utenis 11

Monday, February 18, 2019

Keliomis eilutėmis

19,4 tonų – tiek pernai iš gyventojų surinkta pasenusių ar nebereikalingų vaistų. Tai yra net 5 tonomis daugiau nei užpernai ir kone 3,5 karto daugiau nei prieš keletą metų. Specialistai džiaugiasi, kad Lietuvos gyventojai atsakingiau rūšiuoja atliekas, tačiau kyla klausimas: ar jie racionaliai įsigyja vaistus? Gydytojas, pirmą kartą pacientui paskirdamas naują kompensuojamąjį vaistą, turi teisę išrašyti jo tik 10 dienų, jei liga ūmi, o kitais atvejais – vieno mėnesio gydymo kursui. Tik įsitikinus, kad vaistas pacientui yra tinkamas, saugus ir efektyvus, gali būti išrašomas jo receptas ilgesniam gydymo kursui − iki 3 ar 6 mėnesių. Tačiau kiekvieną kartą gydytojas, išrašydamas pacientui ilgalaikio gydymo receptą, turi nurodyti, kokiu dažnumu pacientas turėtų ateiti į vaistinę įsigyti vaistų.
next
prev

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

 2019

 

 geraknyga1

 

Aktualijos

„Tik gaila gaila Lietuvos, kurią karštai mylėjau...“

logo spaudos remimo fondas2Laikas praeities skriaudų užmarštin nenusinešė

1941-ieji metai Lietuvai ir lietuvių tautai yra vieni skaudžiausių, daugiausiai netekčių atnešę. Tai trėmimų pradžia (birželio 14-ji), Rainių, Juodupės, Červenės, Pravieniškių, Panevėžio žudynės.
1939 m. rugpjūčio 23 dieną Sovietų Sąjunga ir Vokietija sudarė nepuolimo sutartį ir slaptą sandėrį dėl įtakos sferų Europoje pasidalijimo. Bendromis jėgomis sutriuškinusios Lenkiją, 1939 m. rugsėjo 28 d. sudarė dar vieną sutartį – sienų nustatymo ribas. Tai nulėmė ir Lietuvos valstybės likimą. 1940 m. birželio l5 d. Raudonosios Armijos kariai peržengė Lietuvos sieną.

bliznik2Okupacija ir represijos
Jau pirmosiomis okupacijos dienomis prasidėjo „liaudies priešų“ paieškos. 1940 m. liepos 12-16 dienomis buvo suimta per 500 žmonių – daugiausiai Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų, kariškių, tarnautojų. Per metus buvo suimta ir įkalinta per 11000 žmonių. Pirmasis masinis trėmimas prasidėjo 1941 m birželio 14-osios naktį ir truko iki 18-osios. Iš gimtųjų namų buvo išvežtos ištisos šeimos: tėvai seneliai, vaikai, ką tik gimę kūdikiai. Likęs tremtinių turtas buvo konfiskuojamas ir išdalijamas. Per kelias birželio dienas buvo išvežta apie 18000 žmonių. Moterys, vaikai - į tremtį, vyrai – į kalėjimus, lagerius.
Iš Utenos apskrities 1941 metais buvo ištremta 239 šeimos, 766 žmonės. Iš tremties negrįžo 232 uteniškiai.Iš Utenos rajono 1945-1952 metais ištremti 2598 žmonės, apie 300 mirė pakeliui į tremtį. Lietuvių tauta krauju ir ašaromis sumokėjo už Ruzvelto Stalinui užleistą beveik pusę Europos.
Vincas Bliznikas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos filialo pirmininkas

DSC00823Jaunystė praėjo tremtyje
Tremtį iškentusių žmonių skaičius mažėja ir mažėja. Ne vieną jų jau priglaudė tėviškės kapai, o daugelis buvo palaidoti šaltoje Sibiro žemėje. Buvusių tremtinių pragariškų dešimtmečių gyvenimo atkarpa ir šiandien atmintyje atgyja kaip gyva. Niekas niekada to ištrinti arba kompensuoti ir tokių dienų nugyventi iš naujo negalės.
Sudeikių seniūnijos Liepakalnių kaime (buvusiame Ubagų) gyvenanti tremtinių Antaninos ir Vytauto Šavalinskų šeima kuo puikiausiai mena tuos laikus, kai abiejų sutuoktinių patys gražiausi jaunystės metai prabėgo tremtyje. Visiškai neseniai aštuoniasdešimtąjį gimtadienį atšventusi Antanina, augusi gausioje dvylikos brolių ir seserų šeimoje, pasakoja: „Kiekvienam likimas paskyrė savo dalią. Vieni anksti pasimirė, vyresnės seserys ištekėjo, vienas brolis tarnavo Plechavičiaus armijoje, kitas, slėpdamasis nuo rusų kariuomenės, išėjo į miškus. To užteko, kad šeima būtų įtraukta į „juoduosius” sąrašus. Tą 1948 metų gegužės 22 dienos rytą kaime pradėjo loti visi šunys, pasigirdo vežimo ratų bildesys, sunkvežimių burzgimas. Žmonės su didžiausiu nerimu žiūrėjo, į kieno kiemą užsuks ginkluoti neprašyti svečiai. Vežė tuos, kurie buvo pačių kaimiečių įskųsti. Mūsų namuose buvome penkiese: tėvai, seserys Zosytė, Aldona ir aš. Visus išvarė į kiemą. Man tada buvo dvylika metų. Kupiškio geležinkelio stotyje visus iš Ubagų kaimo suvarė į tą patį vagoną ir traukinys bildėjo vis tolyn ir tolyn…”
Ešelonas per Lietuvą važiavo lėtai. Naktimis stotyse prikabindavo vis naujus tremtinių pilnus vagonus. Beveik po mėnesį trukusios kelionės Antanina su tėvais ir dviem seserimis buvo apgyvendinti Irkutsko srityje, vidury miško esančiame tremtinių kaimelio Talcy barake. „Kadangi buvome pasirašę, jog čia atvykome visam laikui, teko susitaikyti su likimu, prisitaikyti prie tikrai nelengvų gyvenimo sąlygų. Vienoje vakaruškoje į akis krito vėjo nugairinto veido jaunuolis. Taip susipažinau su Vytautu Šavalinsku. Jo šeima buvo atvežta kiek vėliau į už keturiasdešimties kilometrų nuo mūsų esantį Charchatajaus kaimelį“,– prisimena Antanina. Tai netrukdė jauniems žmonėms draugauti ir sukurti šeimą. Sibire Vytautas išmoko vairuoti traktorių ir visus vienuolika tremties metų su juo dirbo miške. Antanina ir Vytautas Šavalinskai visą laiką, būdami toli nuo gimtųjų namų, labai ilgėjosi savo tėvynės ir širdyse saugojo meilę jai. Džiaugsmui nebuvo ribų, kai gavo žinią, jog galima grįžti į Lietuvą. Į gimtąjį Antaninos Ubagų kaimą Šavalinskai parvyko šeštojo dešimtmečio pradžioje. Čia buvo susikūręs kolūkis. Jame Vytautas ėmė dirbti traktorininku.
Apie kolūkinius laikus sutuoktiniai nelabai mėgsta pasakoti. O ir ką ten besakysi, kai šiandien abu savo gyvenimo devintąją dešimtį skaičiuoja. Kol galėjo, abu dirbo išsijuosę: augino gyvulius, dirbo žemę ir ūkelyje nieko nestokojo. Dabar tik Antanina namuose sukasi, nors sunki tremtis vis apie save primena: gelia sąnarius, šlubuoja širdis. Vytautas visai pasiligojo ir iš patalo be kitų pagalbos nebepasikelia. Abu sutuoktiniai darnioje santuokoje išgyveno šešiasdešimt metų. Užaugino, išmokslino ir už vyrų išleido penkias dukteris. Šiandien pats didžiausias jų džiaugsmas ir turtas – dešimt anūkų ir laimingos vaikų šeimos.
Šių metų gegužės l4 dieną Antanina ir Vytautas Šavalinskai Liepakalnių kaime atšventė deimantines vestuves. Buvo pats pienių žydėjimas, tad ir sutuoktinių galvos pasipuošė jų vainikais. Į iškilmes suvažiavo dukrų šeimynos, daug gražių žodžių bei linkėjimų išsakė anūkai, giminės, draugai ir kaimynai. Tai pats gražiausias pavyzdys, kai kadaise jaunavedžių duotas priesakas – ir varge, ir džiaugsme visada drauge – tapo šešiasdešimt metų trukusia realybe.

IMG 5112Iš tremties –į šiltus namus
Utenoje trijų kambarių bute kartu su dukros Giedrės šeima gyvenantis Edmundas Kanapeckas atvirai prisipažįsta, kad apie tremtyje praleistus aštuonerius metus galima labai daug kalbėti arba trumpai pasakyti – viską ištvėriau, į tėviškę sugrįžęs radau šiltus, jaukius namus. „Tremtyje patirtų skriaudų nei užmiršti, nei atleisti negali. Jos tokios sunkios ir skaudžios, jog netgi dabar prisiminus širdį it replėmis suspaudžia”,– sako Edmundas. Visas senelio džiaugsmas po kambarius bėgiojantis ir visko be paliovos klausinėjantis ketverių metukų anūkėlis Airidas. Paties Edmundo vaikystė buvo visiškai kitokia.
Jam tebuvo vos šešeri metukai, kai stribai nušovė miške nuo tarnybos sovietinėje armijoje besislapstantį tėvą. Pro šalį žygiuojantys rusų kareiviai lavoną išnešė į pamiškę ir leido palaidoti. Naktį kaimo vyrai jį atgabeno į klojimą, iš neobliuotų lentų sukalė karstą ir tyliai užkasė Bikūnų kaimo kapinaitėse. Mažametis Edmundas ne kažin ką ir atsimena iš tų tėvelio laidotuvių. Motina po poros metų ištekėjo už netoliese gyvenusio našlio ir su sūnumi persikėlė pas jį . Tik tas bendras jų gyvenimas truko vos porą mėnesių. Tremtinės likimo motina neišvengė. 1948 metais ją su aštuonerių metų sūnumi išvežė į nežinią. Tik dėl atsitiktinumo tokios lemties išvengė patėvis Petras. „Jis buvo geras žmogus. Visus aštuonerius metus, kol buvome tremtyje, siuntė mums siuntinius, rašė laiškus ir kantriai laukė grįžtančių”,– prisimena Edmundas Kanapeckas. Giliai į tuometinio berniuko atmintį ir širdį įsirėžė ta ilga ir baisi kelionė tremtinių perpildytuose, tvankiuose vagonuose į nežinią. Dar baisiau buvo, kai tremtinius iš Lietuvos susodino ant sielių ir plukdė sraunia Poimos upe. „Išlaipino Rešoto gyvenvietėje, į kurią buvo ištremti lenkai, deja, visi jau išmirę. Tuščiuose barakuose buvo šalta, nyku, baisu. Trūko maisto, drabužių, užklotų. Jau kitą dieną prisakė eiti į mišką rinkti sakų, iš kurių virė dervą. Per tuos metus jos tiek prigamino, kad didžiausiam pragarui užtektų”,– pasakoja Edmundas.
1956 metais jis su motina grįžo į patėvio išsaugotus šiltus namus. Trejus metus atlikęs tarnybą sovietinėje armijoje, vyriškis vedė, užaugino sūnų ir dukrą, susilaukė dviejų anūkų. Žmona jau senokai mirusi. „Nykus tas seno žmogaus gyvenimas. Visa laimė, kad šalia yra dukros šeima ir praskaidrina tą nepakeliamą vienatvės jausmą. Daug mūsų buvusių tremtinių jau iškeliavo Anapilin. Esu įsitikinęs, kad tais baisiais tolimais laikais mūsų patirtos skriaudos ir skausmas niekada nebus užmiršti ir nepasikartos”,– atsisveikindamas kalbėjo Edmundas.
Eugenija Barskevičienė

Apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai

Gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seime pagerbti aktyviausi 2015 metų bibliotekos skaitytojai ir skaitomiausių knygų autoriai. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka aktyviausiais skaitytojais išrinko Vidą Gražienę bei moksleivį Simoną Bikelį.
Renginio dalyvius sveikino Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, žodį tarė rašytoja, menotyros mokslų daktarė Kristina Sabaliauskaitė, vaikų rašytojas Vytautas Račickas, taip pat vyriausias ir jauniausias bibliotekų skaitytojai. Renginyje pasirodė dainuojamosios poezijos atlikėjas Žilvinas Ališauskas.

Tęsinį skaitykite 2016 06 11 „Utenyje“

Išsiųsti II ketvirčio kvietimai protezuoti dantis

Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams, laukiantiems eilėje ligonių kasų lėšomis apmokamo dantų protezavimo, antroje gegužės pusėje išsiųsti II šių metų ketvirčio kvietimai gauti paslaugą.
Protezuoti dantis pakviesti 584 Panevėžio ir 420 Utenos apskričių gyventojų.
Laukiantiesiems eilės Panevėžio mieste išsiųsta 230 kvietimų, Utenos rajone – 140, Pasvalio rajone – 88, Panevėžio rajone – 86, Rokiškio rajone – 80. Po 70 kvietimų taip pat išsiųsta Biržų ir Anykščių rajonų gyventojams, po 60 – Visagino miesto ir Molėtų rajono, 50 – Zarasų, 40 – Ignalinos, 30 – Kupiškio rajonų gyventojams.
Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyrius ragina gyventojus, laukiančius eilėje dantų protezavimo, pasitikrinti savo pašto dėžutes, nes neatsiimti kvietimai grįš atgal į ligonių kasą ir pakartotinai nebebus siunčiami.
Gavusieji kvietimus per 3 mėn. nuo pranešimo išsiuntimo dienos privalo kreiptis į gydymo įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugos suteikimo arba į ligonių kasą dėl šios paslaugos atidėjimo. Nesikreipusieji, taip pat tie, kuriems siųsti kvietimai, nepasiekę adresato, grįš atgal į Panevėžio TLK, bus išbraukiami iš sąrašo.
2016 m. Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojų dantims protezuoti iš viso skirta beveik 1,5 mln. Eur.
Daugiau informacijos – www.paneveziotlk.lt, bendruoju ligonių kasų tel. 8 700 88888, el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Detalesnė informacija apie dantų protezavimo eiles pagal savivaldybes skelbiama www.paneveziotlk.lt, skyrelio „Gyventojams“ skiltyje „Dantų protezavimas“ („Dantų protezavimo eilės“).
Panevėžio teritorinė ligonių kasa

Savaitgalio reidas Utenos apskrities keliuose: 14 neblaivių vairuotojų

Praėjusį savaitgalį, gegužės 27-29 dienomis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė vairuotojų blaivumo kontrolės priemones ir pasirinktose vietose tikrino transporto priemonių vairuotojų blaivumą, ar nevairuoja apsvaigę nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
Iš viso pareigūnai patikrino apie 1 300 transporto priemonių vairuotojų. Vykdomų priemonių metu buvo nustatyta 14 neblaivių vairuotojų, dar 5 vairuotojai buvo vartoję alkoholio, tačiau neviršijo leistinos alkoholio normos.
Gegužės 30-osios rytą, nuo 7 val. iki 8 val. 30 min., gausios Kelių policijos skyriaus pareigūnų pajėgos vykdė netikėtą neblaivių vairuotojų kontrolės priemonę Zarasų mieste. Reido metu policijos pareigūnams įkliuvo trys neblaivūs vairuotojai, kuriems nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,43 prom., 0,52 prom., 0,66 prom.). Dar du neblaivūs asmenys buvo išaiškinti Dusetų miestelyje – vienam vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,65 prom.), kitam – lengvas (0,84 prom.).
Utenos apskrities policija dar kartą įspėja vairuotojus nesėsti prie automobilio vairo esant neblaiviems. Taip pat prašome neleisti vairuoti transporto priemonių asmenims, kurie yra neblaivūs. Pastebėję, kad transporto priemones vairuoja neblaivūs asmenys, visuomet apie tai informuokite policiją bendruoju pagalbos telefonu 112.
Utenos apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas

Šviesiame birželio danguje – trys planetos ir sidabriškieji debesys

Jonas Vaiškūnas

„Baltosiomis naktimis“ išryškės tik šviesiausios žvaigždės
Trumpomis birželio naktimis Saulei negiliai panyrant po šiauriniu horizontu Lietuvą gaubs „baltosios naktys“. Vakaro žaros beveik susitiks su ryto žaromis, tad visiškai nesutems net ir vidurnaktį. Trumpam pritemstančiame danguje išsiskirs tik pačios šviesiausios žvaigždės. Plika akimi bus sunku įžiūrėti Paukščių Taką. Šiek tiek į vakarus nuo zenito pasislinkusiame Jaučiaganio žvaigždyne išsiskirs ryškioji Jaučiaganio žvaigždė – Arktūras, į rytus nuo zenito Lyros žvaigždyne švytės Vega, šiaurėje, visai palei horizontą, slinks Vežėjo Kapela, virš rytų padangės jau gerokai pakilusiame Erelio žvaigždyne spindės Altairas, kartu su Vega ir ryškiausia Gulbės žvaigžde Denebu sudarantys vadinamą Didįjį Vasaros Trikampį. Virš vakarų horizonto svirs besileidžiantis Liūto žvaigždynas.

Tęsinį skaitykite 2016 06 11 „Utenyje“

„Aukštaitijos trakto“ sėkmę lemia kokybiški, laiku atlikti darbai

IMG 4993Apie Lietuvos kelius, miestų gatves galima pasakyti nemažai gero, tačiau problemų dar nemažai. Pagrindinė to priežastis – jiems tiesti bei priežiūrėti skiriamų lėšų trūkumas. Organizacijos, kurios atlieka tuos darbus, visada stengiasi dirbti gerai, kokybiškai, užsakymus įvykdyti laiku, tačiau konkurse tapti pirmuoju nėra paprasta. Laimi ta bendrovė, kuri pasižada padaryti pigiau. Štai tada ir užsisuka ratas, kokiu būdu tai padaryti. Pasitaiko atvejų, kai pelningesnis užsakymas konkurencinėje kovoje atitenka tam, kas turi geresnių pažinčių, žino, su kuo reikia pasikalbėti, o ką gal ir pamaloninti. Ir Utenoje buvo atvejis, kai dviejų bendrovių konkurso laimėjimo reikalus sprendė teismas. UAB „Aukštaitijos trakto“ direktorius Ričardas Puodžiukas sako, jog pastaruoju metu tokių dalykų mažėja, nes darbų užsakymo konkursai tampa vieši elektroninėje erdvėje ir bet kokia yla greitai išlenda iš maišo.

tęsinį skaitykite 2016 06 08 „Utenyje“

Orai

 

upelis1Nieko naujo orų fronte kitos savaitės pradžioje nebus. Lyg ir pavasaris, bet dar ne.
Pirmadienį pro debesis šypsosis saulė. Naktį bus 3 laipsniai šalčio, dieną – 4 laipsniai šilumos. Be kritulių. Vėjas – 7 metrai per sekundę.
Antradienį dangus apsiniauks ir ims lyti. Tiesa, nedaug. Naktį termometrai rodys apie nulį, dieną – apie 5 laipsnius šilumos. Vėjas dar labiau sustiprės.
Naktį į trečiadienį bus apie 1 laipsnį šilumos, dieną bus penkis kartus šilčiau, t. y. 5 laipsniai šilumos. Bus visko – ir debesų, ir saulės, ir lietaus.
Trečiadienį numatoma vidutinė geomagnetinė audra.
Diena pailgės iki 10 valandų. Trečiadienį keisis mėnulio fazė. Pilnatis pereis į delčią.
Žaidimai, sportas, poilsis persikelia į sales, baseinus ir saunas.

Decrease font size Default font size Increase font size

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kalbasi du draugai: „Tavo žmona kitą savaitę švęs gimtadienį, taip? Ar jau pasakė, ko norėtų dovanų?“ – „Žinoma. Pageidauja arba perlų vėrinio, arba automobilio.“ – „Ir ką tu jai dovanosi?“ – „Savaime suprantama, kad perlų vėrinį. Negi tu esi matęs dirbtinių automobilių?“
*
Eina du suvalkiečiai. Mato, benamis prašo paramos. Jie susiginčija, kuris mažiau duos.
Pirmasis prieina, įmeta 1 ct ir žiūri, ką darys kitas. O kitas sako:  „Čia už abu.“
*
Restorano lankytojas padavėjui:
– Jūsų kepsnys atsiduoda degtine!
Padavėjas pasitraukia kelis žingsnius atgal ir klausia:
– Ar vis dar atsiduoda?

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

Savo namuose prižiūrėčiau neįgalų žmogų. Didelė patirtis. Tel. 8672 18418

 

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-02-12

  2019-02-12 apie 13.50 val. Zarasų r., Dusetų mstl., Vytauto g., Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos teritorijoje, vyras viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, be jokios priežasties sumušė nepilnametį (g. 2003 m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 į Utenos apskr. VPK Visagino PK kreipėsi vyras (g. 1980 m.), gyv. Visagine, Draugystės g., kuris pranešė, kad 2019-01-19 internetinėje svetainėje skelbiu.lt už parduodamą fotoaparatą banko pavedimu vyrui pervedė 305 Eur, tačiau prekės negavo ir pinigų pardavėjas negrąžino. Padaryta 305 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 apie 20.00 val. Ignalinos r., Tverečiaus mstl., Č. Kudabos g., neblaivų (nustatytas 2,21 prom. girtumas) vyrą (g. 1991 m.) sumušė jo dėdė (g. 1973 m.), kuris pasišalino iš įvykio vietos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 apie 19.00 val. Molėtų r., kelio Vilnius–Utena 66 km, sustabdytas automobilis „Opel Vectra“, kurio vairuotojui (g. 1984 m.) nustatytas vidutinis (2,03 prom.) girtumo laipsnis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-12 apie 09.00 val. Molėtų r., Alantos sen., Vaikšniūnų k., laukuose, rastas dingusio be žinios vyro (g. 1994 m.) kūnas be išorinių smurto žymių. Asmens paieška buvo skelbta 2019-01-03.
 • 2019-02-09

  2019-02-09 apie 20.50 val. Ignalinos r., kelio Mikalavas–Senasis Daugėliškis–Panižiškė 1-ame km, sustabdyto patikrinti automobilio „VW Golf“ vairuotojui (g. 1971 m.), gyv. Ignalinoje, Turistų g., nustatytas 1,74 prom. girtumas. Po apklausos vyras išleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-09 apie 15.36 val. Ignalinos r., kelio Vilnius–Švenčionys–Zarasai 112 km, blaivus vyras (g. 1948 m.), gyv. Švenčionėliuose, Lauko g., vairuodamas automobilį „Opel Meriva“, susidūrė su priešpriešiais atvažiuojančiu automobiliu „Audi 80“, kurį vairavo blaivus vyras (g. 1969 m.), gyv. Ignalinos r., Kazitiškio sen., Pašilės k. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Audi 80“ vairuotojas (dešinės rankos ir peties sumušimai) ir automobilio „Opel Meriva“ keleiviai, vyras (g. 1957 m.), gyv. Ignalinoje, Ateities g., (kairės plaštakos lūžis) ir vyras (g. 1943 m.), gyv. Ignalinoje, Švenčionių g. (dėl galvos traumos išvežtas į ligoninę Vilniuje). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-02-10

  2019-02-10 apie 19.00 val. Molėtų r., kelio Vilnius–Utena 53,7 km, sustabdyto patikrinti automobilio „Opel Vectra“ vairuotojui (g. 1971 m.), gyv. Švenčionių r., Cirkliškio sen., Margumiškio k., nustatytas 2,69 prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-02-11

  2019-02-11 apie 17.56 val. Anykščiuose, J. Biliūno g., trečio aukšto laiptinėje, neblaivus (nustatytas 2,30 prom. girtumas) vyras (g. 1959 m.) viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, tyčia koja spardė į laiptinės langus. Sudaužyti penkių langų dvigubi stiklai ir sulaužytos apsauginės grotelės. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. Padaryta turtinė žala nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-11 Utenos aps. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrius gavo KB „Ignalinos grūdai“ pareiškimą, kad 2018 metais su SIA „Agro Baltprom“ iš Latvijos Respublikos sudarė sutartį, pagal kurią minėtai įmonei pardavė apie 350 tonų grikių, tačiau pirkėjas iki šiol neatsiskaitė. Padaryta 76 771,50 Eur turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1