utenis 11

Wednesday, November 14, 2018

Keliomis eilutėmis

Ūkio ministerija pateikė Vyriausybei savo įstatymų projektus ir pasiūlymus, kuriais siekiama stabilizuoti kainų augimą. Siūloma atsisakyti smulkiesiems prekybininkams, anot ministerijos, kartais didelę administracinę naštą sukeliančių perteklinių reikalavimų, skaidrinti tiekėjų ir prekybos tinklų santykius ir stiprinti sąžiningą konkurenciją. Parengtais Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo ir Konkurencijos įstatymo pakeitimų projektais stiprinamos Konkurencijos tarybos galios ir jai suteikiama daugiau funkcijų, teigia Ūkio ministerija. Priėmus minėtų įstatymų pakeitimą turėtų būti parengtos ir Vyriausybės patvirtintos gerosios praktikos gairės.
next
prev

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į
„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

patikekite

 Masa

 

 Mylimiausi vaikiški herojai – Maša ir Lokys – sugrįžta į Utenos kultūros centrą lapkričio 30 d. 18 val.

„Domino“ teatras, bendradarbiaudamas su pasaulinės šlovės pelniusio animacinio filmuko kūrėjais, pristato unikalų, Lietuvoje sukurtą pasirodymą „Maša ir Lokys: žiemos nuotykiai“, kurio metu vaikų mylimi herojai varžysis įvairiose sporto rungtyse ir patirs daug nepamirštamų nuotykių. Maša, Lokys ir jų draugai vėl prabils populiariausių Lietuvos aktorių balsais, o žiūrovus žavės įspūdingais kostiumais. http://www.dominoteatras.lt/spektakliai/masa-ir-lokys-kaledinis-krepsinis/

Aktualijos

Užpalių LIONS klubo penkiolikos metų sukaktis

IMG 5238Prieš šimtą metų pirmasis LIONS klubas susikūrė Amerikoje, Čikagos mieste. Jam buvo pasirinktas gražus, prasmingas pavadinimas. Ypatingai daug reiškia pirmosios angliškų žodžių raidės: „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas). Lietuviškai žodis LIONS reiškia LIŪTAI. Klubo tikslas – padėti žmonėms, kuriems reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, užtikrinti atskirų piliečių, bendruomenės ir netgi valstybės vidinį bei išorinį saugumą. Judėjimas ėmė plisti įvairiose šalyse ir savo geranoriška, humaniška veikla tapo plačiai žinomas, vertinamas visuomenėje. Pasaulyje šiuo metu yra 45 tūkstančiai LIONS klubų, vienijančių per pusantro milijono narių. Lietuvoje jie ėmė kurtis prieš dvidešimt penkerius metus ir šiandien jų esama trisdešimt. Utenos rajone, Užpalių miestelyje LIONS klubas savo veiklą pradėjo prieš penkiolika metų. Į šventę, kuri vyko Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus salėje, atvykęs Lietuvos LIONS klubų gubernatorius Linas IMG 5279Slušnys kalbėjo, jog tai vienintelis toks klubas provincijoje. Visi likusieji dvidešimt devyni savo veiklą vykdo didesniuose miestuose. Anot kalbėtojo, tai nėra gerai. Tokie klubai turėtų būti visų rajonų miesteliuose ir atlikti nemažai reikalingų humaniškų darbų. Šiuos gubernatoriaus pasakytus žodžius akivaizdžiai patvirtina penkiolika metų trunkanti Užpalių LIONS klubo veikla. Jo dabartinis prezidentas Užpalių seniūnijos seniūnas Eugenijus Keraminas yra tas asmuo, kuris labai gerai pažįsta savo bendruomenės žmones, žino jų rūpesčius, bėdas ir visada gali konkrečiai padėti tiems, kuriems vienokia ar kitokia pagalba tikrai reikalinga.

Tęsinį skaitykite 2016 07 02 „Utenyje“

Žmonės Utenoje gyvena gerai

Pasakojimas apie dantų techniką Artūrą Laukį, įkūrusį Utenoje savo verslą

6151813Artūras dar visai jaunas, jam vos 26-eri. Gimė ir augo Utenoje, čia baigė „Saulės“ gimnaziją. Paklaustas, kaip nusprendė pasirinkti tokią nepatrauklią, iš šalies atrodytų, dantų techniko profesiją, atsako, kad apsispręsti padėjo mama. „Aš iš viso nežinojau, kad yra tokia profesija, o mama atkreipė mano dėmesį, kad Utenos kolegija ruošia dantų technikus. Pažiūrėjome iš praktiškos pusės, patogu, ir išvažiuoti iš Utenos niekur nereikia, ir dantų techniko profesija visai negąsdino. Aš nuo vaikystės esu krapštukas, mėgstu vis ką nors kruopščiai daryti, lipdyti, dailinti. Pagalvojau, kad man turi patikti“, – pasakoja Artūras.

Read more: Žmonės Utenoje gyvena gerai

Automobiliais užkištos gatvės ir kiemai, o garažai virsta atliekų sandėliais

Uteniškiai juokauja, kad ko jau ko, o parduotuvių ir degalinių mūsų mieste tikrai netrūksta. Automobilių – irgi. Atvažiavęs darbo laiku į miestą, pabandyk kad gudrus rasti laisvą vietą Utenio aikštėje, prie centrinio pašto, bankų ir visokiausių kitų įstaigų įstaigėlių. Automobiliais užkištos gatvės, vakarais jais aklinai užsipildo daugiabučių kiemai, visos stovėjimo aikštelės. Nakčiai dažnai jie paliekami prie prekybos centrų esančiose aikštelėse ir visur kitur, kur tik įmanoma.
Kuris gi uteniškis nematė, kaip, sakykim, atrodo Taikos gatvė vakare ar naktį: abiejose gatvės pusėse lyg sargybiniai stovi surikiuoti automobiliai tų savininkų, kurie nebesurado vietos jiems pastatyti namo kieme esančioje aikštelėje. Ne kuo geresnė padėtis ir kituose Utenos mikrorajonuose.
Kaip nori, taip galvok, ką nori keik ar kažkam guoskis, bet padėtis nuo to nesikeičia – miestas dieną ir naktį dūsta nuo automobilių gausos, o garažai aplink miestą praktiškai stovi tušti...

Read more: Automobiliais užkištos gatvės ir kiemai, o garažai virsta atliekų sandėliais

ES parama kaimo vietovėse skatins burtis smulkiuosius

LOGONetrukus mūsų kaimą pasieks naujovė – ES parama padės skatinti bendradarbiavimą kaimo vietovėse. Parama bus teikiama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Utenoje surengtame seminare ūkininkams, žemės ūkio verslo įmonių darbuotojams ir aplinkinių rajonų savivaldybių atstovams buvo pristatytos paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Seminaro lektorė ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Nomeda Padvaiskaitė informavo, kad pareiškėjai ir partneriai gali būti kaimo vietovėse veikiantys smulkieji ūkiai; smulkieji miško valdytojai; labai mažos įmonės; fiziniai asmenys. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o paramos paraišką pareiškėjas būtinai privalo teikti kartu su partneriais.IMG 112022
Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama maksimali 80 000 Eur paramos suma. „Pabaigus įgyvendinti vieną projektą, galima teikti paraišką kitam, tačiau didžiausia suma vienam paramos gavėjo projektui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 eurų“, – atkreipė dėmesį N. Padvaiskaitė.
Pareiškėjas ir jo partneriai gali dalyvauti įgyvendinant tik vieną projektą ir jo įgyvendinimo laikotarpiu negali tikėtis paramos pagal kitas investicines KPP priemones ar veiklos sritis. Pasak ŽŪM specialistės, pristačiusios bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti, labai svarbu tai, kad pareiškėjai ir jo partneriai tvarkytų buhalterinę apskaitą, neturėtų įsiskolinimų valstybei, jiems priklausytų nekilnojamasis turtas (statinys, žemė), į kurį investuojama, o veikla vyktų kaimo vietovėje ir kt. Aptardama tinkamumo sąlygas, N. Padvaiskaitė pabrėžė, kad smulkių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. O smulkūs miško valdytojai turi turėti miško valdą, ne didesnę kaip 10 ha. Norinčios dalyvauti bendrame projekte labai mažos įmonės turi veikti ne trumpiau kaip dvejus metus, o fiziniai asmenys – vykdyti individualią veiklą.
Seminaro dalyviai buvo informuoti, kad norintys pasinaudoti ES parama bendradarbiavimui pareiškėjas turės parengti verslo planą ir prisiimti įsipareigojimą projektą įgyvendinti per dvejus metus, nepakeisti jame numatyto veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama ir kt.
„Projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms paramos intensyvumas yra 100 proc., o projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas, tačiau kai išlaidos sutampa su kitų programos priemonių išlaidų rūšimis, paramos teikimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pagal kitas Programos priemones teikiamą paramos intensyvumą šioms išlaidoms (įskaitant tose priemonėse nustatytas galimybes jį padidinti)“, – kalbėjo lektorė. Projekto pareiškėjai ir jų partneriai už paramos lėšas galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, transporto priemonių, statyti naujus gamybinius pastatus, rekonstruoti ir remontuoti senus, kurti verslo infrastruktūrą. Smulkiesiems miško valdytojams neabejotinai bus naudinga įsigyti naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos. „Kadangi finansinė parama yra nemaža, įsipareigojimų, kaip matote, irgi yra ne vienas ir ne du, todėl visus susidomėjusius kviečiu aplankyti Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapį www.zum.lrv.lt ir labai detaliai išanalizuoti mano pristatytas paramos gavimo sąlygas“, – sakė seminaro lektorė.
Seminaro dalyviai taip pat sužinojo, kad pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Net 30 balų gaus tie projektai, kuriuose dalyvaus 7 ir daugiau dalyvių. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kuo smulkesnis ūkis dalyvaus projekte, tuo daugiau jis gaus balų. Pavyzdžiui, jei smulkaus miško valdytojo miškas bus nuo 1 ha iki 3 ha, jis gaus 15 balų, o turintis nuo 3 ha iki 7 ha – 10 balų. Daugiau pirmumo balų gaus ilgiau veikiančios smulkios įmonės. Net 20 pirmumo balų bus skiriama projektams, susijusiems su gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo sektorių plėtra, šiek tiek mažiau balų (10) gaus projektai, susiję su aplinkosaugos veikla ir klimato kaita.
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 17 d. Šiam paramos paraiškų priėmimui skiriama 1,5 mln. eurų, visam 2014–2020 metų laikotarpiui – 7,5 mln. eurų.

Kaip pagausėjo Utenos fontanų šeimyna...

IMG 3465Prieš beveik 40 metų užtvenkus Rašės (Raudesos) upę, šalia Utenos buvo suformuotas Klovinių tvenkinys, pastatyta užtvanka. Teritorijoje, užimančioje 1,01 km² plotą, pamėgo ilsėtis ne tik uteniškiai, bet ir miesto svečiai.
Prabėgę 4 dešimtmečiai padarė savo: užtvankoje atsirado įvairių pažeidimų, ji tapo avarinės būklės ir nelaimės atveju grasino užlieti pusę miesto. Užtvanką verkiant reikėjo rekonstruoti.
2013 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius inicijavo projekto „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upės statinių renovacija“ rengimą. Tai buvo pirmasis užtvankos rekonstravimo etapas. Jo metu buvo numatyta sutvarkyti užslenktį, žemutinį šlaitą, upės dalį, esančią žemiau užtvankos, joje įrengti antifiltracines priemones bei sustiprinti upės vagos dugną.
Šie darbai jau atlikti. Maža to, buvusi nepatraukli užtvankos aplinka dabar yra paversta parku su išlygintais šlaitais, patogiais laiptais, fontanu, įspūdingu dekoratyviniu kriokliu ir nedideliu tvenkinėliu. Kaip sakė Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, minėtas aplinkos sutvarkymas – tik pradžia, baigti tik 1-ojo etapo darbai. Yra planuojamas ir antrasis bei trečiasis rekonstrukcijos etapai, kuriuose, be ypač svarbių pačios užtvankos šachtos rekonstrukcijos darbų, nemažai dėmesio bus skiriama aplinkai. Planuojama pastatyti suoliukų, įrengti apšvietimą, patogius privažiavimus, pasodinti medžių, dekoratyvinių krūmų, sutvarkyti kelią per pylimą, vedantį link Vestuvių kalno. „Bet apie tai dar anksti kalbėti, pirmiausia reikia rasti finansavimo šaltinius“, – sakė Raimonda Jankauskienė.
Antrojo ir trečiojo rekonstrukcijos etapų, paversiančių užtvankos teritoriją įspūdingu ir lankomu parku, projektas taip pat dar neparengtas. Suradus finansavimo šaltinių jis iškart bus rengiamas ir įgyvendinamas.
Uteniškiai yra kviečiami pasivaikščioti po naująją Utenos žaliąją erdvę. Įsitikinsite, kad Utenos fontanų šeimyna pagausėjo: jų gretas papildė naujasis užtvankos fontanas. Dabar ta šeimyna – iš šešių narių. Prie naujojo nario glaudžiasi ir fontanų pusbrolis: pirmasis Utenos krioklys.
Utenos rajono savivaldybės administracija

,,Rasa šalta, o aš basa“, arba Kupolė Pačkėnų bendruomenėje

P6230101Ilgiausią metų dieną ir trumpiausią naktį gamta pasitinka metų virsmą, ir mus supantys augalai ir žolynai įgauna magiškų galių. Tad biželio 23-iosios popietę Pačkėnų kultūros ir laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pakvietė į kupolės pažintines paieškas.
Kupolė – senojo lietuvių tikėjimo atributas naudojamas vasaros saulėgrįžos metu, o šventė vadinta Kupole (Rasos), švęsta kartu su Joninėmis.Nemažas būrelis moterų ir jaunimo, skaisčiai šviečiant vasaros saulei, pasipuošę margaspalviais sijonais, basomis patraukė į gausiai žydinčias pievas ir laukus rinkti žolynų iš devynių rūšių. Vėliau visi įsitaisė pavėsyje ir kartu rišo kupolę – ant ilgos karties surinktų žolynų vainiką, kuris mums išėjo panašus į ratą. Kaip liaudies dainose buvo dainuojama: ,,kupolės viena šaka žydėjo – kaip saulė tekėjo, kita – kaip mėnulis riedėjo, trečia – kaip žvaigždė žibėjo...“ Toks kupolės įvaizdis reiškia pasaulio ir gyvybės medį.

Tęsinį skaitykite 2016 06 29 „Utenyje“

Orai


 

autumn by kojnyciukeAnksčiau ar vėliau tai turi ateiti – savaitės pabaigoje sulauksime pirmųjų šalčių. Tiesa, ketvirtadienį ir penktadienį temperatūra dar kils aukščiau nulio. Ketvirtadienio naktį bus 3, dieną – 7 laipsniai šilumos. Naktį ir ryte palis. Pūs silpnas šiaurės rytų vėjas. Penktadienis bus apniukęs, bet be lietaus. Naktį žadama 1 laipsnis šilumos, dieną sušils iki 4. Vėjas pietryčių krypties, silpnas. Šeštadienio naktį pašals iki 2 laipsnių, dieną išliks silpnai teigiama temperatūra. Vakare ims lyti. Sustiprės pietvakarių vėjas. Sekmadienis neatneš didesnių permainų. Naktį prognozuojama 3 laipsniai šalčio, dieną tiek pat šilumos. Naktį ir ryte lis, todėl tikėtina, kad keliai taps pavojingai slidūs. Dieną nušvis saulė, vėjas sustiprės iki 5 metrų per sekundę ir pasisuks iš rytų pusės.
Dienos ilgumas – tik 8 valandos ir 28 minutės. Lapkričio 15 prasidės mėnulio priešpilnis.

Decrease font size Default font size Increase font size

kirpeja1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev
No tabs to display

Dienos anekdotas

Žemaičiai dažnai tyli todėl, kad:
– viskas ir taip aišku, ko čia dar kalbėti;
– ką čia dar pasakysi, jei vis tiek nė velnio neaišku.
*
Stovi žemaitis ant kalvos su bumerangu rankoje. Prieina kitas žemaitis: „Kam laikai tą pagalį, išmesk ir einam.“ – „Aha, imk pats ir išmesk.“
*
Stovi žemaitis prie ežero. Aplink daug sniego ir labai šalta. Na, vienu žodžiu, žiema. Staiga pamato – ogi ežere įlūžęs žmogus skęsta. Kapanojasi, plakasi, kabinas už ledo kraštų šaukdamas: „Gelbėkit! Geeeelbėkit!!!“
Žiūri žemaitis, kad žmogelis vieną kartą niurktelėjo, štai ir kitą kartą jau niurktelėjo. Mato, kad žmogelis jau nebeišsikapstys. Tad priėjo arčiau ir šaukia: „Mon rods, tu jau nebevork, nebevork...“

suopirkimas

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas. Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2018-11-09

  2018-11-09 apie 21.43 val. namuose, Utenoje, Smėlio g., vyras (1,54 prom.) (g. 1986 m.) ranka sudavė sugyventinės vaikui (g. 2015 m.) į pakaušio sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. 2018-11-09 apie 18 val 05 min. į namus Zarasų r., Suvieko sen., Vaidminių k., atvykęs vyras pastebėjo, kad buvo patekta į gyvenamąjį namą, garažą ir paimtas prie šulinio buvęs elektros laidas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-11-10

  2018-11-10 apie 20.00 val. namuose Zarasų r., Zabičiūnų k., Vienkiemio skg., žodinio konflikto metu moteriai (g. 1942 m.) jos sūnus (1,69 prom.) (g. 1964 m.) sudavė į įvairias kūno vietas, taip sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. 2018-11-10 apie 21.00 val. į namus Anykščių r., Piktagalio k., Švyturio g., sugrįžo neblaivus sūnus (g. 1972 m.) ir grasino užmušti motiną (g. 1948 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę.
 • 2018-11-11

  2018-11-11 apie 15.30 val. gautas vyro (g. 1987 m.) pareiškimas, kad apie 03.30 val. Utenoje, Aukštakalnio g., klube „Fenix“, nepažįstamas asmuo trenkė vieną smūgį į galvos sritį, nuskėlė dantį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-11-11 apie 22.28 val. gautas vyro (g. 1956 m.) pareiškimas, kad namuose, esančiuose Utenos r., Sprakšių k., Lukno g., be jokios aiškios priežasties jį sumušė pažįstamas (g. 1966 m.), gyv. Utenos r., Užpalių mstl., Aukštuolių g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę.
 • 2018-11-12

  2018-11-12 apie 17.36 val. Molėtų r., Joniškio sen., Joniškio mstl., Arino g., patikrinti sustabdyto automobilio „Audi 80“ vairuotojui (g. 1969 m.) nustatytas vidutinis 2,10 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-11-12 apie 20.30 val. gautas vyro (g. 1984 m.) pareiškimas, kad Utenoje, Palangos g., jį sumušė iš matymo pažįstami asmenys (g. 1981 m. ir g. 1981 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į Utenos aps. VPK areštinę.
 • 1