utenis 11

Monday, April 23, 2018

Keliomis eilutėmis

Prie moksleiviams skirtos iniciatyvos „Jungiam Lietuvą“ nuo kovo pradžios prisijungė daugiau nei 40-ies mokyklų ir gimnazijų komandos, iš jų keturios – iš Utenos apskrities. Moksleiviai šiam projektui sukūrė net du 100 sekundžių trukmės filmukus apie Uteną, vaizdo klipuose taip pat pristatė Svėdasus (Anykščių r.) ir Ignaliną. Iki balandžio 22 dienos dar galima internetu balsuoti už šiuos kūrinius renkant laimėtojus.
2017 m. Lietuvos žemės ūkio ir maisto prekių eksportas į Ispaniją sudarė 91 mln. eurų. eksporto struktūroje pagal šalis Ispanija buvo 15 vietoje iš 143 šalių. Į šią šalį eksportuota kviečių, produktų iš surimių, įvairios produkcijos iš žuvų, kvietrugių, gyvų galvijų, sūrių ir varškės. Net 84 proc. į Ispaniją pernai eksportuotų produktų buvo lietuviškos kilmės.
next
prev

 yra1

 

 prenumerata2018 antram ketvirciui

 

  Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į
„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

Skelbimas Balzena

 

 vieinimas1

 

 

ŠAUKIAMAS

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos Viltis”

Visuotinis narių susirinkimas, 2018 metų balandžio mėn. 26 d. 12 val.

Kuris vyks buveinėje Taikos 6, Utena.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl 2017 m. veiklos ataskaitos.
 2. Dėl metinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitos.      
 3. Einamieji klausimai.

Bendrijos pirmininkė Aldona Vėbrienė

 

 

 

 

Aktualijos

Jis atveža dalelę Lietuvos

Vytautas Kaziela

 

Kodėl noriu būtinai Jus visus pakviesti į Sigito Birgelio knygos
„Ožkiniai linų mėlynų“ pristatymą, kuris vyks
punskas1balandžio 6 d. 16.30 Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekoje?

 

Sigitas Birgelis (g. 1961) – Punske gyvenantis lietuvių poetas, fotografas, vertėjas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Šiuo metu „Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius. Jau keliasdešimt metų S. Birgelis fotografuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, Sūduvos krašto gamtovaizdžius, architektūros ir sakralinio meno elementus, rūpintojėlius ir pakelių kryžius. Išleido devynis eilėraščių rinkinius.

Tęsinį skaitykite 2018 04 04 „Utenyje“

Tarsi gaivaus pavasarinio vėjo gūsis, saulės pliūpsnis

Roma Rutkauskienė

Draugai draugams1Taip Utenos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė apibūdino vaikų tautinių šokių festivalio „Draugai draugams“ koncertą, kovo 23 d. įvykusį mūsų miesto Kultūros centro scenoje. Festivalis pas mus užsuko jau aštuntąjį kartą, koncerte dalyvavo 10 kolektyvų, scenoje sukosi apie 400 šokėjų. Tai Lietuvos vaikų ir jaunimo centro tautinių šokių ansamblis „Ugnelė“ (vadovės Ligita Didžiulienė ir Alma Kernytė), Utenos mokyklos-darželio tautinių šokių kolektyvas (vadovė Roberta Macelienė), Zarasų meno mokyklos tautinių šokių ansamblis „Lietutis“ (vadovės Vanda Politaitė ir Inga Zakarauskienė), Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ (vadovė ir choreografė Roberta Macelienė), Panevėžio muzikos mokyklos dainų ir šokių ansamblis „Pynimėlis“ (vadovai Rita ir Ričardas Bakanauskai), Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ vokalinė grupė (vadovė Onutė Aleknavičienė), Kauno tautinės kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis „Kalvelis“ (vadovė Ilona Jakštytė), Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos dainų ir šokių ansamblis „Aukštaitukas“ (vadovė Jolanta Razmienė). Turėjome ir svečių iš Latvijos – svečiavosi Preilių pagrindinės mokyklos šokių kolektyvas „Gaida“ (vadovė Gaida Ivanova).

Tęsinį skaitykite 2018 04 04 „Utenyje“

Eilėraščiai, gimę iš šviesos

DSC 0615Kovo 20 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje buvo pristatyta Gražinos Kavoliūnienės sakralinės poezijos knyga „Palaimintas laikas“.

„Kiekvienas iš mūsų savaip bandome išmokti pažinti save ir atrasti savąjį kelią, kuriuo eidami galėtume pajusti tikrąjį pasitenkinimą. Džiugu, kai šalia vaikštantis žmogus taip subtiliai, su didele meile moka pažvelgti į nuobodžią mūsų kasdienybę. Ne vienas rašantysis yra prasitaręs, kad nuo vaikystės turėjo svajonę kurti, bet prireikė daugybės metų drąsos ir susikaupimo, kol pasuko kūrybos keliu, – kalbėjo vakaro vedėja Regina Mikalauskienė. – Kada tu supratai, kad turi išlieti susikaupusią minties energiją baltame lape?“

Tęsinį skaitykite 2018 04 04 „Utenį“

Šypt vypt

Ona Stragienė

 

Piršlybas

Parainu nama, Anupras sodi in saliuka tupi.
Labas vakaras, kaimyne, kas gi teip velai atgine?
A Anupras raudanuoja – kaip ir apžvalgais važiuoju.
Maž paskolintum Juzokų? Anas pakalbėtei moka.
Kažna jau kaip su Juzoku, pakalbėt tai anas moka,
Dagi nėr, talkoj par brolį, tai keliom rytoj važiuojat?
Ape dešimt ir krutėsma, arkliukas nusistavėjįs,
Tai nuneš graitai kaip vėjas.
Tai važiuosta ne mašinu?
Kam gi deginsi benzinų.
Turiu brendžia buteliokų, jeigu viskas gerai saksis,
Da išgersma pa stikliokų, a tai kaipgi su mašinu?
Čia teisybe.
Ryta, da tik pa devynių, insuka keman vežimas
Ir Anupras skrybelėtas, kastiumuotas, arklys blizga iššukuotas,
Ir lineika nulakuota, sadynes gražiai užklotas.
Kad saniau – tai tiktai ponas arba kaks amerikonas.
Juzai lepiau nespustyte, kad nepermuštų jaunikia.
Da pasišaukiu Juzokų ir kaip visadu pamokau:
– Tu žiūrėk, ba Anupras patiklus kaip vaikas,
In tavįs čia viskas laikas.
Juzas tik nusikvatoja: tai maž tu su mum važiuoji?
Nepramestut man paėmį, tik kad na sanų sanovės
Vyrai tik piršlėm važiuoja.
Jau gerai pavakarėjant laukt piršliautajų pradėjau.
Kų bedirbč, galva vis sukas, atsisukus vis žiūrėjau,
A kaip grįža – nepastebėjau.
In sadynes pakraščiuka, pasišiaušįs kaip žvirbliukas
Tupi jaunasai Anupras.
In sadynes atsišliejus, ne merga – karabinierius.
Kambinzuonas kaip karaivia ir runkoves atraitytas,
Runkas visas išpaišytas.
Akys siauras, lūpas storas, a galva kaip samavoras.
Kur ištrauke mergų šitų, kad nebūt kaks transvestitas.
Ale kurgi kaimi tokį, nars dabar tai yr visokių.
Juzas guli pa sadynem, mergos kojų apskabinįs.
Su Anupru vos ištraukem – insistvėrįs pamuraukas,
Daugiau keliais gryčian traukia,
A jaunoji tik švyst kojas, paskui Juzų nudrapoja.
A Anupras apsisuka, šnioja arkliui ir nurūka.
Va dabar tai bus piršlybas.
Atsisėdau in suoliuka ir pritema trupučiukų,
Raikia aite pažiūrėte...
Juzas guli skersai lovų, knarkia – draba nat senojai,
Jaunoji koja in kojas ir kaip špokas švilpiniuoja.
Ka žiūri akis pastačius? Ar žmagaus būsi nemačius?
Nežinai, kaip priimt svečių, aš Malvina... aš Antose.
Pagal viskų – naktavosi?
Va pagalve, va apsklote, jei narėsi pamegote,
Jeigu valgyt panarėsi – aik virtuven, viska rasi šaldytuvi.
Aisiu pamegot svirnelin.
– Nebijai palikt Juzoką? – nuskvatoja kai kazokas.
Da prisėdau in suoliuka. Sarbintuos kas sučiužėja,
Žiūriu – išlenda Anupras:
– Davanok tu man, dediene, kad bedoj palikau vienų.
Aš saniai jau čia, sadely, laukiau, kol pritims.
– Vaikeli, argi tau čia gaspadine?
– Ašei jas bijau, dediene, jau geriau gyvinsiu vienas.
– Sakiau: kai nupirš Juzokas, a tu „anas pakalbėtei moka“.
– Taigi anas pakalbėja, man išgyre, kaip galėja:
Kaks aš mandras ūkininkas, ne ultojus, darbininkas,
Mana pastatai ir gryčia – viskas blizga kaip skleinyčia.
Man tik raikia gaspadines, ne bet kakias, a rinktines.
Taigi anas pakalbėja, jau išgyre, kaip galėja.
Gyre gyre, kol priryja.
– Kam jūs vežetes, Anuprai?
– Mes jas neėmem, dedien, ana pati atsisėda.
Saka biškį palydėsiu, arkliuku pasvažinėsiu,
Man išlaistat pre pušyna. Kai sustojau pre pušyna -
Ana liptei nemegina.
Sakau, lipk, a tai važiuoju,
Saka, jeigu da pasišakosi, pats pušyni naktavosi.
Išmesiu kaip sanų grybų. Griebe vadelas, batagų.
Batagu arkliokui šnioja, visų kelių lėkėm šuoliais.
Maž palicijų pašaukte? A pašaukįs kų sakysi?
Anys neblagi vyriokai, turiu brendžia buteliokų,
Da užmesiu in benzina, kas jiem valdišku mašinu!
– Aik nama, nesrodyk Juzui, tegu srabia sava buzų.
Girdžiu – stūgauna Juzokas, iš paskas karabinierius
Griebia Juzų až kaunieriaus. Šimtas eurų ir mašina
Arba skelbiu pagrabimų...
(laukite tęsinio)

„Utenos trikotažui“ svarbiausia – dėmesys darbuotojui ir investicijos į pažangiausias technologijas

trikotazas2017 metais AB „Utenos trikotažas“ – vienas didžiausių darbdavių Utenoje – šventė 50-metį. Ko gero, daugelis įsivaizduoja, kad „Utenos trikotažas“ – tai didelė siuvykla. Tačiau medžiagų gamyba – šios įmonės šerdis, konkurencinis pranašumas. O čia dirbančių žmonių sukaupta patirtis, žinios, naujausi įrengimai bei sudėtingiausios technologijos leidžia sukurti aukščiausios kokybės produktus, kurie tenkintų net ir pačius išrankiausius klientus. Šios įmonės veiklos prioritetai – inovacija, kokybė, sprendimų paieška ir patenkinti klientai.
Tad apie tai, kokie įmonei buvo 2017-ieji, bei ateities perspektyvas pasakojo „Utenos trikotažo“ generalinis direktorius Algirdas Šabūnas, šias pareigas pradėjęs eiti 2016-ųjų rugsėjo mėnesį.


Kokie Jūsų įmonei buvo 2017 metai? Kuo galite pasidžiaugti?
Ne paslaptis, kad paskutinis dešimtmetis mums nebuvo labai sėkmingas. Tad įmonės 50-metis buvo puiki proga pasitempti. Šiandien net nekyla abejonių, kad mes, kaip įmonė, radome savo kelią. Žengti tuo keliu pradėjome dar 2012 metais, kai pasirinkome verslo strategiją koncentruotis į inovacijas, aukštesnės pridėtinės vertės, ekologiškus, aukštos kokybės gaminius. Lyginant su 2012 metais, mūsų pardavimai beveik padvigubėjo. O nuo 2016 metų fiksuojame itin didelį ir nuoseklų bendrovės augimą, ne išimtis buvo ir praėję 2017 metai. Mūsų produkcijos ir paslaugų pardavimo apimtys augo apie 15 proc. (iki 22,6 mln. eurų). Didžioji dalis mūsų gaminių parduodama užsienio klientams, eksporto pardavimai praėjusiais metais siekė 82,2 proc. Įmonės pelnas prieš mokesčius siekė 2,25 mln. eurų, o 2016-aisiais bendrovės pelnas prieš mokesčius sudarė 674 tūkst. eurų.
Tačiau stipriai ūgtelėjus atsiranda įtampa, prasideda organizaciniai iššūkiai. Praėję metai nebuvo tokie sėkmingi, kokie galėjo būti. Todėl pavadinčiau juos darbingais. Supratome, kur turime daugiau pasistengti, ką dar turime išspręsti. Aš net neabejoju, kad šie metai bus dar geresni. Tendencijos ir aplinkybės mums yra palankios.
Įmonės veikla praėjusiais metais buvo tikrai pastebėta ir įvertinta – įveikę nemažai Lietuvoje veikiančių stiprių įmonių laimėjome Švedijos verslo apdovanojimą „Už tvarią plėtrą“, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų buvome išrinkti „Geriausia Aukštaitijos gamybine įmone“. Skiriant apdovanojimą dėmesys buvo kreipiamas į tai, ar įmonė auga, ar jos veikla tvari ir, be abejo, labai svarbūs kriterijai buvo įmonės ekologiškumas, gamybos proceso švara ir socialinė atsakomybė. Apskritai potencialas augti remiasi į du mūsų įgyvendinamos verslo strategijos Organically Innovative atraminius taškus. Pirma, visą dėmesį skiriame klientų poreikiams tenkinti, aukščiausios kokybės produkcijos gamybai ir produktų naujovių vystymui, antra – itin rūpinamės gamybos procesų draugiškumu aplinkai ir vartotojui. Tai ypač vertina mūsų klientai ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse.

Tęsinį skaitykite 2018 03 31 „Utenyje“

Mieli gimtojo krašto žmonės,

nuo mažumės esame mokomi mylėti ir gerbti mus supančius žmones. Būti nuoširdžiais ir atleisti už skriaudas. Išdrįsti atsiprašyti. Tikėti gerumu... Šių amžinųjų vertybių svarbą ir vertę ypač stipriai pajuntame prieš Didįjį Prisikėlimą, kai gamta, o kartu ir žmogus bunda naujam gyvenimui. Didysis pavasario stebuklas atveria mūsų širdis meilei, tikėjimui, vilčiai ir bendrystei. Puoselėkime šias vertybes, dalykime jas mums brangiems žmonėms ir auginkime savyje pasitikėjimo, supratimo ir gėrio kupiną pasaulį, kuriame vietos atsiras kiekvienam geram žodžiui, darbui ir minčiai.
Nuoširdžiai sveikinu visus su gražiausia pavasario švente – šv. Velykomis ir linkiu didelio džiaugsmo, sielos atgaivos, stiprios sveikatos ir prasmingų ateities darbų.
Sveiki sulaukę Šventų Velykų!
Alvydas Katinas
Utenos rajono savivaldybės meras


 Pakili Verbų sekmadienio nuotaika, Didžiosios savaitės rimtis, visų pasaulio krikščionių viltis ir tikėjimas stebuklingai susijungia velykiniame aleliuja. Patikėję gerąja Velykų naujiena, tikime, kad mirtis yra nugalėta. Šis tikėjimas labai svarbus ne tik kiekvieno žmogaus, bet ir ištisų tautų gyvenime. Gyvybės, prisikėlimo pergalę švenčia visi, kurie pasipriešina prievartai ir melui, palaužti kūnu, nepalūžta siela, nepraranda vilties ir kovoja už tiesą nepamindami žmoniškumo.
Šventų Velykų proga linkiu neblėstančio tikėjimo, kad net po pačios tamsiausios nakties išauš viltingas rytas.
    Sveiki sulaukę šventų Velykų!
Edmundas Pupinis
Seimo narys


 Šventos Velykos, pažadinančios gamtos ir žmogaus sielą, dovanojančios prisikėlimo džiaugsmą, suteikiančios optimizmo, pražystančio margaspalviais žiedais, atveria dar vieno gyvybės rato duris ir kviečia berti išminties, ramybės, šviesos, laisvės ir taikos grūdus, kad ne tik šventės, bet ir kasdienybė būtų jauki, saugi ir prasminga… 

Telydi Jus, Jūsų šeimas bei artimuosius gerumas, santarvė ir viltis. Ir tegul kiekvienus namus aplanko Prisikėlimo malonė. Margos, viltingos, džiugios šventės!
Egidijus Puodžiukas   
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Utenos
skyriaus pirmininkas

Orai

 

zibutes11Planus neretai tenka keisti, viltis apie šiltą pavasarį atidėti. Blogoji naujiena – orai ateinančią savaitę atvės.
Pirmadienį dar sušils iki 14 laipsnių, naktį bus tik 1 laipsnis šilumos. Ryte ir dieną bus saulėta. Pietryčių vėjas sustiprės tik vakare.
Antradienį šilumos bus dviem laipsniais mažiau, bet naktis bus pastebimai šiltesnė – 8 laipsniai šilumos. Žadamas nedidelis lietus. Vakarų vėjas pūs 5 metrų per sekundę greičiu.
Trečiadienį  termometro stulpelis kils iki 11 laipsnių šilumos, naktį iki 7 laipsnių. Vakarų vėjas – 5– 6 metrai per sekundę. Nestipriai palis.
Šviesioji paros dalis – 14 valandų ir 26 minutės. Balandžio 22 dieną prasidės mėnulio priešpilnis.
Gera žinia spiningautojams – balandžio 20 dieną baigiasi draudimas gaudyti lydekas. Ir jei žmonos kitą savaitę jūsų nepakinkys į plūgus- pirmyn į ežerus, Antalieptės marias! Kurie dar neskuba, laikas bent jau valtis apžiūrėti ir nuleisti į vandenį.

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

„O, kaip seniai tave mačiau! Ką dabar dirbi?“ – „Prekiauju baldais.“ – „Ir kaip sekasi?“ – „Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.“

Stovi du psichologai stotelėje. Vienas sako: „Labai ilgai autobusas neatvažiuoja.“ Kitas: „Nori apie tai pasikalbėti?“

Taupumo sumetimais suvalkietis studentas į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas, be žmonos.

„Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?“ – „Mintyse...“

Tėvas klausia: „Petriuk, kaip tau sekėsi mokykloje?“
Petriukas: „Su dvejetukininko tėvu nekalbu!“

 

Parduodu 3 kW (užima 36 m2 ) saulės elektrinę.
Mainai su ESO tinklu, nemokėsite už sunaudotą elektrą! Kaina 1799 Eur. Kiekis ribotas.
    Tel. 8 603 18700.

 

Parduodu tris 2000 kW elektros generatorius CAT, Perkins, Iveco. Su ARĮ automatika ir korpusu (pilnas komplektas). 25 kW kaina – 5833 Eur.
    Tel. 8 603 18700.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

nuotr1nuotr2PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti „chitake“ grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

 

MU 2proc baneris 300x250

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2018-04-17

  2018-04-17 apie 13.20 val. į Utenos aps. VPK Visagino PK kreipėsi moteris (g. 1955 m.), gyv. Visagine, Festivalio g., kuri pranešė, kad 2018-04-15 nuo 13 val. iki 16 val. jos sugyventinis (g. 1968 m.) žodinio konflikto metu smurtavo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-04-17 gautas moters pareiškimas, kad apie 04.00 val. namuose, Zarasų r., Salako sen., Salako mstl., Daugailių g., jos vyras (g. 1984 m.) smurtavo, taip sukeldamas fizinį skausmą. Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas
 • 2018-04-14

  2018-04-14 apie 19.26 val. Utenos r., Vareikių k., moteris (g. 1982 m.) (2,98 prom) išgertuvių metu smurtavo prieš sugyventinį (g. 1982 m.) (3,54 prom.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Moteris sulaikyta. 2018-04-14 gautas moters (g. 1983 m.), gyv. Utenoje, Vilniaus g., pareiškimas, kad Utenoje, Kupiškio g., apgadintas jei priklausantis automobilis VOLVO V60. Padaryta 720 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-04-17

  2018-04-17 apie 20.55 val. vyras pranešė, kad Ignalinos r., Didžiasalio k., Pupienos g., jo giminaitis (g. 1984 m.) muša savo tėvą (g. 1955 m.). Nuvykus į įvykio vietą kambaryje ant grindų rastas vyras be sąmonės su smurto žymėmis galvos ir veido srityse. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-04-17 apie 07.00 val. moteriai (g. 1981 m.), būnant Utenos r., Kuktiškių mstl., Tauragnų g., išgertuvių metu jos pažįstamas (g. 1966 m.) trenkė jai per veidą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2018-04-18

  2018-04-18 iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus gauti duomenys, jog piliečiai galimai smurtavo prieš vaiką (g. 2014 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2018-04-18 gautas vyro (g. 1980 m.), gyv. Zarasuose, P. Širvio g. (nustatytas 1,96 prom. girtumas), pareiškimas, kad apie 18.30 val. Zarasų r., Zarasų sen., Riešutinės k., bute, kaimynas koja spyrė jam į veidą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1
 • 2