utenis 11

Friday, June 22, 2018

Keliomis eilutėmis

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija birželio 7-8 dienomis asmenims, norintiems tapti medžiotojais, organizavo medžioklės egzaminą. Norą tapti medžiotojais buvo pareiškę 37 asmenys. Medžioklės egzaminas susideda iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės. Neigiamai buvo įvertintos keturių kandidatų teorinės žinios. Praktinio egzamino metu kandidatas privalėjo iš penkių šūvių ne mažiau kaip tris įskaitinius pataikyti į bėgantį šerną. Čia neigiamus vertinimus gavo 3 asmenys. Neišlaikiusiems egzaminų, rudenį bus suteikta galimybė juos pakartoti.
Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Viešinto ežere (Anykščių r.) sulaikė du Viešintų miestelio gyventojus, kurie neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad šie asmenys su 6 tinklais, kurių bendras ilgis 480 m, neteisėtai sugavo 48 karšius, 15 lynų, 5 ešerius, 24 raudes ir 21 karosą. Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai, paimti tinklai, valtis, neteisėtai sugautos žuvys. Pagal LR ANK 291 str. 4 dalį jiems gresia piniginės baudos nuo 120 iki 300 eurų ir tinklų bei valties konfiskavimas. Teks atlyginti ir gamtai padarytą 3942,90 Eur žalą.
next
prev

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į
„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

Skelbimas Balzena

 

Utenisyra

 

 


Aktualijos

Švietimo įstaigų tinklo optimizacija – labai netolima ateitis

kraulisUtenos rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius parengė dar vieną bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2016-2020 metais planą. Jis, žinoma, dar gali keistis, nes vyksta nuolatinių pokyčių, į kuriuos būtina reaguoti, taip pat svarbu diskutuoti su bendruomenėmis, atsižvelgti į daugelį aplinkybių.
Apie numatomą švietimo įstaigų tinklo optimizavimą kalbėjomės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėju Romualdu KRAULIŠU.

Read more: Švietimo įstaigų tinklo optimizacija – labai netolima ateitis

Aktualus pakeitimas įstatyme dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“. Nuo 2016 m. kovo 17 d. įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimo NR. 1725 pakeitimai. Juose nurodyta už statybos techninę priežiūrą, vykdytą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu iki 2016 m. gruodžio 31 d., butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių išlaidų, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane. Nuo 2017 m. sausio 1 d. už statybos techninę priežiūrą apmokama arba kompensuojama 50 procentų šiame papunktyje nurodytų išlaidų.

Read more: Aktualus pakeitimas įstatyme dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)...

Tvarkyti žvyrkelių neleidžia... pavasaris

Laukiamas pavasaris ne visiems atneša džiaugsmą ir gėrėjimąsi gamta. Besigėrint žaluma pasidengiančiais laukais ir miškais žvilgsnis, nori nenori, užkliūna už kelių, kurių būklė visą pavasario džiaugsmą paverčia niekais. Taip nutinka beveik visos Lietuvos rajonų kaimo vietovių gyventojams, susiduriantiems su duobėtų, vietomis neišvažiuojamų kelių problema. Ne išimtis ir Utenos rajono seniūnijų gyventojai, skundais dėl kelių būklės užvertę seniūnijų administracijas.

Read more: Tvarkyti žvyrkelių neleidžia... pavasaris

Kuždantis Prisikėlimo artumas

Su Verbų sekmadieniu krikščioniškasis pasaulis įžengia į Didžiąją savaitę – patį įspūdingiausią laiką – kada neskubėdami, pašalyje palikę kasdieninius darbus, stengiamės nurimti ir įsiklausyti. Protu ir jausmais bandome priimti visa tai, ką sykį Jeruzalėje Jėzus iš meilės padovanojo mums. Vėl iš naujo apmąstome Išganymo žinią, kuri primena mums, jog į tikrąją, nesumeluotą bendrystę einama per kančią ir mirtį. Toji žinia pranoksta mūsų patyrimus, pralenkia istoriją ir atveria mūsų žvilgsnius į tiesos tikrovę. Prisikėlimas – Dievo darbas, į kurį ir mes esame įtraukti.
Nors Velykų tikrovę švenčiame, prisimename ir išgyvename kiekvieną sekmadienį, bet Didžioji savaitė mus kviečia labiau susitelkti, apmąstyti kiekvieną Jėzaus žingsnį, mintimis nuklysti į Jeruzalę ir ten surasti istorinį Jėzų, kurį vėliau kaip tikėjimo Kristų sutiksime Bažnyčios tradicijoje, liturgijos grožyje, sakramentų šventime.
Mokytojas pėsčiomis atkeliavo į Jeruzalę, turbūt iš Kafarnaumo, mažo žvejų miestelio prie Genezareto ežero. Čia jis gyveno, turbūt drauge dirbo, viską žinojo apie vietinius, jų žaizdas ir pomėgius. Ir didžioji dalis mokinių kaip tik iš šių apylinkių. Kafarnaume Jėzus padarė nemažai stebuklų, vienas jų – Petro uošvės išgydymas. Kaip įprasta, šeštadieniais Jėzus eidavo į miestelio sinagogą. Drauge su susirinkusiais skaitydavo Toros rietimus – žydų Šventraštį ir jį komentuodavo. Maldingos kelionės į Šventąją Žemę metu čia lankydamasis užrašiau:
Paskaitysiu iš pranašų ritinio
Kafarnaumo sinagogoje
Saulei leidžiantis
Žvejai išplaukia į naktį.

Tęsinį skaitykite 2016 03 26 „Utenyje“

Rajono savivaldybės tarybos 3-iojo posėdžio, šaukiamo 2016 m. kovo 31 d., 9.00 val., savivaldybės salėje, siūloma

Darbotvarkė:
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.
3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
4. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio.
5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-113
,,Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociaciją išrinkimo“ pakeitimo.
7. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ teikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ bei vykdyti visas su šio projekto įgyvendinimu susijusias veiklas.
8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo AB „Utenos krosnys“.
9. Dėl patalpų, esančių pastate – ligoninėje Aukštakalnio g. 3, Utenoje, nuomos.
10. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
11. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštakalnio g. 5, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.
12. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (videoendoskopinės įrangos) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.
13. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (operacinio stalo) perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Utenos ligoninei.
14. Dėl viešosios įstaigos „Utenos regiono plėtros agentūra“ įsteigimo.
15. Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate, Sodo g. 11, Vaikutėnų k., Utenos rajone, nuomos.
16. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo.
17. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
18. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Aušros g. 28-20, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.
19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-211 ,,Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo.
20. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus vidurkio klasėse (grupėse) 2016-2017 m. m. nustatymo.
21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS – 137 „Dėl švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pakeitimo.
22. Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą sumažinimo.
23. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maitinimą sumažinimo.
24. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo.
25. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo.
26. Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano (Didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos) keitimo patvirtinimo.
27. Dėl pavedimo kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypų formavimo.
28. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo.
29. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Sudeikių sen.).
30. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Pakalnių k.).
31. Utenos rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2015 metų darbo ataskaita.
32. Dėl informacijos apie Utenos rajono savivaldybės tarybos reglamento keitimą.
33. Dėl informacijos apie kūrybinių industrijų centro „Taurapilis“ 2016 m. veiklos vystymą.
Alvydas Katinas
Savivaldybės meras

Utenos Dauniškio gimnazijos triumfas – Lietuvos „Metų mokyklos“ naminacija

Asta Skeiriene2016 m. kovo 17 d. Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje moksleivių konferencijos „Up To You" metu vyko Lietuvos mokyklų apdovanojimai. Apdovanojimai mokykloms ir jų bendruomenėms už 2015 metų pasiekimus šalyje vyko pirmą kartą – dėl įvertinimo rungėsi 123 nominantai įvairiose kategorijose. Buvo renkamas Metų mokytojas, Metų moksleivis, Metų mokykla, Metų projektas, Metų mokinių taryba, Metų mokyklos prezidentas, Metų pagalbininkas, Metų būrelis, Metų išradėjas.
Utenos Dauniškio gimnazija šiame konkurse pripažinta „Metų mokykla". Apdovanojimą atsiėmusios ir Lietuvos mokyklų apdovanojimų globėjo – premjero Algirdo Butkevičiaus – sveikinimą išklausiusios Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivės neslėpė džiaugsmo: „Nors dalyvaudamas visada tikiesi, kad laimėsi, šis apdovanojimas mus labai nudžiugino ir nustebino. Esame šauni mokykla – turime stiprią mokinių tarybą, mielus ir aktyvius moksleivius ir mokytojus-apdovanojimas skatina mus dar labiau stengtis!“ – kalbėjo gimnazistės. Utenos Dauniškio gimnazija buvo vertinama už inovatyvumą, tolerancijos skatinimą, pilietiškumą, modernumą ir bendruomeniškumą.
Tokius rezultatus galima pasiekti tik dirbant stiprioje komandoje. Apie apdovanojimą ir mokyklą savo mintimis dalijasi Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė Asta Skeirienė, gimnazistų tėveliai ir Mokinių taryba.

Read more: Utenos Dauniškio gimnazijos triumfas – Lietuvos „Metų mokyklos“ naminacija

Orai

 

braskesOras po Joninių
Pagaliau sulaukėme lietaus ir gaivesnių orų. Lietus turėtų nušniokšti sekmadienį ir šilumos bus visai nedaug – 12 naktį ir 15 laipsnių dieną. Bet atvėsimas ateina neilgam. Jau nuo pirmadienio termometro stulpelis vėl pradės kopti į viršų. Pirmadienio dieną pasieks 18, antradienio – 22, trečiadienio – 25 laipsnių žymą. Naktimis sušils nuo 8 iki 15 laipsnių.
Pirmadienį dieną ir vakare žadamas lietus, pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas.
Antradienio rytas numatomas giedras, dieną ir vakare nedidelis lietus ir perkūnija. Vėjas pietryčių 2–4 metrų per sekundę.
Trečiadienis jau be lietaus. Saulėtas. Pūs vidutinio stiprumo rytų vėjas.
Mūsų laukia pačios trumpiausios naktys. Šviesusis paros laikas trunka 17 valandų ir 30 minučių. Nespėji bluosto sudėti, o jau keltis reikia...
Mėnulio pilnatis prasideda birželio 27 dieną.
Pravės ir vanduo. Jau dabar Tauragno ežere vanduo (17 laipsnių) šaltesnis nei Baltijos jūroje. Tiesa, tik 1 laipsniu.

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kiekvienas savo laimės kalvis, gaila, kad ne kiekvienas – kalvis.
Kiekvienas turi teisę pakliedėt, bet juk nebūtinai per televiziją.
Kitą kartą sunku suprasti, kam mums Dievas davė protą.
Kitas gali įsižeisti, jei pasakysi jį matęs šunų parodoje.
Geram būti sunku, nors ir tinka prie veido.
Jaunystėje prieš akis visas gyvenimas, senatvėje – amžinybė.
(Jurgis Gimberis)

konkursas skalbimas1

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

IŠNUOMOJU žemę su didele kūdra (yra galimybė nusipirkti). Tinka poilsiui ir žuvininkystės verslui. Apie 1 ha žemės galima dirbti. Šalia yra Lukno ežeras.  Tel. (8-686) 77639, el. p. rimantasemilija@gmail.com

 

PADEDAME paruošti reikiamus dokumentus pastatų įregistravimui
Statybų inspekcijoje (VTPSI).
Konsultuojame visais nekilnojamojo turto klausimais.
Tel.: (8-698) 18325, (8-608) 30123.

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

vandens

 

 

 

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2018-06-20

  2018-06-20 apie 17.20 val. Utenos r., Gimžiškių k., Kalno g., namuose, vyras (g. 1979 m.) smurtavo prieš savo žmoną (g. 1983 m.). Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-06-20 apie 21.30 val. Utenoje, Vaižganto g., sūnus (g. 1985 m.) smurtavo prieš savo motiną (g. 1962 m.). Vyras po įvykio pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-20

  2018-06-20 gautas vyro (g. 1993 m.) pareiškimas, kad Utenos r., Naujasodžio k., Vandenų g., garažų bendrijoje „Vyžuona“, nulaužus garažo spynos kablį ir patekus į vidų, pavogtas jam priklausantis suvirinimo aparatas SP. Padaryta 700 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-06-20 gautas Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pareiškimas, kad 2018-06-11 jaunuolis (g. 2000 m.) išėjo ir negrįžo į centrą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-21

  2018-06-21 gautas Utenos apskr. VPK RS vyresn. tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad apie 16.50 val. Utenoje, Kupiškio ir Taikos gatvių sankryžoje, vyras (g. 1941 m.), gyv. Utenoje, Taikos g., (blaivus) vairuodamas automobilį „Audi A4“, išvažiavo iš šalutinio (Taikos g.) į pagrindinį kelią (Kupiškio g.) ir nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio miškovežio DAF XF105.460 su puspriekabe MOL ST1213, kurį vairavo vyras (g. 1986 m.), gyv. Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k., Statikų g. (blaivus), automobiliai susidūrė. Eismo įvykio metu nukentėjo „Audi A4“, keleivė (g. 1944 m.), sėdinti ant galinės automobilio sėdynės. Utenos ligoninės priėmimo skyriuje moteriai nustatytas dešiniojo pečio raktikaulio lūžis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-21

  2018-06-21 dirbant Utenos apskr. VPK pareigūnams buvo gautas parnešimas iš Utenos apskr. VPK operatyvinio budėtojo, kad nuo Naujojo Daugėliškio pusės prie įvažiavimo į kaimą automobilį VW TRANSPORTER apgadino traktorius „John Deere“, kuris nuvažiavo į Grybėnų k. Nuvykus į įvykio vietą ir pabendravus su minėto automobilio vairuotoju, prie Grybėnų k. esančių fermų rastas minėtas traktorius ir vairuotojas (g. 1962 m.), kuriam nustatytas 2,41 prom. girtumas Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę.
 • 1