utenis 11

Saturday, June 23, 2018

Keliomis eilutėmis

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija birželio 7-8 dienomis asmenims, norintiems tapti medžiotojais, organizavo medžioklės egzaminą. Norą tapti medžiotojais buvo pareiškę 37 asmenys. Medžioklės egzaminas susideda iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės. Neigiamai buvo įvertintos keturių kandidatų teorinės žinios. Praktinio egzamino metu kandidatas privalėjo iš penkių šūvių ne mažiau kaip tris įskaitinius pataikyti į bėgantį šerną. Čia neigiamus vertinimus gavo 3 asmenys. Neišlaikiusiems egzaminų, rudenį bus suteikta galimybė juos pakartoti.
Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai Viešinto ežere (Anykščių r.) sulaikė du Viešintų miestelio gyventojus, kurie neteisėtai žvejojo statomais tinklais. Aiškinantis pažeidimo padarymo aplinkybes nustatyta, kad šie asmenys su 6 tinklais, kurių bendras ilgis 480 m, neteisėtai sugavo 48 karšius, 15 lynų, 5 ešerius, 24 raudes ir 21 karosą. Pažeidėjams surašyti administracinio nusižengimo protokolai, paimti tinklai, valtis, neteisėtai sugautos žuvys. Pagal LR ANK 291 str. 4 dalį jiems gresia piniginės baudos nuo 120 iki 300 eurų ir tinklų bei valties konfiskavimas. Teks atlyginti ir gamtai padarytą 3942,90 Eur žalą.
next
prev

 

 

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į
„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

Skelbimas Balzena

 

Utenisyra

 

 


Aktualijos

Sąjūdžio pradininkai: būtina pasipriešinti mūsų šalies išvalstybinimui ir ištautinimui

Birželio 4 d., minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) 30-metį Lietuvos Respublikos Seime, Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo nariai išplatino viešą kreipimąsi, kuriame pripažino, kad svarbiausi Sąjūdžio siekiai ir uždaviniai iki šiol liko neįgyvendinti ir paragino Tautą telktis ir priešintis valdžios vykdomam Lietuvos išvalstybinimui ir ištautinimui.
Kreipimąsi pasirašė Vytautas Bubnys, Antanas Buračas, Bronius Genzelis, Arvydas Juozaitis, Bronius Kuzmickas, Bronius Leonavičius, Alvydas Medalinskas, Romas Pakalnis, Vytautas Radžvilas, Artūras Skučas, Gintaras Songaila, Arvydas Šaltenis. Pritarė Sąjūdžio Seimo tarybos nariai Romas Gudaitis, Georgijus Jefremovas.
Skelbiame visą šį sąjūdžio pradininkų pareiškimą.
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kreipimasis
Birželio 3-ią dieną – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui jau trisdešimt metų. Minėdami šiuos Sąjūdžio metus, labai aiškiai suprantame: jeigu nebūtų 1988 m. birželio 3 d., nebūtų ir 1990 m. kovo 11 d.
Mes, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, kreipiamės į bendražygius ir Lietuvos žmones, dėkodami už didžiulį pasitikėjimą ir nuostabius metus, kada buvome visapusiškai laisvi. Tačiau mes jaučiame ir prisiimame atsakomybę dėl to, kad padarėme ne viską, ką galbūt galėjome padaryti. Mes nuoširdžiai darėme tai, kuo tikėjome. Klydome, klupome, kėlėmės ir vėl ėjome drauge su visais mumis tikinčiais, su Tauta. Jūs mumis patikėjote. Mes tikėjome Lietuva, jos žmonėmis, susivienijome ir drauge pasiekėme tikslą – Nepriklausomą Lietuvą. Tai pats gražiausias ir nuoširdžiausias mūsų visų gyvenimo metas.
Demokratiškai ir dvasiškai pakylėtai susirinkęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas išrinko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimą, kurį dera ir būtina vadinti tikruoju Atkuriamuoju Seimu. Būtent jis 1989 m. vasario 16 d. Kaune paskelbė Nepriklausomybės atkūrimą, kaip Sąjūdžio ir Lietuvos kelią.
Geros Valios Pareiškimu, priimtu per Steigiamąjį Suvažiavimą, viešai įvardinome pasiryžimą: „Visose Lietuvos gyvenimo srityse esame pasiryžę siekti taikos ten, kur rasime nesantaiką, tiesos ten, kur rasime klaidinimą, darnos ten, kur rasime netvarką, šviesos ten, kur rasime tamsą.“
Negandų ir išbandymų kupiname Atgimimo kelyje mes tikėjome vienas kitu, tikėjome Tauta. Buvo sunku, tačiau žinojome tikslą, todėl kritiškomis dienomis 1988 m. lapkričio 20 d. Sąjūdis viešai paskelbė Moralinės Nepriklausomybės Pareiškimą. Įsipareigojome, kad jokia politinė padėtis negali suvaržyti Lietuvos valios, kaip Aukščiausiosios jos teisės, kad tik Lietuva gali priimti ir vykdyti savo įstatymus, kad tol, kol šis principas netaps teisine norma, jis turi būti kiekvieno asmeninė nuostata, kad Lietuvoje bus gerbiami tik tie įstatymai, kurie nevaržo Lietuvos Nepriklausomybės. Skelbėme valią sukurti teisinę ir demokratinę Lietuvos valstybę.
Tauta patikėjo Sąjūdžiu ir apie jį susitelkė. 1990 m. kovo 11 d. atkūrėme Lietuvos Nepriklausomybę. Šiuo istoriniu laimėjimu galime pagrįstai didžiuotis. Daugelio šiandienos sunkumų pagrindinė priežastis yra tik ta, kad atkurtos Lietuvos valstybės valdantieji palaipsniui išsižada ir Atgimimo Sąjūdžio idealų, ir pagrindinio valstybės pamato – Tautos suverenumo pirmenybės. Nuo Europos Sąjungos Lisabonos sutarties ratifikavimo imta nebesilaikyti konstitucinių nuostatų, kurios riboja valdžios galias. Neturime ir aiškios vizijos kaip bus siekiama tautos gerovės. Leidome mindyti pamatines valstybingumo vertybes. Ypač tai pasakytina apie lietuvių kalbos valstybinį statusą.
Dalyvavimas NATO ir Europos Sąjungoje Lietuvai padeda atsispirti prieš vis agresyvesnę putiniškos Rusijos politiką regione bei mėginimus įtakoti mūsų šalies politinį, ekonominį gyvenimą. Partnerystė su euroatlantinės bendrijos šalimis yra esminis mūsų valstybės saugumo, gerovės ir klestėjimo ramstis. Tačiau mūsų bendrojo gėrio ir ateities pagrindas – tai ori, tvirtai savo žemėje įsišaknijusi tauta ir iš tiesų suvereni valstybė, tai nustato referendumu priimta Konstitucija.
Tik puoselėdami savo pačių vidinę stiprybę ir piliečių pasitikėjimą valstybe, užtikrinsime savo šalies gyvybingumą Vakarų civilizacinėje erdvėje, įveiksime išorines grėsmes. Todėl turime aiškiai matyti ir eurofederalizmo pavojų, kai ES viršūnėlės be tautų valios mėgina kurpti federacinę valstybę, nors tai akivaizdžiai prieštarautų daugelio valstybių, taip pat ir Lietuvos, Konstitucijai.
Europos Sąjunga – tai valstybių ir tėvynių sąjunga, tokia turėtų ir likti, o eurofederalizmas ją tik sugriautų. Globalizmo ir korupcinio valstybės užvaldymo šaknys yra bendros. Tą atskleidė ir „MG Baltic“ ryšiai su eurofederalistais. Daugeliui piliečių tapo akivaizdu, kad būtina pasipriešinti mūsų šalies išvalstybinimui ir ištautinimui.
Mes, Sąjūdžio pirmeiviai, esame įsitikinę, kad šiandien dar ne vėlu Tautai vėl telktis, nepaisant partinių ar kitų skirtumų, ir tvirtai atsigręžti į savo egzistencines vertybes, kurios prieš 30 metų mus sutelkė ir padėjo atkurti mūsų valstybę. Ne visi tie, kurie skelbiasi Sąjūdžio kelio tęsėjais, liko ištikimi šioms vertybėms, tačiau mes tikime naująja Lietuvos karta, jos patriotizmu ir pilietine valia, gebėjimu suvokti bendrą reikalą ir sustabdyti Lietuvos naikinimą. Esame pasirengę prisidėti savo žiniomis bei patirtimi, siekiant sugrąžinti pagarbą Lietuvos valstybei ir piliečiams, pažaboti neteisingumą, įveikti atskirtį, kad išvykę piliečiai vėl norėtų čia sugrįžti.
2018 metų birželio 3 diena, Vilnius

Skelbiamas konkursas Utenos ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

Utenos rajono savivaldybė skelbia konkursą savivaldybės viešosios įstaigos Utenos ligoninės (Aukštakalnio g. 3, Utena, kodas 183854143) direktoriaus pareigoms eiti.
Darbo pobūdis — vadovavimas įstaigai, vykdančiai nespecializuotų, specializuotų kvalifikuotų stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą Utenos rajono ir kitų Lietuvos Respublikos vietovių gyventojams bei užsieniečiams.
Reikalavimai pretendentams:
1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 123-5618);
3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4. turėti ne mažiau kaip 3-ejų metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirtį;
5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
Pretendento papildoma kompetencija laikoma:
1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;
3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
4. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (laisva forma);
2. asmens tapatybę ir pilietybę arba leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
4. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.) ir šio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. darbo patirtį įrodančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
7. savo, kaip Įstaigos vadovo, 5 metų veiklos programą (ne daugiau kaip 8 lapai);
8. papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
9. privačių interesų deklaracijos kopiją.
Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 20 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriuje,
Utenio a. 4, Utenoje, 301 kabinete.
Išsamesnė informacija teikiama tel.: 8 389 43537, 43528,
el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Utenos rajono savivaldybės administracija

Pažadėtoji žemė: nepaprasti potyriai, emocijos ir palaima

Kelionių vėjas

 

Roma Rutkauskienė

NetanyaYra Žemėje vietų, nuo kurių prasidėjo šiuolaikinė civilizacija. Viena iš jų – Izraelis, keturis tūkstančius metų neišbrendantis iš karų ir užkariavimų. Šimtmečiams pradingęs iš pasaulio žemėlapių, o lygiai prieš 70 metų vėl juose atsiradęs. Izraeliečiams jų valstybė – prieš keletą tūkstančių metų, kaip teigia Senasis Testamentas, Dievo jiems pažadėta žemė, iš kurios žydai buvo išvyti per daugybę čia vykusių karų, o labiausiai – per Kryžiaus žygius. Palestiniečiams Izraelis – žemė, kurioje jie gyvena du tūkstančius metų ir kuri jiems yra taip pat gimtoji. Bet Palestinos ir Izraelio santykių šiame pasakojime tikrai nenagrinėsiu.

Tiesą sakant, niekada nesvajojau nuvykti į Izraelį, nors pasakojimų apie tą nuostabią šalį buvau prisiklausiusi ir prisiskaičiusi pačių gražiausių. Nesvajojau gal todėl, kad neturėjau jokių vilčių, jog ta svajonė galėtų kada nors išsipildyti. Juk laikas bėga, metai daro savo darbą ir keliauti sulaukus vyresnio amžiaus, deja, vis sudėtingiau. Kažkada buvau prasitarusi sūnaus Šarūno šeimai, kad norėčiau savo akimis pamatyti Jeruzalę, prisiliesti prie Raudų sienos, pavaikščioti Kristaus vaikščiota žeme... Vaikai nepraleido pro ausis šio mano pasakymo. Gal vasario pabaigoje sulaukiau netikėto marčios Rasos skambučio: „Mes planuojame per vaikų velykines atostogas skristi į Izraelį, vykime kartu... Pagalvokite, pasitarkite, jeigu nenorite šiemet, tai galim atidėti kitiems metams.“ Prisipažinsiu, suglumau, nutilau, o paskui net nesusimąsčiusi atsakiau: „Rasyte, kada, jeigu ne dabar? Atidėlioti mes jau nebeturime laiko.“
Ankstyvą kovo 31-osios rytą mūsų 6 asmenų šeimyna iš Vilniaus išskridome į Izraelį. Be jokių trikdžių perėjome patikrą oro uoste, o po 3 val. 40 min. skrydžio lėktuvas nusileido Tel Avive.

Tęsinė skaitykite 2018 06 09 „Utenyje“

Brolių sėkmės formulė paprasta – su klientais elkis sąžiningai

Vaiva LEIŠIENĖ

brolis5Kai prieš daugelį metų brolių Aido ir Vido Jakučionių motina netoli Utenos, nuošalioje vietoje, paveldėjo žemės sklypą, stovėjo visi ir dvejojo – reikia jiems to sklypo ar ne... Šiandien broliai pripažįsta, jog tąsyk nė vienas nesuprato, koks nuostabus šis kampelis. Anuomet per krūmokšnius ir brūzgynus net Pelakio ežero nesimatė, o į jį įbridus kojos iki kelių grimzdavo į dumblą. O štai dabar pro langą atsiveriantis vaizdas leidžia mėgautis nuostabiais rūko apgaubtais rytais, ežero bangose skęstančiais saulės spinduliais.
Kai virš ežero kylančią gervę palydi mano nuostabos šūksnis, Vidas paaiškina, jog čia gervių labai daug: „Šįmet jos labai ankstyvos, kovo pabaigoje jau ėmė klykti. Peri netoliese esančiame raiste. Oi, kiek čia paukščių! Vasarą ir didysis baublys baubia, ir perkūno oželiai skraido...“
2005 metais broliai nusprendė čia pasistatyti namus, tik tuomet dar apie turizmo verslą negalvojo. Vėliau suprato, jog turėti sodybą tik dėl savęs – per didelė prabanga. „Juk mes nesame turčiai, kad, gyvendami nuosavame name, turėtume dar ir sodybą. Ėmėme galvoti, kaip ją išnaudoti, – sako Aidas. – Dabar tai bendras šeimos verslas. Po truputį pradėjome, o vėliau viskas įsibėgėjo. Ši vieta kaimo turizmui ideali: vos 9 km nuo Utenos ir visai šalia pagrindinio kelio Utena–Švenčionys. Netgi žmonės, turintys savo sodybas toliau, organizuodami šventę ar renginį, renkasi mus, nes jiems patogiau ir svečius čia atvežti, o ir apnakvindinti galime iki 50 žmonių. Taigi mūsų sodyba – viena didesnių kaimo turizmo sodybų.“

Tęsinį skaitykite 2018 06 06 „Utenyje“

Turgaus uogos

Vytautas KAZELA

turgus1Nors mano darže jau sirpsta braškės, tačiau ateina laikas, kai imi norėti kuo įvairesnių uogų. Parduotuvėse jų asortimentas ganėtinai skurdus, todėl belieka viena išeitis – turgus. Gyvenu Sėlių gatvėje, todėl ar turgus didelis, žinau neišėjęs iš namų – šia gatve į turgų eina Vyturių, Dauniškio ir net Aukštakalnio gyventojai.
Tiesa, pastarieji dažniausiai atvažiuoja automobiliais ir sustato juos Sėlių gatvėje – nuo J. Basanavičiaus iki Bangos gatvės. Praėjusį šeštadienį automobilių buvo daug, net įvažiavimai į namus užstatyti. Ištrupėjusiu šaligatviu einu iki J. Basanavičiaus gatvės sankryžos ir galvoju, kad čia būtinai reikalinga perėja – matau tarp automobilių nardančią dviem ramentais pasiramsčiuojančią moterį. Jai pavyko sėkmingai įveikti šią kliūtį, bet aš nusprendžiu nerizikuoti ir pasirenku ilgesnį, bet saugesnį kelią per perėją.
Dar viena priežastis, paskatinusi aplankyti Utenos turgavietę, buvo savivaldybės tarybos posėdžio metu išgirstas nusiskundimas, kad statybos aikštele virtusioje prekyvietėje trūksta vietų, ir prašymas leisti prekiauti priešais ją esančioje automobilių aikštelėje. Iš tiesų darbai čia vyksta pilnu tempu ir jau galima konstatuoti, kad po mėnesio kito turėsime šiuolaikinę ir puikią turgavietę. Apeinu visą teritoriją ir matau, kad vietos prekiautojams tikrai užtenka, o noras bent mėnesiui persikelti į automobilių aikštelę kyla iš noro bent kurį laiką atsipūsti nuo turgavietės mokesčių.

Tęsinį skaitykite 2018 06 06 „Utenyje“

„Utenio“ stadione – lengvosios atletikos rekordų gausa

lengvoji1Birželio 2–3 dienomis „Utenio“ stadionas lankytojus pasitiko neatpažįstamai pasikeitęs: vietoje įprastos futbolo vejos įrengti rutulio stūmimo, šuolių į tolį ir į aukštį, ieties, kūjo ir disko metimo sektoriai, išrikiuotos televizijos kameros, fotofinišai, kita aukšto lygio varžybų rezultatų tikslumui fiksuoti reikalinga įranga, teisėjų komandos ir visomis kryptimis zujantys savanoriai.
Visą savaitgalį Utenoje vyko Lietuvos lengvosios atletikos federacijos varžybos ir Lietuvos universitetų studentų čempionatas. Varžybos turėjo atvirų varžybų statusą, todėl kartu varžėsi ir Latvijos sportininkai.
Varžybas puošė tokios žvaigždės kaip disko metikas Andrius Gudžius, trišuolininkės Modesta Morauskaitė, Diana Zagainova, Dovilė Dzindzaletaitė, Aina Grikšaitė, bėgikė Eglė Balčiūnaitė, ėjikė Brigita Virbalytė-Dimšienė.
Iš žiūrovų tribūnų varžybas stebintis nusipelnęs lengvosios atletikos treneris Algimantas Kaušylas džiaugėsi puikiu varžybų organizavimu, pirmosiomis tokio lygio varžybomis Utenoje, nepamiršo prisiminti savo auklėtinių, garsinusių ir garsinančių Lietuvą, džiaugėsi galimybe pabendrauti su seniai nematytais kolegomis treneriais, savo auklėtiniais, pasirinkusiais trenerio duoną.
Varžybų atidarymo ceremoniją trankiu maršu pradėjo Vytauto Latono vadovaujamas pučiamųjų instrumentų orkestras, varžybų dalyvius sveikino ir sportinės sėkmės linkėjo meras Alvydas Katinas, LLAF prezidentas Eimantas Skarbulis, Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas, LLAF generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva, LLAF direktorius Rimantas Mikaitis.
Įdomu pastebėti, kad disko metimo sektorius tapo padidinto dėmesio zona: 4-tą valandą ryto iš Romos į Lietuvą grįžo A. Gudžius, Italijoje pasiekęs trečią karjeros rezultatą, ir užfiksavo „Utenio“ stadiono rekordą – diskas nuskriejo 68 metrus ir 98 centimetrus. R. Ubarto auklėtinis Donatas Poška nuo lyderio atsiliko 8,4 metro.
Nugalėtojas liko ištikimas sau – atsiimti apdovanojimo atėjo su savo šešiamečiu sūnumi.

Tęsinį skaitykite 2018 06 06 „Utenyje“

Orai

 

braskesOras po Joninių
Pagaliau sulaukėme lietaus ir gaivesnių orų. Lietus turėtų nušniokšti sekmadienį ir šilumos bus visai nedaug – 12 naktį ir 15 laipsnių dieną. Bet atvėsimas ateina neilgam. Jau nuo pirmadienio termometro stulpelis vėl pradės kopti į viršų. Pirmadienio dieną pasieks 18, antradienio – 22, trečiadienio – 25 laipsnių žymą. Naktimis sušils nuo 8 iki 15 laipsnių.
Pirmadienį dieną ir vakare žadamas lietus, pūs nestiprus pietinių krypčių vėjas.
Antradienio rytas numatomas giedras, dieną ir vakare nedidelis lietus ir perkūnija. Vėjas pietryčių 2–4 metrų per sekundę.
Trečiadienis jau be lietaus. Saulėtas. Pūs vidutinio stiprumo rytų vėjas.
Mūsų laukia pačios trumpiausios naktys. Šviesusis paros laikas trunka 17 valandų ir 30 minučių. Nespėji bluosto sudėti, o jau keltis reikia...
Mėnulio pilnatis prasideda birželio 27 dieną.
Pravės ir vanduo. Jau dabar Tauragno ežere vanduo (17 laipsnių) šaltesnis nei Baltijos jūroje. Tiesa, tik 1 laipsniu.

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kiekvienas savo laimės kalvis, gaila, kad ne kiekvienas – kalvis.
Kiekvienas turi teisę pakliedėt, bet juk nebūtinai per televiziją.
Kitą kartą sunku suprasti, kam mums Dievas davė protą.
Kitas gali įsižeisti, jei pasakysi jį matęs šunų parodoje.
Geram būti sunku, nors ir tinka prie veido.
Jaunystėje prieš akis visas gyvenimas, senatvėje – amžinybė.
(Jurgis Gimberis)

konkursas skalbimas1

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

IŠNUOMOJU žemę su didele kūdra (yra galimybė nusipirkti). Tinka poilsiui ir žuvininkystės verslui. Apie 1 ha žemės galima dirbti. Šalia yra Lukno ežeras.  Tel. (8-686) 77639, el. p. rimantasemilija@gmail.com

 

PADEDAME paruošti reikiamus dokumentus pastatų įregistravimui
Statybų inspekcijoje (VTPSI).
Konsultuojame visais nekilnojamojo turto klausimais.
Tel.: (8-698) 18325, (8-608) 30123.

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

vandens

 

 

 

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2018-06-20

  2018-06-20 apie 17.20 val. Utenos r., Gimžiškių k., Kalno g., namuose, vyras (g. 1979 m.) smurtavo prieš savo žmoną (g. 1983 m.). Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-06-20 apie 21.30 val. Utenoje, Vaižganto g., sūnus (g. 1985 m.) smurtavo prieš savo motiną (g. 1962 m.). Vyras po įvykio pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-20

  2018-06-20 gautas vyro (g. 1993 m.) pareiškimas, kad Utenos r., Naujasodžio k., Vandenų g., garažų bendrijoje „Vyžuona“, nulaužus garažo spynos kablį ir patekus į vidų, pavogtas jam priklausantis suvirinimo aparatas SP. Padaryta 700 eurų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-06-20 gautas Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pareiškimas, kad 2018-06-11 jaunuolis (g. 2000 m.) išėjo ir negrįžo į centrą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-21

  2018-06-21 gautas Utenos apskr. VPK RS vyresn. tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad apie 16.50 val. Utenoje, Kupiškio ir Taikos gatvių sankryžoje, vyras (g. 1941 m.), gyv. Utenoje, Taikos g., (blaivus) vairuodamas automobilį „Audi A4“, išvažiavo iš šalutinio (Taikos g.) į pagrindinį kelią (Kupiškio g.) ir nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio miškovežio DAF XF105.460 su puspriekabe MOL ST1213, kurį vairavo vyras (g. 1986 m.), gyv. Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k., Statikų g. (blaivus), automobiliai susidūrė. Eismo įvykio metu nukentėjo „Audi A4“, keleivė (g. 1944 m.), sėdinti ant galinės automobilio sėdynės. Utenos ligoninės priėmimo skyriuje moteriai nustatytas dešiniojo pečio raktikaulio lūžis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-06-21

  2018-06-21 dirbant Utenos apskr. VPK pareigūnams buvo gautas parnešimas iš Utenos apskr. VPK operatyvinio budėtojo, kad nuo Naujojo Daugėliškio pusės prie įvažiavimo į kaimą automobilį VW TRANSPORTER apgadino traktorius „John Deere“, kuris nuvažiavo į Grybėnų k. Nuvykus į įvykio vietą ir pabendravus su minėto automobilio vairuotoju, prie Grybėnų k. esančių fermų rastas minėtas traktorius ir vairuotojas (g. 1962 m.), kuriam nustatytas 2,41 prom. girtumas Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskr. VPK areštinę.
 • 1