1986 m.), gyv. Utenos r., Sudeikių sen., Bikūnų k., Vytauto Statulevičiaus g., nustatytas 2,19 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-05-15 tarp 11.00 ir 12.00 val. kasinėjamoje žemių krūvoje, Ignalinos r., Ignalinos sen., Zablatiškės k., esančiame žvyro karjere, pastebėti žmogaus kaulai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-05-13

  2019-05-13 apie 17.50 val. Anykščių m., Parko g., į moters (g. 1984 m.) (blaivi) vairuojamą automobilį „Toyota Corolla“ atsitrenkė dviračiu važiavęs nepilnametis (g. 2011 m.). Eismo įvykio metu nukentėjo vaikas, kuriam Anykščių r. sav. ligoninėje nustatytas šlaunikaulio lūžis bei galvos smegenų sutrenkimas. Vaikas išvežtas į Vilniaus vaikų ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-05-13 gautas vyro (g. 1980 m.) pareiškimas, kad 2019-04-28 atvykęs į jam priklausantį miško sklypą, esantį Ignalinos r., Ceikinių sen., pastebėjo, jog nupjautos ir išvežtos 12 pušų. Padaryta ne mažiau kaip 200 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1