utenis 11

Tuesday, June 18, 2019

Keliomis eilutėmis

Šiemet rajone gimnazijas baigia 383 abiturientai (2018 metais – 464 abiturientai), iš jų 295 – bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, 70 – Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokiniai, 6 buvę mokiniai ir 12 eksternų. 2019 metais Adolfo Šapokos gimnazija į naują gyvenimo kelią išlydi 124 gimnazistus, Dauniškio gimnazija – 122, „Saulės“ gimnazija – 40, Užpalių gimnazija – 9 gimnazistus, Utenos regioninis profesinio mokymo centras – 70 mokinių. 2019 metais rajone vienas kandidatas planuoja laikyti vidutiniškai 3,8 (2018 m. – 3,65) egzamino (bendrojo ugdymo gimnazijose – 4,2 egzamino, 2018 m. – 4 egzaminus).
Gegužės 10–birželio 22 d. Leliūnuose, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, veikia Džiuljetos ir Gvido Raudonių retrospektyvinė keramikos kūrinių paroda.
next
prev

laikrastis1

 

kaina1

 

 

 

 

 

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos,cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

antrajamut

 

 

 

Aktualijos

INFORMACIJA APIE UTENOS MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO RENGIMĄ

Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 30 d. priėmė sprendimą Nr. TS-344 keisti Utenos miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-276, ir nustatė plano keitimo tikslus.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-452 priėmė sprendimą organizuoti Bendrojo plano keitimo rengimą bei atrinko šiuos plano keitimo tikslus:
1. Peržiūrėti funkcinių zonų reglamentavimą;
2. Peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
3. Peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus;
4. Nustatyti miesto plėtros infrastruktūros vystymo prioritetus;
5. Peržiūrėti susisiekimo infrastruktūros sprendinius;
6. Atlikti esamos būklės analizę, parengti sprendinių įgyvendinimo programą ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą.
Bendrojo plano keitimo rengėjais - UAB „Elberta“. Rengimo etapo metu parengta esamos būklės analizė, parengtas Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas. Šiuo metu parengta Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija.
Utenos rajono savivaldybės administracija iki koncepcijos rengimo stadijos dėl Bendrojo plano keitimo yra gavusi 36 prašymus - pasiūlymus, kurie yra perduoti svarstyti Bendrojo plano keitimo rengėjams. Liepos mėnesį Utenos rajono savivaldybės specialistai ir administracijos atstovai nagrinėja kiekvieną sprendinį vykdami į fizinių ir juridinių asmenų prašymuose minimus objektus, atlieka esamos būklės išsamią analizę.
Apie parengtus sprendinius visuomenė bus informuota spaudoje, interneto svetainėje www.utena.lt. Į gautus pasiūlymus bus atsakyta raštu, gyventojai iš anksto bus kviečiami į viešą sprendinių aptarimą. Visi pasiūlymai yra nagrinėjami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pažymime, kad visuomenė vis dar gali teikti savo pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento organizatoriui arba rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Informacija gyventojams apie galimybę nemokamai gauti teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą). Pirminę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams organizuoja ir teikia, taip pat prašymus antrinei teisinei pagalbai užpildyti padeda Utenos rajono savivaldybės administracijos Juridinis skyrius (316 kab., Utenio a. 4, Utena).
Antrinę teisinę pagalbą Utenos rajono gyventojams teikia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius (Klaipėdos g. 72, Panevėžys).
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos interneto svetainėje www.tm.lt ir www.teisinepagalba.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Netikėta prozininko Donato Čepuko knyga

CepukasIlgametis „Utenio“ laikraščio redaktorius Donatas Čepukas išleido suvenyrinę knygą labai poetišku pavadinimu – „Smilgų varpeliai“. Kai praėjusių metų rudenį Donatas Čepukas perdavė „Utenį“, ilgai kalbėjomės. Žinomas prozininkas dalijosi ateities planais. Planavo parašyti dar ne vieną knygą. po poros mėnesių mus pasiekė žinia apie netikėtą jo ligą. Kita žinia, atėjusi liepos pabaigoje, buvo šviesesnė: D. Čepukas parašė ir išleido dar vieną knygą. Knygoje vienintelė novelė, kurios herojus, kaip rašoma knygos anotacijoje, yra „likimo gniaužtuose. Nesiblaško. Nors žino, kad klastinga liga – vėžys – kasdien vis labiau sekina organizmą ir jis galbūt greitai mirs nuo išsekimo. Jam svarbi kiekviena pragyventa valanda. Jis trokšta dar begalės panašių valandų. Jam gyventi labai įdomu. Jis tebesvajoja. Kaip su juo pasielgs likimas?“
Skaitau šią knygą ir galvoju, koks vis dėlto yra stiprus žmogus, kad, būdamas tokios būsenos, gali tarsi iš šalies stebėti tai, kas vyksta su juo, ir užrašinėti. Lietuvoje nėra daug rašytojų, kurie būtų tai darę.

Tęsinį skaitykite 2016 08 03 „Utenyje“

Paprasto gyvenimo istorija sutilpo į dvi knygas

Seniai pažįstantys Utenos rajono Utenos seniūnijos Medenių kaime gyvenantį Algirdą Žuką žino, kad tai žmogus, nė minutėlės negalintis ramiai pasėdėti be darbo ar kokio kitokio užsiėmimo. Nors jis ūkininkauja, yra Utenos rajono savivaldybės tarybos narys, pas kurį kokios nors pagalbos ar bent patarimo kreipiasi daug žmonių, nutaikęs palankesnę progą (vasarą, kai lyja, o žiemą – labai ankstyvo ryto valandomis, kol saulė dar net nesiruošia pradėti dienos) prisėda prie stalo, kad užrašytų tai, kas dar išliko atmintyje, ko daugelis gal iš viso nežinojo arba jau seniai pamiršo. Jis šventai įsitikinęs, kad tik užrašytas žodis išlieka būsimoms kartoms, nes atmintis – trumpalaikė. Be to, ne visus žmones būna pasiekusi teisinga informacija, ne visi būna įsigilinę į kokio nors įvykio ar poelgio esmę, todėl kartais iš lūpų į lūpas perduodama iškreipta tiesa, pagrįsta pusiau žinojimu, pusiau melu ar nuogirdomis.
Daugmaž tai ir paskatino Algirdą Žuką, buvusį ilgametį Biliakiemio kolūkio pirmininką, Utenos apskrities valdytojos pavaduotoją, Utenos seniūnijos seniūną, imtis tokio darbo, kurio gyvenime dar nebuvo daręs, – parašyti atsiminimų knygą. Kaip tarė, taip ir padarė. Knygai pavadinimą išrinko iš dvylikos variantų. Pasirinktas tas, kuris labiausiai atitiko esmę, – „Paprasto gyvenimo istorija“. Ji 2015 metų liepos pradžioje pirmiausia pristatyta jo gimtinėje – Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Remeikių kaime. Ir suvažiavo ta proga visa giminė...

Tęsinį skaitykite 2016 08 03 „Utenyje“

Mažoji architektūra, puošianti mūsų gyvenimus

logo spaudos remimo fondas2Utenos apylinkės, lyginant su kitais Lietuvos regionais, nėra turtingos profesionaliosios dailės istorijos palikimo, dvarų kultūros paminklų. Tačiau mūsų kraštas gali didžiuotis valstietiškąja kultūra, tradiciniu menu: kalvystės, keramikos, drožybos ir kt. dirbiniais. Šiame krašte bene ilgiausiai Lietuvoje išsilaikė tradiciniai audinių raštai, verpsčių, prieverpsčių puošyboje – archajiškų motyvų ornamentika. Čia gausiai būta ir liaudies meno paminklų: stogastulpių, koplytstulpių, kryžių, kurie XIX a. pradžioje puošė kiekvieno kaimo sodybas, palaukes, kapines, kryžkeles. Juos statydavo džiugiems ar tragiškiems viso kaimo įvykiams atminti. Prie savo namų žmonės kryžių statydavo susirgus artimajam, gimus ilgai lauktam kūdikiui ar kitokiam reikšmingam įvykiui atminti. Visi šie nedideli memorialiniai statiniai, elementai, kurie viešosiose erdvėse ar prie namų padeda mums gyventi gražiau, švariau, patogiau, vadinami mažąja architektūra.
Mažosios architektūros objektai suteikia mūsų aplinkai, pastatams savitumo, estetinio patrauklumo ir išraiškingumo, daro aplinką įdomesnę, ypatingos specifikos. Mažoji architektūra gali paryškinti didžiąją, gali net pilką ir neišraiškingą provincijos miestelio aikštę padaryti įdomią ir išskirtinę. Tai suolai, informaciniai stovai, šiukšliadėžės, tvorelės, transporto stotelės, šviestuvai, gėlių vazonai ir dar daugybė kitų dalykų. Mažoji architektūra gali miestą papuošti. Tai mus supantys aplinkos komforto elementai, be kurių miestai ir kaimai atrodytų pilki ir nuobodūs. Jie padaro pasaulį dar gražesnį.
Iš visų mažosios sakralinės architektūros formų Rytų Aukštaitijoje labiausiai paplitę lotyniškosios formos kryžiai su koplytėlėmis. Kaip ir visoje Lietuvoje, kryžiai dažniausiai buvo statomi kaimų pradžioje, prie kryžkelių, darželiuose prie sodybų, kapinėse...

Read more: Mažoji architektūra, puošianti mūsų gyvenimus

Retos transplantacijos – sudėtingas procesas ir medicinine, ir logistine prasmėmis

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos dažnai sulaukia pacientų klausimų apie galimybę gydytis ir organo transplantaciją atlikti užsienyje. Tokią galimybę numato mūsų šalies teisės aktai, tačiau tam būtinos kelios sąlygos.
Ypatinga situacija organų transplantacijos procese – transplantacijos vaikams. Širdies ir inkstų persodinimo operacijos vaikams mūsų šalyje atliekamos, o kepenų transplantacijos vaikams iki 12 metų – ne. Tokius recipientus (laukiančius transplantacijos) gydantys gydytojai siunčia į užsienio klinikas (Vokietijoje, Lenkijoje ar kitur), kuriose atliekamos transplantacijos panaudojant dalį mamos ar tėčio kepenų, tai yra atliekamos transplantacijos iš gyvo donoro. Čia taikomi ir retų, dažniausiai genetinių, ligų gydymo metodai. Tokios operacijos yra planinės – recipientas vaikas vyksta į užsienio kliniką suplanuotu metu. Iki užsienyje suplanuotos transplantacijos vaikas mūsų šalies ligoninėje išsamiai ištiriamas. Tyrimai atliekami ir būsimam donorui – vaiko tėčiui ar mamai.

Read more: Retos transplantacijos – sudėtingas procesas ir medicinine, ir logistine prasmėmis

Orai

 

braskesŠiluma vėl sugrįžta. Trečiadienį bus 27, ketvirtadienį – 24, penktadienį – 28, šeštadienį – 26, sekmadienį – 24 laipsniai šilumos. Naktimis bus apie 19 laipsnių.
Trečiadienį švies saulė, ketvirtadienį ir penktadienį lis ir žaibuos, šeštadienį tiktai palynos, sekmadienio šventą dieną ir vėl džiugins saulė. Vėjas kasdien besikeičiančios krypties.
Ilgąjį savaitgalį galima planuoti ir prie jūros, nes Baltijos vanduo savaitės pradžioje buvo įšilęs iki 20, Tauragno vandens temperatūra buvo 4 laipsniais aukštesnė.

Decrease font size Default font size Increase font size

PARDUODUOpel Meriva“. 2005 m., 1,7 CDTI, 74 kW. TA iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Variklio tarpinės arba galvutės defektas. Kaina 450 eurų. Tel. 8699 83088.kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777Pavydus vyras savo žmonai:
    – O už milijoną dolerių tu permiegotum su, tarkim, kad ir Briusu Vilisu?
    Įpykusi žmona:
     – Permiegočiau, jei tik sugebėčiau tiek surinkti...
***
    – Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?
    – Mintyse...
***
    – Atidarykite, policija!
    – O tai kokio velnio jūs ten užsidarėte?

 

PARDUODU žemės sklypą Ežero gatvėje. Tel. (8-638) 76644.

 

PARDUODAMAS 5 savaičių pieninis buliukas.
    Tel. (8-699) 20933.

 

Gerbiami senjorai!
Turime Jums gerą naujieną. Kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 iki 16.00 val. laukiame jūsų neseniai duris atvėrusiame Utenos maltiečių senjorų dienos centre, Tauragnų g. 2 (iš kiemo pusės).
Čia galėsite bendrauti, mėgautis arbata ar kava, megzti, skaityti, užsiimti rankdarbiais, dalyvauti daugelyje kitų veiklų.

 

PARDUODAMOS arba IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos  (46 kv. m, I aukštas) Utenos mieste. Tinka parduotuvei, paslaugoms, biurui. Tel. (8-614) 64501.

 

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-06-13

  2019-06-13 su pareiškimu kreipėsi vyras (g. 1982 m.), kad Utenos r., Vyžuonų sen., Sprakšių k., du nepažįstami asmenys iš jo reikalavo 1700 eurų už tariamą skolą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-13 gautas moters (g. 1977 m.), gyv. Anykščių r., Svėdasų sen., Vaitkūnų k., Vaitkūnų g., pareiškimas, kad 2019-06-12 apie 18.00 val., būnant svečiuose Kupiškyje, Žemaitės g., sugyventinis smurtavo sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-13 apie 13.30 val. Ignalinos r., Vidiškių sen., Makniūnalaukės k., Draugystės g., namo kieme neblaivus (nustatytas 2,53 prom.) vyras (g. 1981 m.) smurtavo prieš sugyventinę (g. 1997 m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-06-14

  2019-06-14 apie 14.00 val. vyras (g. 1971 m.) pastebėjo, kad Utenos r., Leliūnų sen., Antalgės k., Kauno g., iš šalia esančio Apšlavo ežero pakrantės buvo pavogta jam priklausanti medinė valtis. Padaryta 200 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-14 apie 12.55 val. Zarasų r., Dusetų sen., Užtiltės k., Melioratorių g., vyras (g. 1977 m.) būdamas neblaivus (nustatytas 1,83 prom. girtumas) vairavo automobilį „VW Passat“. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-14 apie 14.15 val. Zarasų r., Dusetų sen., Brogiškių k., Žiego g., namuose, vyras (g. 1998 m.) smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 1,61 prom. girtumas) savo motiną (g. 1968 m.). Po įvykio vyras pasišalino iš namų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-14 apie 14.20 val. Utenoje, Smėlio g., namuose prieš moterį (g. 1993 m.) smurtavo brolis (g. 1992 m.). Po įvykio vyras pasišalino iš namų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-06-15

  2019-06-15 apie 20 val. namuose Molėtų r., Suginčių sen., Suginčių k., Taikos g., sugyventinis (g. 1998 m.) smurtavo prieš moterį (g. 1975 m.), sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-15 apie 13.32 val, Molėtų r., Giedraičių sen., Padvario k., vyras (g. 1980 m.), gyv. Molėtų r. sav., Žalvarių k., būdamas neblaivus (nustatytas 2,05 prom. girtumas) vairavo traktorių „Žubron 2048A“. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-15 apie 19.00 val. Anykščių r., Anykščių sen., Vikonių k., Troškūnų g., sankryžoje su Tujų g., vyras (g. 1962 m.) (nustatytas 1,91 prom. girtumas), gyv. Kupiškyje, J. Matulio g., vairuodamas automobilį „Skoda Fabia“ atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiuojančio automobilio „Peugeot 406“ galą ir jį apgadino. Eismo įvykio metu apgadinti automobiliai, žmonės nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę.
 • 2019-06-16

  2019-06-16 apie 00.24 val. buvo gautas vyro (g. 1987 m.), gyv. Utena, Smėlio g., pranešimas, kad apie 00.23 val. Utenoje, Maironio g., prie naktinio klubo, gatvėje, viešoje vietoje, matant aplinkiniams asmenims priėjo keli nepažįstami asmenys ir sudavė kelis smūgius į veido sritį, išmušė du dantis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-06-16 apie 11.30 val. Molėtų r., Alantos sen., Maišiakulės k., vyrui priklausančioje sodyboje iš kambaryje buvusios piniginės buvo pavogti moteriai (g. 1954 m.), gyv. Vilniuje, Įsruties g., priklausantys 550 eurų įvairiomis kupiūromis. Taip pat iš tame pačiame kambaryje padėtos piniginės, priklausančios kitai moteriai (g. 1954 m.), gyv. Vilniuje, L. Asanavičiūtės g., buvo pavogta 160 eurų įvairiomis kupiūromis. Iš sodybos kieme stovėjusio nerakinto automobilio „Honda Jazz“ buvo pavogta 20 eurų priklausančių moteriai (g. 1955 m.), gyv. Kaune, Gėlių Rato g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1