utenis 11

Wednesday, February 20, 2019

Keliomis eilutėmis

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui praplėsti įsiterpusio žemės sklypo, esančio mėgėjų sodo teritorijoje, sąvoką. Tuo siekiama sumažinti nenaudojamus ir apleistus žemės plotus. Šiuo metu sodų bendrijų nariai turi teisę įsigyti valstybinės žemės plotus, neviršijančius 0,04 ha, kurių neįmanoma suprojektuoti kaip atskirų individualių mėgėjų sodo sklypų, nes jie yra įsiterpę tarp valstybinės ar privačios žemės sklypų, taip pat ir tuos valstybinės žemės sklypus, prie kurių pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą neįmanoma suprojektuoti privažiuojamojo kelio. Tačiau iki šiol jiems nebuvo suteikta galimybė įsigyti valstybinės žemės sklypų, besiribojančių su laisvos valstybinės žemės plotu, kuris nesuformuotas kaip atskiras žemės sklypas, ir esančių tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų) ribos bei tų, kuriuos sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai.
next
prev

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

 2019

 

 geraknyga1

 

Aktualijos

Kultūros laukuose ieškau bendražmogiškų vertybių

logo spaudos remimo fondas2Ar kunigai dalyvauja kultūriniame gyvenime?

Kunigas Justas Jasėnas

Anyksciu32007 m. liepos 14 d. buvau įšventintas į kunigus. Dvasininko tarnybą teko eiti Anykščiuose, Zarasuose. Dabar talkinu dirbant sielovados darbą Kupiškyje, taip pat rūpinuosi Palėvenėlės ir Alizavos (Kupiškio r.) parapijų tikinčiaisiais. Kultūros pasaulis man artimas jau nuo vaikystės. Nuo mažens mama mane, dar mažytį, veždavosi į Vilnių, Kauną, kartu eidavom į įvairius renginius, vaikiškus spektaklius. Tos šviesiosios praeities patirtys dabar kartais atskrenda eilėraščio posmu, prisiminimu, nostalgija. Mama buvo pirmoji mano redaktorė – skaitydavo eilėraščius ir trumpus mano rašinėlius.
Besimokydamas kaimo mokykloje, susidomėjau kraštotyra, patraukė mokytojo lituanisto ir kraštotyrininko Jono Ruzo pavyzdys. Rinkau visokius rakandus, senas nuotraukas, užrašinėjau senųjų kaimo gyventojų pasakojimus.
PalevenesPradėjau dalyvauti skaitovų konkursuose. Į literatūros pasaulį mane lydėjo gerosios kaimo ir miesto mokyklų lituanistės.
Vyresnėse klasėse pradėjau rašyti į „Panevėžio balsą“ ir „Tėvynę“. Mane mokė redaktorius Algimantas Kaminskas ir žurnalistė kraštietė Marija Vepštienė. Lituanistė Edita Misevičiūtė padėjo susitikti ir susipažinti su poetėmis Elvyra Pažemeckaite bei Elena Mezginaite. Domėjausi Viliaus Orvydo filosofija, skaičiau Jono Meko eiles.
Gimnazijos metais įsijungiau į tautišką, patriotinę Lietuvos maironiečių draugijos veiklą. Su bendraminčiais skaitėme Maironio kūrybą, keliavome po Lietuvą. Vaidinau dramos būrelyje. Artinausi ir prie bažnytinės bendruomenės. Virpėdavo širdis pagalvojus, kad mokausi toje pačioje gimnazijoje, kurioje mokytojavo Salomėja Nėris.
Anyksciu1Studijuodamas kunigų seminarijoje daug skaičiau, tarnavau Santariškių klinikų ligoniams, domėjausi Vilniaus istorija ir šio miesto fenomenu, plėtėsi bičiulių ratas. Lankydavau dailės parodas, koncertus, operas, spektaklius... Tie dalykai dvasią augino, brandino, kėlė.
ImbradoEsu išleidęs dvi poezijos knygas. Kartais parašau vieną kitą tekstą į spaudą. Mokausi lietuvių kalbos, vartau žodynus, skaitau lietuvių autorius – J. Marcinkevičių, S. Nėrį, S. Gedą, R. Granauską, J. Aputį ir kt. Tai kūrėjai, kurie mane guodžia, stiprina, dažnai juos miniu rašydamas, sakydamas pamokslus ar oficialias kalbas.
Bendravau ir bendrauju su bičiuliais žurnalistais, poetais, muziejininkais, kartais jaučiuosi reikalingas jiems – patardamas ir padėdamas.
Ir Anykščiuose, ir Zarasuose, ir Kupiškyje lydi geri žmonės, vis susitinkam, pasikalbam apie tai, kas liūdina, ir apie tai, kas Anyksciuosedžiugina. Stengiuosi būti arčiau šviesesniųjų, šildausi, augu.
Ką dovanoja buvimas kultūros laukuose?
Pirmiausia – susitikimus ir bendrystę. Skaitymas – didelė apsauga nuo vien religinio darbo, patarnavimų, apsauga nuo kartais tvankios kasdienybės, beprasmybės patirčių, provincijos marazmų.
Būdamas su rašančiais, mąstančiais ir save pasitikrinu, įgaunu pasitikėjimo, klausausi, mokausi klausytis, vertinti, dalijuosi. Susitikimai turtina. Tikiu, kad, susitikęs savo parapijiečius, ir aš Anyksciu2galiu šį tą paliudyti, persakyti, pakartoti, priminti...
Dalyvaudamas kultūrinėje veikloje pasijuntu esąs tikrasis bendruomenės narys – be kaukės, titulų, fasadų. Gal net esu labiau priimamas, – nuoširdžiau, tikriau. Esu ne tik kunigas, esu tiesiog žmogus, tiesiog Justas...
Visada žavi platus požiūris, išsilavinimas, apsiskaitymas, įvairūs kontekstai, mintys, priešingi poliai, stovyklos...
Galiausiai – kultūros laukuose kartu su kitais ieškau bendražmogiškų vertybių, kurios ne skirtų, bet padėtų susitikti, kurti, ieškoti, tobulinti, keisti. Gera, tikra, teisinga šioje erdvėje kalbėtis, pasiekti žmones – visus ir visokius...

Utenos rajono savivaldybės taryboje

Rugsėjo mėnesio Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo tik 18 klausimų. Posėdyje nedalyvavo trys Tarybos nariai: Algirdas Žukas (išvykęs), Vytautas Kazela (sirgo) ir Edmundas Pupinis (atostogavo).
Posėdį stebėjo Utenos „Saulės“ gimnazijos ketvirtokai su mokytoja J. Žukiene.
Tarybos nariui Rimantui Dijokui pasiūlius, tylos minute pagerbtas žurnalisto, leidėjo, rašytojo, ilgamečio „Utenio“ laikraščio redaktoriaus Donato Čepuko atminimas.
Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, jubiliejinių gimtadienių progomis pasveikinti trys Tarybos nariai – Roberta Macelienė, Darius Šinkūnas ir Nerijus Stasiulionis.
Taryba nusprendė patikslinti biudžeto pajamas – padidinti 401,4 tūkst. Eur: mokinio krepšelio išlaidoms skirti 2,7 tūkst. Eur; 159,7 tūkst. Eur, gautų iš valstybės biudžeto, skirti savarankiškoms funkcijoms minimaliai mėnesio algai padidinti ir išlaidoms, vykdomoms iš lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus; 222,3 tūkst. Eur, gautų iš prognozuotas pajamas viršijančių pajamų, skirti įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, socialinio būsto plėtrai ir išlaidoms ir t.t.

Read more: Utenos rajono savivaldybės taryboje

Reikalinga paslauga

Visi mes turime savo artimų amžinybėn išėjusių žmonių kapus ir stengiamės juos tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti. Utenoje yra net dvejos kapinės. Jose lankantis į akis krenta skoningai, gražiai tvarkomi kapeliai. Tačiau esama ir tokių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių metų metais niekieno nebeprižiūrimi, apleisti. Matomi tik žole apaugę žemės kauburėliai, nuo laiko tėkmės apsamanoję kuklūs kadaise pastatyti paminklai, sukrypę, vos besilaikantys mediniai ar net geležiniai kryžiai. Liūdniausiai tokie pamiršti kapai atrodo per Vėlines – Mirusiųjų atminimo dieną, kai visos kapinės nušvinta mirksinčiomis žvakių liepsnelėmis.
Gražią tradiciją turi Vajasiškio parapijos (Zarasų raj.) žmonės – per Vėlines ant kiekvieno vietos kapinėse neprižiūrimo kapelio uždega žvakelę, sukalba maldą. Tokių pavyzdžių esama ir daugiau. Utenos miesto kapinių prižiūrėtoja teigia, kad pastaruoju metu tokių niekieno nelankomų kapų daugėja. Taip atsitinka todėl, kad gyvi esantys mirusiųjų palikuonys arba ligos ir senatvės prislėgti nebeįstengia tuo pasirūpinti, arba yra išvykę gyventi į užsienį.

Tęsinį skaitykite  2016 10 05 „Utenyje“

Šv. Klaros ligoninei – dvidešimt metų

100 7608Utenos šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė minėjo gražią sukaktį – 20 metų nuo veiklos pradžios.
Į Utenos kultūros centre vykusį sukakties minėjimą atėjo ne tik šios slaugos ligoninės darbuotojai, kurie tuo metu nedirbo, bet ir VšĮ Utenos ligoninės direktorius Dalius Drunga, šios ligoninės gydytojai, PSPC (poliklinikai) atstovavęs gydytojas Vidmantas Tamošiūnas, dvasininkai, LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas, mero patarėjas Gintautas Petravičius ir kiti.

Read more: Šv. Klaros ligoninei – dvidešimt metų

Kruopos su „spirgučiais“

Rugsėjo pradžioje į „Utenio“ redakciją užsuko moteris iš Utenos rajono Leliūnų miestelio. Vizito tikslas – nusipirkta, švelniai tariant, nekokybiška prekė. Tiksliau – greDSC 0185itai paruošiamos kvietinės kruopos ( gamintojas – S. Krivicko įmonė „Fasma“, Radviliškis). Moterį papiktino tai, kad Utenos „Rašės“ prekybos centre (pateikė ir pirkinio čekį) nusipirktos kruopos buvo su nepageidaujamu įdaru – daugybe kirmėlaičių. Nors prekės galiojimo laikas dar nebuvo pasibaigęs (likę 10 dienų), maistui vartoti tokį produktą, manau, niekas nesiryžtų. Lyg pasityčiojimas iš to, ką matėme pakelio turinyje, ant pakuotės puikavosi žodžiai: „Mes įdedame daug pastangų, skiriame daug laiko, tinkamai ir kokybiškai produktą jums ruošdami. (...) Gyvenimas – vertybė, sveikata – žmogaus turtas. Žmogus pats kuria savo gyvenimo taisykles, gamina maistą, tik kartais užmiršta, jog gamta jį gali puikiai maitinti. Grūdinių kultūrų produktus valgyti skanu. Kad ir kokius – žirnių, grikių, miežių, perlinių kruopų, kviečių ar kitų grūdų – patiekalus valgytume, visi jie – vertingi. Verta žinoti, kad produktai turi daug skaidulinių medžiagų, mažai riebalų, mažai cukrų.“

Tęsinį skaitykite 2016 10 01 „Utenyje“

Alvydas Katinas

kateUž tai, kad mūsų gatvėse saugu, kad po darbo dienos galime ramiai pasivaikščioti miesto parkuose, kad vaikai gali šėlioti savo kiemuose iki vėlumos – už visa tai turime būti dėkingi policijos pareigūnams. Ne be reikalo jie turi ir antrą vardą – angelai sargai, lydintys žmogų nuo mažumės, saugantys, padedantys, ginantys. Kaip tikri angelai jie dažnai būna nematomi. Bet visada yra jaučiama jų sergėjanti ir globojanti ranka.
Sveikindamas Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojus Policijos dienos proga, nuoširdžiai linkiu ramios ir lengvos tarnybos, ištvermės, stiprios sveikatos ir kuo didžiausios sėkmės kasdieniniame darbe ir asmeniniame gyvenime.
Alvydas Katinas
Utenos rajono savivaldybės meras

Orai

 

upelis1Žingsnis po žingsnio – vis arčiau pavasario. Nors naktimis žiema dar rodys nagučius. Naktį į ketvirtadienį bus 6, į penktadienį – net 9, į šeštadienį – 8, į sekmadienį – 1 laipsnis šalčio. Dienomis bus šilčiau. Ketvirtadienį – 2, penktadienį – 2, šeštadienį – 1 laipsnis šalčio, o sekmadienį – jau 2 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį – saulė pro debesis ir viena kita snaigė, penktadienį saulėta ir be kritulių, šeštadienį vėl saulė žvilgčios pro debesis, kritulių nebus nei sniego, nei lietaus pavidalu. Sekmadienį dangus apsiniauks, bet bus sausa.
Vėjas šiaurės krypčių, ganėtinai stiprus.
Nors šaltos naktys ir pratęs poledinės žūklės sezoną, bet išsėdėti ant ledo pučiant tokiam žvarbiam vėjui bus sudėtinga.
Dienos ilgumas artėja prie 10 valandų. Mėnulio pilnatis ir artėjantys rinkimai žada keistą ir įdomų laiką.
Žaidimai, sportas, poilsis persikelia į sales, baseinus ir saunas.

Decrease font size Default font size Increase font size

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kalbasi du draugai: „Tavo žmona kitą savaitę švęs gimtadienį, taip? Ar jau pasakė, ko norėtų dovanų?“ – „Žinoma. Pageidauja arba perlų vėrinio, arba automobilio.“ – „Ir ką tu jai dovanosi?“ – „Savaime suprantama, kad perlų vėrinį. Negi tu esi matęs dirbtinių automobilių?“
*
Eina du suvalkiečiai. Mato, benamis prašo paramos. Jie susiginčija, kuris mažiau duos.
Pirmasis prieina, įmeta 1 ct ir žiūri, ką darys kitas. O kitas sako:  „Čia už abu.“
*
Restorano lankytojas padavėjui:
– Jūsų kepsnys atsiduoda degtine!
Padavėjas pasitraukia kelis žingsnius atgal ir klausia:
– Ar vis dar atsiduoda?

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

Savo namuose prižiūrėčiau neįgalų žmogų. Didelė patirtis. Tel. 8672 18418

 

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-02-15

  2019-02-15 apie 23.30 val. bute, Utenoje, J. Basanavičiaus g., priklausančiame vyrui (g. 1993 m.) (nustatytas 1,68 prom. girtumas), ant stalo rastas gulintis popieriaus lapas su ant jo esančiu tabako ir žalsvos spalvos augalinės kilmės galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų mišiniu. Vyras po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-02-16

  2019-02-16 apie 12.33 val. Utenos r., kelyje Utena–Kaltanėnai–Švenčionys 19.300 km, vyras (g. 1990 m.), gyv. Utenoje, Aušros g., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,13 prom. girtumas), vairavo automobilį BMW, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir apvirto. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis, vairuotojas paguldytas stebėti į VšĮ Utenos ligoninės traumatologijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-16 apie 00.42 val. namuose, Utenoje, J. Basanavičiaus g., konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,61 prom. girtumas) vyras (g. 1995 m.) smurtavo prieš žmoną (g. 1996 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-02-17

  2019-02-17 gautas moters (g. 1987 m.), gyv. Zarasų r., Salako mstl., Daugailių g., pareiškimas, kad apie 03.40 val. Zarasų r., Salako mstl., Daugailių g., neblaivus (nustatytas 1,92 prom. girtumas) brolis (g. 1976 m.) smurtavo, tokias veiksmais sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę. 2019-02-17 apie 00.30 val. naktiniame bare, Utenoje, Metalo g., viešoje vietoje, du nepažįstami asmenys sumušė vyrą (g. 1981 m.), gyv. Švenčionių r., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių mstl., Miško g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji nusikalstamos veikos padarymu du vyrai, vienas iš jų (g. 1992 m.) (nustatytas 1,08 prom. girtumas), gyv. Kaune, Kuršių g., ir kitas (g. 1992 m.) (nustatytas 2,34 prom. girtumas), gyv. Utenoje, Krašuonos g., sulaikyti ir uždaryti į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-02-17

  2019-02-17 apie 16.00 val. savo namuose, esančiuose Utenoje, Algirdo g., išgertuvių metu neblaivus (nustatytas 2,68 prom. girtumas) vyras (g. 1964 m.) smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 2,51 prom. girtumas) pažįstamą moterį (g. 1978 m.), gyv. Utenoje, Taikos g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę. 2019-02-17 apie 09.00 val. vyras (g. 1975 m.) pastebėjo, jog apgadintas jam priklausantis automobilis „VW Sharan“, stovėjęs automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Ignalinoje, Aukštaičių g., subraižytos vairuotojo pusės abi durys, vairuotojo pusės sparnas, variklio dangtis ir vairuotojo pusės priekinis žibintas. Padaryta žala – 1500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1