utenis 11

Sunday, February 17, 2019

Keliomis eilutėmis

19,4 tonų – tiek pernai iš gyventojų surinkta pasenusių ar nebereikalingų vaistų. Tai yra net 5 tonomis daugiau nei užpernai ir kone 3,5 karto daugiau nei prieš keletą metų. Specialistai džiaugiasi, kad Lietuvos gyventojai atsakingiau rūšiuoja atliekas, tačiau kyla klausimas: ar jie racionaliai įsigyja vaistus? Gydytojas, pirmą kartą pacientui paskirdamas naują kompensuojamąjį vaistą, turi teisę išrašyti jo tik 10 dienų, jei liga ūmi, o kitais atvejais – vieno mėnesio gydymo kursui. Tik įsitikinus, kad vaistas pacientui yra tinkamas, saugus ir efektyvus, gali būti išrašomas jo receptas ilgesniam gydymo kursui − iki 3 ar 6 mėnesių. Tačiau kiekvieną kartą gydytojas, išrašydamas pacientui ilgalaikio gydymo receptą, turi nurodyti, kokiu dažnumu pacientas turėtų ateiti į vaistinę įsigyti vaistų.
next
prev

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

 2019

 

 geraknyga1

 

Aktualijos

Žmonės Utenoje gyvena gerai

Pasakojimas apie dantų techniką Artūrą Laukį, įkūrusį Utenoje savo verslą

6151813Artūras dar visai jaunas, jam vos 26-eri. Gimė ir augo Utenoje, čia baigė „Saulės“ gimnaziją. Paklaustas, kaip nusprendė pasirinkti tokią nepatrauklią, iš šalies atrodytų, dantų techniko profesiją, atsako, kad apsispręsti padėjo mama. „Aš iš viso nežinojau, kad yra tokia profesija, o mama atkreipė mano dėmesį, kad Utenos kolegija ruošia dantų technikus. Pažiūrėjome iš praktiškos pusės, patogu, ir išvažiuoti iš Utenos niekur nereikia, ir dantų techniko profesija visai negąsdino. Aš nuo vaikystės esu krapštukas, mėgstu vis ką nors kruopščiai daryti, lipdyti, dailinti. Pagalvojau, kad man turi patikti“, – pasakoja Artūras.

Read more: Žmonės Utenoje gyvena gerai

Automobiliais užkištos gatvės ir kiemai, o garažai virsta atliekų sandėliais

Uteniškiai juokauja, kad ko jau ko, o parduotuvių ir degalinių mūsų mieste tikrai netrūksta. Automobilių – irgi. Atvažiavęs darbo laiku į miestą, pabandyk kad gudrus rasti laisvą vietą Utenio aikštėje, prie centrinio pašto, bankų ir visokiausių kitų įstaigų įstaigėlių. Automobiliais užkištos gatvės, vakarais jais aklinai užsipildo daugiabučių kiemai, visos stovėjimo aikštelės. Nakčiai dažnai jie paliekami prie prekybos centrų esančiose aikštelėse ir visur kitur, kur tik įmanoma.
Kuris gi uteniškis nematė, kaip, sakykim, atrodo Taikos gatvė vakare ar naktį: abiejose gatvės pusėse lyg sargybiniai stovi surikiuoti automobiliai tų savininkų, kurie nebesurado vietos jiems pastatyti namo kieme esančioje aikštelėje. Ne kuo geresnė padėtis ir kituose Utenos mikrorajonuose.
Kaip nori, taip galvok, ką nori keik ar kažkam guoskis, bet padėtis nuo to nesikeičia – miestas dieną ir naktį dūsta nuo automobilių gausos, o garažai aplink miestą praktiškai stovi tušti...

Read more: Automobiliais užkištos gatvės ir kiemai, o garažai virsta atliekų sandėliais

ES parama kaimo vietovėse skatins burtis smulkiuosius

LOGONetrukus mūsų kaimą pasieks naujovė – ES parama padės skatinti bendradarbiavimą kaimo vietovėse. Parama bus teikiama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais bei ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Utenoje surengtame seminare ūkininkams, žemės ūkio verslo įmonių darbuotojams ir aplinkinių rajonų savivaldybių atstovams buvo pristatytos paramos galimybės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Seminaro lektorė ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė Nomeda Padvaiskaitė informavo, kad pareiškėjai ir partneriai gali būti kaimo vietovėse veikiantys smulkieji ūkiai; smulkieji miško valdytojai; labai mažos įmonės; fiziniai asmenys. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, o paramos paraišką pareiškėjas būtinai privalo teikti kartu su partneriais.IMG 112022
Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama maksimali 80 000 Eur paramos suma. „Pabaigus įgyvendinti vieną projektą, galima teikti paraišką kitam, tačiau didžiausia suma vienam paramos gavėjo projektui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 eurų“, – atkreipė dėmesį N. Padvaiskaitė.
Pareiškėjas ir jo partneriai gali dalyvauti įgyvendinant tik vieną projektą ir jo įgyvendinimo laikotarpiu negali tikėtis paramos pagal kitas investicines KPP priemones ar veiklos sritis. Pasak ŽŪM specialistės, pristačiusios bendrąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus paramai gauti, labai svarbu tai, kad pareiškėjai ir jo partneriai tvarkytų buhalterinę apskaitą, neturėtų įsiskolinimų valstybei, jiems priklausytų nekilnojamasis turtas (statinys, žemė), į kurį investuojama, o veikla vyktų kaimo vietovėje ir kt. Aptardama tinkamumo sąlygas, N. Padvaiskaitė pabrėžė, kad smulkių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu turi būti ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 7 999 Eur. O smulkūs miško valdytojai turi turėti miško valdą, ne didesnę kaip 10 ha. Norinčios dalyvauti bendrame projekte labai mažos įmonės turi veikti ne trumpiau kaip dvejus metus, o fiziniai asmenys – vykdyti individualią veiklą.
Seminaro dalyviai buvo informuoti, kad norintys pasinaudoti ES parama bendradarbiavimui pareiškėjas turės parengti verslo planą ir prisiimti įsipareigojimą projektą įgyvendinti per dvejus metus, nepakeisti jame numatyto veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama ir kt.
„Projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms paramos intensyvumas yra 100 proc., o projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas, tačiau kai išlaidos sutampa su kitų programos priemonių išlaidų rūšimis, paramos teikimo intensyvumas nustatomas atsižvelgiant į pagal kitas Programos priemones teikiamą paramos intensyvumą šioms išlaidoms (įskaitant tose priemonėse nustatytas galimybes jį padidinti)“, – kalbėjo lektorė. Projekto pareiškėjai ir jų partneriai už paramos lėšas galės įsigyti naujos žemės ūkio technikos ir įrangos, technologinių įrenginių, kompiuterinės ir programinės įrangos, transporto priemonių, statyti naujus gamybinius pastatus, rekonstruoti ir remontuoti senus, kurti verslo infrastruktūrą. Smulkiesiems miško valdytojams neabejotinai bus naudinga įsigyti naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos. „Kadangi finansinė parama yra nemaža, įsipareigojimų, kaip matote, irgi yra ne vienas ir ne du, todėl visus susidomėjusius kviečiu aplankyti Žemės ūkio ministerijos interneto tinklalapį www.zum.lrv.lt ir labai detaliai išanalizuoti mano pristatytas paramos gavimo sąlygas“, – sakė seminaro lektorė.
Seminaro dalyviai taip pat sužinojo, kad pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Net 30 balų gaus tie projektai, kuriuose dalyvaus 7 ir daugiau dalyvių. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kuo smulkesnis ūkis dalyvaus projekte, tuo daugiau jis gaus balų. Pavyzdžiui, jei smulkaus miško valdytojo miškas bus nuo 1 ha iki 3 ha, jis gaus 15 balų, o turintis nuo 3 ha iki 7 ha – 10 balų. Daugiau pirmumo balų gaus ilgiau veikiančios smulkios įmonės. Net 20 pirmumo balų bus skiriama projektams, susijusiems su gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo sektorių plėtra, šiek tiek mažiau balų (10) gaus projektai, susiję su aplinkosaugos veikla ir klimato kaita.
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 17 d. Šiam paramos paraiškų priėmimui skiriama 1,5 mln. eurų, visam 2014–2020 metų laikotarpiui – 7,5 mln. eurų.

Kaip pagausėjo Utenos fontanų šeimyna...

IMG 3465Prieš beveik 40 metų užtvenkus Rašės (Raudesos) upę, šalia Utenos buvo suformuotas Klovinių tvenkinys, pastatyta užtvanka. Teritorijoje, užimančioje 1,01 km² plotą, pamėgo ilsėtis ne tik uteniškiai, bet ir miesto svečiai.
Prabėgę 4 dešimtmečiai padarė savo: užtvankoje atsirado įvairių pažeidimų, ji tapo avarinės būklės ir nelaimės atveju grasino užlieti pusę miesto. Užtvanką verkiant reikėjo rekonstruoti.
2013 m. Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius inicijavo projekto „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upės statinių renovacija“ rengimą. Tai buvo pirmasis užtvankos rekonstravimo etapas. Jo metu buvo numatyta sutvarkyti užslenktį, žemutinį šlaitą, upės dalį, esančią žemiau užtvankos, joje įrengti antifiltracines priemones bei sustiprinti upės vagos dugną.
Šie darbai jau atlikti. Maža to, buvusi nepatraukli užtvankos aplinka dabar yra paversta parku su išlygintais šlaitais, patogiais laiptais, fontanu, įspūdingu dekoratyviniu kriokliu ir nedideliu tvenkinėliu. Kaip sakė Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė, minėtas aplinkos sutvarkymas – tik pradžia, baigti tik 1-ojo etapo darbai. Yra planuojamas ir antrasis bei trečiasis rekonstrukcijos etapai, kuriuose, be ypač svarbių pačios užtvankos šachtos rekonstrukcijos darbų, nemažai dėmesio bus skiriama aplinkai. Planuojama pastatyti suoliukų, įrengti apšvietimą, patogius privažiavimus, pasodinti medžių, dekoratyvinių krūmų, sutvarkyti kelią per pylimą, vedantį link Vestuvių kalno. „Bet apie tai dar anksti kalbėti, pirmiausia reikia rasti finansavimo šaltinius“, – sakė Raimonda Jankauskienė.
Antrojo ir trečiojo rekonstrukcijos etapų, paversiančių užtvankos teritoriją įspūdingu ir lankomu parku, projektas taip pat dar neparengtas. Suradus finansavimo šaltinių jis iškart bus rengiamas ir įgyvendinamas.
Uteniškiai yra kviečiami pasivaikščioti po naująją Utenos žaliąją erdvę. Įsitikinsite, kad Utenos fontanų šeimyna pagausėjo: jų gretas papildė naujasis užtvankos fontanas. Dabar ta šeimyna – iš šešių narių. Prie naujojo nario glaudžiasi ir fontanų pusbrolis: pirmasis Utenos krioklys.
Utenos rajono savivaldybės administracija

,,Rasa šalta, o aš basa“, arba Kupolė Pačkėnų bendruomenėje

P6230101Ilgiausią metų dieną ir trumpiausią naktį gamta pasitinka metų virsmą, ir mus supantys augalai ir žolynai įgauna magiškų galių. Tad biželio 23-iosios popietę Pačkėnų kultūros ir laisvalaikio centro specialistė Loreta Mikalauskienė pakvietė į kupolės pažintines paieškas.
Kupolė – senojo lietuvių tikėjimo atributas naudojamas vasaros saulėgrįžos metu, o šventė vadinta Kupole (Rasos), švęsta kartu su Joninėmis.Nemažas būrelis moterų ir jaunimo, skaisčiai šviečiant vasaros saulei, pasipuošę margaspalviais sijonais, basomis patraukė į gausiai žydinčias pievas ir laukus rinkti žolynų iš devynių rūšių. Vėliau visi įsitaisė pavėsyje ir kartu rišo kupolę – ant ilgos karties surinktų žolynų vainiką, kuris mums išėjo panašus į ratą. Kaip liaudies dainose buvo dainuojama: ,,kupolės viena šaka žydėjo – kaip saulė tekėjo, kita – kaip mėnulis riedėjo, trečia – kaip žvaigždė žibėjo...“ Toks kupolės įvaizdis reiškia pasaulio ir gyvybės medį.

Tęsinį skaitykite 2016 06 29 „Utenyje“

Apie tai, ką gražaus ir prasmingo turime

023Po Utenos rajoną – su garbiais Lietuvos istorikais
Ryšiai tarp Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dėstytojų ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bendruomenės nusistovėjo nuo pat mokyklos atidarymo, t. y. siekia du dešimtmečius. Visko pradžia buvo istorijos mokytojos ekspertės Birutės Kairienės ir doc. Vidos Kniūraitės bičiulystė, užsimezgusi dar studijų metais. Vėliau prasidėjo oficialios sutartys, vizitai į šventes ir renginius, Adolfo Šapokos vardo auditorijos atidarymas Istorijos fakultete, IF dienos gimnazijoje, krepšinio dienos, kurių metu IF dėstytojai triuškino gimnazijos mokytojų komandą ir garbingai kovojo su gimnazistais, buvo bendros vakaronės ir netgi bendros kai kurių dėstytojų kelionės su gimnazijos mokytojais.
Baigdami mokslo metus IF dėstytojai turi gražią tradiciją – sėsti į autobusą ir bent dienai ištrūkti į kurį nors Lietuvos pakraštį, kur yra draugų ar giminingų sielų… Taip jau nutiko, kad birželio viduryje, dar nenuvytus gėlėms Vilties ir gedulo dienos paminėjimo vietose, buvo sutarta pasivažinėti po Utenos rajoną. Iš karto buvo apsispręsta neužsukti į Utenos kraštotyros muziejų, kad, kaip juokavo svečiai, į tuos rūmus pakliuvęs, gali užsibūti savaitę – tiek lobių čia sukaupta, o aplankyti kitas, ne mažiau įdomias Utenos miesto ir krašto vietas.
Autobusas įvairių sričių istorijos žinovų – nuo pedantiškai smalsių profesorių iki skeptiškų doktorantų – tikra ,,dovanėlė” bet kuriam muziejaus vadovui ar gidui. Daugelis skersai išilgai išmaišę ne tik Lietuvą, bet ir žinomiausias Europos vietas. Kai kurie jau keletą kartų ir įvairiomis progomis jau lankęsi Utenos rajone. Buvo įdomu ,,iš vidaus“, bendraujant grupėje, stebėti reakcijas, fiksuoti įspūdžius...

Read more: Apie tai, ką gražaus ir prasmingo turime

Orai

 

upelis1Nieko naujo orų fronte kitos savaitės pradžioje nebus. Lyg ir pavasaris, bet dar ne.
Pirmadienį pro debesis šypsosis saulė. Naktį bus 3 laipsniai šalčio, dieną – 4 laipsniai šilumos. Be kritulių. Vėjas – 7 metrai per sekundę.
Antradienį dangus apsiniauks ir ims lyti. Tiesa, nedaug. Naktį termometrai rodys apie nulį, dieną – apie 5 laipsnius šilumos. Vėjas dar labiau sustiprės.
Naktį į trečiadienį bus apie 1 laipsnį šilumos, dieną bus penkis kartus šilčiau, t. y. 5 laipsniai šilumos. Bus visko – ir debesų, ir saulės, ir lietaus.
Trečiadienį numatoma vidutinė geomagnetinė audra.
Diena pailgės iki 10 valandų. Trečiadienį keisis mėnulio fazė. Pilnatis pereis į delčią.
Žaidimai, sportas, poilsis persikelia į sales, baseinus ir saunas.

Decrease font size Default font size Increase font size

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kalbasi du draugai: „Tavo žmona kitą savaitę švęs gimtadienį, taip? Ar jau pasakė, ko norėtų dovanų?“ – „Žinoma. Pageidauja arba perlų vėrinio, arba automobilio.“ – „Ir ką tu jai dovanosi?“ – „Savaime suprantama, kad perlų vėrinį. Negi tu esi matęs dirbtinių automobilių?“
*
Eina du suvalkiečiai. Mato, benamis prašo paramos. Jie susiginčija, kuris mažiau duos.
Pirmasis prieina, įmeta 1 ct ir žiūri, ką darys kitas. O kitas sako:  „Čia už abu.“
*
Restorano lankytojas padavėjui:
– Jūsų kepsnys atsiduoda degtine!
Padavėjas pasitraukia kelis žingsnius atgal ir klausia:
– Ar vis dar atsiduoda?

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

Savo namuose prižiūrėčiau neįgalų žmogų. Didelė patirtis. Tel. 8672 18418

 

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-02-12

  2019-02-12 apie 13.50 val. Zarasų r., Dusetų mstl., Vytauto g., Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos teritorijoje, vyras viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, be jokios priežasties sumušė nepilnametį (g. 2003 m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 į Utenos apskr. VPK Visagino PK kreipėsi vyras (g. 1980 m.), gyv. Visagine, Draugystės g., kuris pranešė, kad 2019-01-19 internetinėje svetainėje skelbiu.lt už parduodamą fotoaparatą banko pavedimu vyrui pervedė 305 Eur, tačiau prekės negavo ir pinigų pardavėjas negrąžino. Padaryta 305 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 apie 20.00 val. Ignalinos r., Tverečiaus mstl., Č. Kudabos g., neblaivų (nustatytas 2,21 prom. girtumas) vyrą (g. 1991 m.) sumušė jo dėdė (g. 1973 m.), kuris pasišalino iš įvykio vietos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 apie 19.00 val. Molėtų r., kelio Vilnius–Utena 66 km, sustabdytas automobilis „Opel Vectra“, kurio vairuotojui (g. 1984 m.) nustatytas vidutinis (2,03 prom.) girtumo laipsnis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 apie 09.00 val. Molėtų r., Alantos sen., Vaikšniūnų k., laukuose, rastas dingusio be žinios vyro (g. 1994 m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Asmens paieška buvo skelbta 2019-01-03.
 • 2019-02-09

  2019-02-09 apie 20.50 val. Ignalinos r., kelio Mikalavas–Senasis Daugėliškis–Panižiškė 1-ame km, sustabdyto patikrinti automobilio „VW Golf“ vairuotojui (g. 1971 m.), gyv. Ignalinoje, Turistų g., nustatytas 1,74 prom. girtumas. Po apklausos vyras išleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-09 apie 15.36 val. Ignalinos r., kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai 112 km, blaivus vyras (g. 1948 m.), gyv. Švenčionėliuose, Lauko g., vairuodamas automobilį „Opel Meriva“, susidūrė su priešpriešiais atvažiuojančiu automobiliu „Audi 80“, kurį vairavo blaivus vyras (g. 1969 m.), gyv. Ignalinos r., Kazitiškio sen., Pašilės k. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Audi 80“ vairuotojas (dešinės rankos ir peties sumušimai) ir automobilio „Opel Meriva“ keleiviai, vyras (g. 1957 m.), gyv. Ignalinoje, Ateities g., (kairės plaštakos lūžis) ir vyras (g. 1943 m.), gyv. Ignalinoje, Švenčionių g. (dėl galvos traumos išvežtas į ligoninę Vilniuje). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-02-10

  2019-02-10 apie 19.00 val. Molėtų r., kelio Vilnius–Utena 53,7 km, sustabdyto patikrinti automobilio „Opel Vectra“ vairuotojui (g. 1971 m.), gyv. Švenčionių r., Cirkliškio sen., Margumiškio k., nustatytas 2,69 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-02-11

  2019-02-11 apie 17.56 val. Anykščiuose, J. Biliūno g., trečio aukšto laiptinėje, neblaivus (nustatytas 2,30 prom. girtumas) vyras (g. 1959 m.) viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, tyčia koja spardė į laiptinės langus. Sudaužyti penkių langų dvigubi stiklai ir sulaužytos apsauginės grotelės. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. Padaryta turtinė žala nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-11 Utenos aps. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius gavo KB „Ignalinos grūdai“ pareiškimą, kad 2018 metais su SIA „Agro Baltprom“ iš Latvijos Respublikos sudarė sutartį, pagal kurią minėtai įmonei pardavė apie 350 tonų grikių, tačiau pirkėjas iki šiol neatsiskaitė. Padaryta 76 771,50 Eur turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1