utenis 11

Wednesday, February 20, 2019

Keliomis eilutėmis

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymui praplėsti įsiterpusio žemės sklypo, esančio mėgėjų sodo teritorijoje, sąvoką. Tuo siekiama sumažinti nenaudojamus ir apleistus žemės plotus. Šiuo metu sodų bendrijų nariai turi teisę įsigyti valstybinės žemės plotus, neviršijančius 0,04 ha, kurių neįmanoma suprojektuoti kaip atskirų individualių mėgėjų sodo sklypų, nes jie yra įsiterpę tarp valstybinės ar privačios žemės sklypų, taip pat ir tuos valstybinės žemės sklypus, prie kurių pagal žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą neįmanoma suprojektuoti privažiuojamojo kelio. Tačiau iki šiol jiems nebuvo suteikta galimybė įsigyti valstybinės žemės sklypų, besiribojančių su laisvos valstybinės žemės plotu, kuris nesuformuotas kaip atskiras žemės sklypas, ir esančių tarp privačių žemės sklypų ar (ir) išnuomotų valstybinės žemės sklypų, taip pat privačių arba išnuomotų valstybinės žemės sklypų ir kelių (gatvių) ar miškų sklypų (plotų) ribos bei tų, kuriuos sudaro siaura juosta, šlaitai ar grioviai.
next
prev

Jei norite savo kasdienį maistą praturtinti natūraliais augaliniais vitaminais ir mineralais, kviečiame į

„Utenio“ redakciją  (A. Baranausko g. 17).

Čia galėsite įsigyti įvairių uogų, daržovių, žolelių ir sėklų miltelių – burnočių, topinambų, šaltalankių, dilgėlių, garšvų, kiaulpienių, kanapių, pagamintų be druskos, cukraus ar saldiklių.

Jūsų sveikata – Jūsų rankose!

Tai tradiciniai, nuo senų senovės žinomi natūralūs produktai, kurių naudą pripažįsta ir liaudies gyduoliai,
ir šiuolaikinės medicinos atstovai.

 

 2019

 

 geraknyga1

 

Aktualijos

Gerbiami Utenos krašto gyventojai!

Maloniai kviečiame į susitikimus su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, mero pavaduotoju Vidmantu Valinčiumi, Savivaldybės administracijos direktoriumi Jonu Slapšinsku.
Susitikimuose Savivaldybės vadovai pristato Utenos rajono savivaldybės 2018 m. veiklos ataskaitą ir kviečia diskutuoti apie būsimus darbus ir Jūsų lūkesčius bei galimybes juos įgyvendinti.
Susitikimai vyks:
SIRUTĖNUOSE, laisvalaikio salėje, – vasario 20 d. (trečiadienį) 15.00 val.
SUDEIKIUOSE, Utenos kultūros centro Sudeikių skyriuje, – vasario 20 d. (trečiadienį) 17.00 val.
UTENOS MENO MOKYKLOJE, Maironio g. 11, – vasario 21 d. (ketvirtadienį) 17.30 val.
DAUGAILIUOSE, seniūnijos salėje, – vasario 22 d. (penktadienį) 15.00 val.
RADEIKIUOSE, bibliotekoje, – vasario 22 d. (penktadienį) 17.00 val.
BILIAKIEMYJE, laisvalaikio salėje, – vasario 23 d. (šeštadienį) 14.00 val.
VAIKUTĖNUOSE, laisvalaikio salėje, – vasario 23 d. (šeštadienį) 16.00 val.
UTENOS AUKŠTAKALNIO PROGIMNAZIJOJE, Taikos g. 44, – vasario 25 d. (pirmadienį) 17.30 val.
UTENOS DAUNIŠKIO GIMNAZIJOJE, Vaižganto g. 48, – vasario 27 d. (trečiadienį) 17.30 val.
UTENOS KRAŠUONOS PROGIMNAZIJOJE, V. Kudirkos g. 5, – vasario 28 d. (ketvirtadienį) 17.30 val.
UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOJE, Sėlių g. 45, – kovo 1 d. (penktadienį) 17.30 val.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Programa – visuomenės vertinimui

Utenos rajono visuomenės vertinimui pateikiame Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programą. Su ja susipažinti galima ir www.utena.lt.
Jūsų pasiūlymų, pastabų, nuomonių laukiame tel.: 8 682 37007; 8 389 64038, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

UTENOS MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ
INFRASTRUKTŪROS TVARKYMO 2019–2023 METAIS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo 2019–2023 metais programa (toliau – Programa) nustato Programos tikslus ir uždavinius, Programos įgyvendinimo priežiūrą, Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų infrastruktūros tvarkymo (toliau – kvartalų tvarkymo) parinkimo tvarkymui pirmumo kriterijus, finansavimo šaltinius.
2. Programa skirta įgyvendinti savivaldybių savarankiškąsias funkcijas – teritorijų planavimą, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimą, aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą.
3. 2019–2023 metais sutvarkyti infrastruktūrą ne mažiau kaip iki 30 proc. prie daugiabučių namų ir visuomeninės paskirties savivaldybei priklausančių pastatų (sutvarkyti teritoriją ir pagerinti butų gyventojų gyvenimo kokybę).
4. Programos parengimo tikslas – paspartinti Utenos miesto daugiabučių gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros objektų tvarkymą, pagerinti miesto daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų gyvenimo kokybę.
5. Programa atitinka Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams patvirtinimo“ 1 prioriteto ,,Konkurencingos rajono ekonomikos plėtra“ 1.4 tikslo ,,Teritorinės sanglaudos didinimas“ 1.4.1 uždavinio ,,Kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves bei viešąją infrastruktūrą“ 1.4.1.2 priemonę ,,Gerinti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų aplinką (gyvenamąją aplinką) Utenos rajono savivaldybės miesto ir miestelių gyvenamosiose teritorijose“ bei Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-6 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Infrastruktūros objektų plėtros programoje Nr. 06 numatyto strateginio tikslo ,,Plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus“ uždavinius Nr. 06.1.2 ,,Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą“ bei Nr. 06.1.4 ,,Organizuoti specialiųjų programų vykdymą“.
6. Programoje vartojamos sąvokos:
6.1. Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Daugiabučiame name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinių, viešojo maitinimo ir kitų.
6.2. Kvartalas – keli savo plotu ar teritoriniu atžvilgiu tarpusavyje susiję privatūs, vieši ir/ar kitos paskirties pastatai, kurie su viešąja infrastruktūra savo dydžiu atitinka teritoriją, mažesnę už atitinkamą miesto rajoną ar jo dalį.
6.3. Infrastruktūra – viešojo sektoriaus dalis, apimanti įvairių veiklos sričių, aprūpinančių ūkį ir gyventojus, objektus: inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ar aplinkos kokybei gerinti reikalingus objektus.
6.4. Kitos Programoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei kituose teisės aktuose.

Read more: Programa – visuomenės vertinimui

Rajono savivaldybės tarybos 2-ojo posėdžio, šaukiamo 2019 m. vasario 21 d., 9.00 val., savivaldybės salėje, siūloma darbotvarkė

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių plano patvirtinimo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019-2021 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės paminklotvarkos 2019-2021 metų priemonių plano patvirtinimo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-223 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
10. Dėl išvadų pateikimo.
11. Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
12. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
13. Dėl valstybei priklausančio nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.
14. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto nurašymo.
15. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
16. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
17. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos regiono vietos veiklos grupei.
18. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
19. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
20. Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai
21. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namams.
22. Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos Menų kamaros buveinės adresą.
23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-49 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų prioritetų nustatymo.
26. Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai su Nacionaline Mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.
27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-289 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2018 metais ataskaitos.

Alvydas Katinas Savivaldybės meras

Žygis už Lietuvą

Genovaitė ŠNUROVA

zigisLietuvos šaulių sąjungos Utenos apskrities plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės nariai Lietuvos nepriklausomybės dieną – eina2Vasario 16-ąją – pasitiko netradiciškai: 100+1 kilometro pėsčiųjų žygiu. Taip buvo pagerbtos dvi svarbios Lietuvai datos – Lietuvos ir Šaulių sąjungos šimtmečio sukaktys. Šio sumanymo iniciatorius – šaulys, Tauragnų seniūnijos seniūnas Alvydas Danauskas.
Draugystės žygis truko tris dienas, mat buvo suskirstytas į keletą etapų. Vasario 9 d. būrelis šaulių ir jiems prijaučiančiųjų, aukštai iškėlę Valstybės vėliavą, apsirengę šviesą atspindinčiomis liemenėmis, iš Tauragnų išžygiavo į Kirdeikius. Iš jų estafetę perėmę kirdeikiškiai žygiavo iki Saldutiškio, o saldutiškiečiai – iki Kuktiškių.
Vasario 10 d. į žygį išsiruošę kuktiškiečiai pėsčiomis nuėjo iki Pačkėnų, o juos sulaukę pačkėniškiai žygiavo Utenos link. Čia, miesto prieigose, jų jau laukė Utenos apskrities plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės vadė Asta Tidikienė su dideliu būriu šios sąjungos narių ir palaikančiųjų, atvykusių net iš Molėtų, Dusetų (Zarasų r.).
Ta pati vėliava vasario 11 d. buvo nešama iš Biliakiemio iki Klykių, o iš Klykių – iki Tauragnų. O Vasario 16-osios išvakarėse Tauragnų kultūros centre vyko Utenos kultūros centro Tauragnų, Saldutiškio ir Kuktiškių skyrių bei Kirdeikių laisvalaikio salės meno mėgėjų kolektyvų koncertas.
Pačkėnų bendruomenės namų ir laisvalaikio salės, Klykių bendruomenės namų ir Biliakiemio laisvalaikio salės darbuotojai surengė vietos tautodailininkų darbų parodą.
Po koncerto šauliai visus vaišino lauko sąlygomis virta koše.
„Kadangi atstumai nuo vieno žygio taško iki kito ir yra būtent 101 kilometras, todėl ir žygis taip vadinasi – „100+1 draugystės kilometras“, – sakė A. Tidikienė. – Iš Utenos į Biliakiemį išžygiavo 61 žmogus ir 2 keturkojai. Pats jauniausias žygio dalyvis tik trejų metukų. Žinoma, jis pusę distancijos įveikė sėdėdamas ant senelio sprando. Kitas trimetis berniukas, irgi įveikęs pusę distancijos, pavargo, ėmė atsilikti, todėl dalį kelionės važiavo automobiliu, bet distanciją vis tiek baigė pėsčiomis.
Pravažiuojančių automobilių vairuotojai, pamatę mus, reagavo įvairiai, bet tikrai niekas nesignalizavo, nerodė nepadorių ženklų, nesistengė aplenkti. Netgi sunkiasvorės mašinos sustojo ir leido mums eiti. Vienas pravažiuojantis automobilis sustojo (nors ėjome pėsčiųjų taku), mes pamojavome rodydami, kad važiuotų toliau, o vairuotojas pasakė, kad pastovės, nes nori pagerbti vėliavas. O nuo Medenių–Vijeikių sankryžos atsisukus Biliakiemio link, irgi sustojo automobilis. Iš jo išlipęs kunigas Povilas Klezys pasidomėjo mūsų kelionės tikslais, palaimino, palinkėjo sėkmės.
Labai gaila, kad jauni vairuotojai, kurių automobiliai pažymėti klevo lapu, dažniausiai pralėkdavo pro mus net nepristabdydami, lyg pro tuščią vietą, nors mes rodėme jiems į koloną, prašėme važiuoti lėčiau, bet niekas nekreipė į tai dėmesio. Ne visi, deja, gerbia pėsčiomis einantį žmogų.
Kelionė puiki. Oras geras, neslidu. Tiesa, vietomis buvo labai šlapia, bet žygeivių nuotaikos tai nesugadino. Šildė bendras tikslas, graži idėja – 101 kilometrą nešti Trispalvę ir širdyje išsaugoti pagarbą Valstybės simbolikai.“
Evaldo Kazelos nuotr.

Vienos nuotraukos žmonės

Vytautas INDRAŠIUS

Isdesines1929 m. lapkričio 30 d. buvo perrinkta Utenos apskrities valdyba, ją sudarė trys žmonės: valdybos pirmininkas Jonas Motiejūnas -Valevičius, nariai Jonas Jasutis ir Adomas Gasperavičius. Valdybos narių nuotrauka su trumpomis narių biografijomis pirmą kartą buvo išspausdinta žurnale „Savivaldybė“ 1930 m. Nr. 2.
Praėjo beveik 90 metų nuo tos dienos įvykių. Mane sudomino, kaip susiklostė nuotraukoje įamžintų žmonių likimai per karą, vokiečių ir rusų okupacijas, koks buvo jų nuopelnas Utenos krašto savivaldos istorijoje. Pasitelkęs archyvus ir giminių prisiminimus ryžausi aprašyti jų likimus.
Apskrities valdybos pirmininkas Jonas Motiejūnas-Valevičius
1925 m. birželio 15 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Utenos apskrities viršininku paskiriamas atsargos majoras Jonas Motiejūnas-Valevičius, gimęs 1895 m. gegužės 22 d. Rokiškio apskrityje, Svėdasų valsčiuje, Galvydžių kaime. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, 1913 m. Rygoje išlaikęs brandos atestato egzaminus, neilgai dirbo „Provodnik“ gamykloje, nes po keleto mėnesių buvo pašauktas į Rusijos kariuomenę. Tarnavo Ukrainoje, iš čia pasiųstas į Kijevo 1-ąją karo mokyklą, kurią 1915 m. rugpjūčio 15 d. baigęs ir įgijęs jaunesniojo karininko laipsnį, vėliau podporučiku ir poručiku tarnavo 5-osios pėst. divizijos daliniuose.
Pirmojo pasaulinio karo frontuose buvo du kartus sužeistas ir kontūzytas, o už narsą ir sumanumą apdovanotas trimis ordinais: šv. Stanislovo 3-iojo laipsnio su kardais, šv. Anos 3-iojo laipsnio ir šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio ordinu.

Tęsinį skaitykite 2019 02 15 laikraštyje

Kolektyvinė sutartis pasirašyta – darbai tęsiasi

Vaiva LEIŠIENĖ

Kolektyvinės derybos – pažangus reiškinys, užtikrinantis įmonės stabilumą, o kolektyvinė sutartis apibrėžiama kaip efektyvus instrumentas darbuotojų ir darbdavių tarpusavio darbo bei su juo IMG 1612susijusiems santykiams reguliuoti.
Vis dėlto Lietuvoje, skirtingai nei užsienio valstybėse, kolektyvinės sutartys vis dar nėra tokios populiarios, kokios galėtų būti. Tačiau kitų šalių geroji patirtis atskleidžia, jog kolektyvinės derybos yra kelias darbdaviui ir darbuotojams rasti kompromisinius sprendimus, kuriais abi derybų šalys kažką laimi. Derybų metu pasiryžtama paaukoti dalį savo tikslų, kad būtų rastas bendras sprendimas ir išsprendžiamas konfliktas bei sumažinama susidariusi įtampa.
Akcinėje bendrovėje „Utenos trikotažas“ sausio 31 dieną pasirašyta Kolektyvinė sutartis. Kai apie tai susitikome pokalbio su darbuotojų atstove, profesinės sąjungos pirmininke Vilija Bierontiene, pasidomėjau, ar pasikeitė darbuotojų teisių ir garantijų, atstovavimo jiems klausimai įsigalėjus naujam Darbo kodeksui.
„Mes didelių pokyčių nejaučiame, – pasakoja V. Bierontienė. – Mūsų įmonėje gilios atstovavimo darbuotojams tradicijos, vyksta socialinis dialogas, o ir kolektyvinės sutartys pasirašomos ne vieną dešimtmetį.

Tęsinį skaitykite 2019 02 15 laikraštyje

 

 

Orai

 

upelis1Žingsnis po žingsnio – vis arčiau pavasario. Nors naktimis žiema dar rodys nagučius. Naktį į ketvirtadienį bus 6, į penktadienį – net 9, į šeštadienį – 8, į sekmadienį – 1 laipsnis šalčio. Dienomis bus šilčiau. Ketvirtadienį – 2, penktadienį – 2, šeštadienį – 1 laipsnis šalčio, o sekmadienį – jau 2 laipsniai šilumos.
Ketvirtadienį – saulė pro debesis ir viena kita snaigė, penktadienį saulėta ir be kritulių, šeštadienį vėl saulė žvilgčios pro debesis, kritulių nebus nei sniego, nei lietaus pavidalu. Sekmadienį dangus apsiniauks, bet bus sausa.
Vėjas šiaurės krypčių, ganėtinai stiprus.
Nors šaltos naktys ir pratęs poledinės žūklės sezoną, bet išsėdėti ant ledo pučiant tokiam žvarbiam vėjui bus sudėtinga.
Dienos ilgumas artėja prie 10 valandų. Mėnulio pilnatis ir artėjantys rinkimai žada keistą ir įdomų laiką.
Žaidimai, sportas, poilsis persikelia į sales, baseinus ir saunas.

Decrease font size Default font size Increase font size

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kalbasi du draugai: „Tavo žmona kitą savaitę švęs gimtadienį, taip? Ar jau pasakė, ko norėtų dovanų?“ – „Žinoma. Pageidauja arba perlų vėrinio, arba automobilio.“ – „Ir ką tu jai dovanosi?“ – „Savaime suprantama, kad perlų vėrinį. Negi tu esi matęs dirbtinių automobilių?“
*
Eina du suvalkiečiai. Mato, benamis prašo paramos. Jie susiginčija, kuris mažiau duos.
Pirmasis prieina, įmeta 1 ct ir žiūri, ką darys kitas. O kitas sako:  „Čia už abu.“
*
Restorano lankytojas padavėjui:
– Jūsų kepsnys atsiduoda degtine!
Padavėjas pasitraukia kelis žingsnius atgal ir klausia:
– Ar vis dar atsiduoda?

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

Savo namuose prižiūrėčiau neįgalų žmogų. Didelė patirtis. Tel. 8672 18418

 

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2019-02-15

  2019-02-15 apie 23.30 val. bute, Utenoje, J. Basanavičiaus g., priklausančiame vyrui (g. 1993 m.) (nustatytas 1,68 prom. girtumas), ant stalo rastas gulintis popieriaus lapas su ant jo esančiu tabako ir žalsvos spalvos augalinės kilmės galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų mišiniu. Vyras po apklausos paleistas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2019-02-16

  2019-02-16 apie 12.33 val. Utenos r., kelyje Utena–Kaltanėnai–Švenčionys 19.300 km, vyras (g. 1990 m.), gyv. Utenoje, Aušros g., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 2,13 prom. girtumas), vairavo automobilį BMW, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio sankasos ir apvirto. Eismo įvykio metu apgadintas automobilis, vairuotojas paguldytas stebėti į VšĮ Utenos ligoninės traumatologijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2019-02-16 apie 00.42 val. namuose, Utenoje, J. Basanavičiaus g., konflikto metu neblaivus (nustatytas 2,61 prom. girtumas) vyras (g. 1995 m.) smurtavo prieš žmoną (g. 1996 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-02-17

  2019-02-17 gautas moters (g. 1987 m.), gyv. Zarasų r., Salako mstl., Daugailių g., pareiškimas, kad apie 03.40 val. Zarasų r., Salako mstl., Daugailių g., neblaivus (nustatytas 1,92 prom. girtumas) brolis (g. 1976 m.) smurtavo, tokias veiksmais sukėlė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę. 2019-02-17 apie 00.30 val. naktiniame bare, Utenoje, Metalo g., viešoje vietoje, du nepažįstami asmenys sumušė vyrą (g. 1981 m.), gyv. Švenčionių r., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių mstl., Miško g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamieji nusikalstamos veikos padarymu du vyrai, vienas iš jų (g. 1992 m.) (nustatytas 1,08 prom. girtumas), gyv. Kaune, Kuršių g., ir kitas (g. 1992 m.) (nustatytas 2,34 prom. girtumas), gyv. Utenoje, Krašuonos g., sulaikyti ir uždaryti į Utenos apskrities VPK areštinę.
 • 2019-02-17

  2019-02-17 apie 16.00 val. savo namuose, esančiuose Utenoje, Algirdo g., išgertuvių metu neblaivus (nustatytas 2,68 prom. girtumas) vyras (g. 1964 m.) smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 2,51 prom. girtumas) pažįstamą moterį (g. 1978 m.), gyv. Utenoje, Taikos g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos apskrities VPK areštinę. 2019-02-17 apie 09.00 val. vyras (g. 1975 m.) pastebėjo, jog apgadintas jam priklausantis automobilis „VW Sharan“, stovėjęs automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Ignalinoje, Aukštaičių g., subraižytos vairuotojo pusės abi durys, vairuotojo pusės sparnas, variklio dangtis ir vairuotojo pusės priekinis žibintas. Padaryta žala – 1500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 1