utenis 11

Monday, March 18, 2019

Atvirumo valandėlė

Kaltinti neturiu ką

„Kodėl jums gyvenimiškas istorijas pasakoja tik moterys. Ne vien jos būna išduotos, pažemintos, nesuprastos. Mes, vyrai, irgi turim skaudžių išgyvenimų, tik nemėgstam viešai pasakoti, pasirodyti silpni, sugniuždyti, nuskriausti. Nevyriška. Per daug sentimentalu,- prisipažino Česlovas, žmogus, kurio gyvenimo nusisekusiu nepavadinsi. – Pagal išsilavinimą esu pedagogas. Tik džiaugsmo tas neteikia. Seniai nebedirbu tokio darbo. Tiksliau, seniai iš viso niekur nebedirbu. Nors aplinkiniai manęs vengia, vadina alkoholiku, aš vis dar viliuosi, kad taip nėra. Nenorėčiau, kad taip būtų, bet realybė kitokia. Dabar esu perkopęs penkiasdešimtmečio slenkstį. Jokio turto neturiu: nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo. Jei dar atviriau, tai netgi puodelio savo neturiu. Miegu svetimoje lovoje, pasiklojęs svetimus patalus, ir, žinoma, svetimoje patalpoje. Priglaudė seni pažįstami, leisdami apsigyventi sandėliuke prie lauko virtuvėlės. Čia šeimininkai laiko žiemai paruoštas atsargas – konservuotas daržoves ir vaisius, o man lengva pertvarėle atitvėrė nedidelį plotelį, kuriame telpa viengulė lova ir nedidelis stalelis. Neseniai aš čia. Atsikrausčiau, tiksliau, atėjau čia prieš daugiau nei mėnesį, kai sudegė namas ir jame gyvenusi mano moteris. Likau kaip stoviu. Nors meluoju: liko dviratis, kuriuo važiavau, drabužiai, kuriais buvau apsirengęs, ir du buteliai pigaus vyno plastikiniame maišelyje. Nespėjau jo parsivežti namo...“

Tęsinį skaitykite 2016 11 05 „Utenyje“

Našlių boikotas

Tomas buvo vienturtis vaikas šeimoje. Jo tėvas dirbo kažkokios įstaigos viršininku, motina – nedidelės įmonės buhaltere. Didelis jų namas buvo aptvertas tokia aukšta tvora, kad niekaip neįžiūrėsi, kas vyksta už tų aukštų sienų. Tomo tėvai su kaimynais nebuvo linkę bendrauti. Niekam taip ir nepavyko išsiaiškinti kodėl: gal jie įsivaizdavo esą aukštesnio luomo, gal nenorėjo, kad kas nors lankytųsi jų namuose ir apžiūrinėtų jų baldus, buitinę techniką, prabanga dvelkiančius puošybos elementus ar kad niekam nešautų į galvą pasidomėti jų gyvenimu, įpročiais, tarpusavio santykiais.
Tomas ilgokai nelankė artimiausios mokyklos, o kai buvo gal dešimtokas, atėjo mokytis į tą pačią mokyklą, kurioje mokėsi ir kiti vaikai iš aplinkinių namų. Kažkas iššniukštinėjo, kad aukštaūgis vaikinas anoje mokykloje buvo iškrėtęs tiek visokiausių eibių, kad buvo iš jos išprašytas, kitiems gi atrodė, kad tėvai tokiu būdu norėjo „užglostyti“ kažkokį skandalą. Kadangi niekas nieko tikro išsiaiškinti taip ir nesugebėjo, kaimynai, tai garsiau, tai pašnibždomis kurį laiką aptarinėję Tomo šeimos reikalus, pagaliau nutilo. Tiesiog todėl, kad daugiau nieko neįprasto neįvyko, o temos pokalbiams išseko.

Read more: Našlių boikotas

Bumerangas visada smogia atgalios...

Savo klasės draugę Virginiją Julius įsimylėjo dar devintoje klasėje. Užgimusio jausmo iš paauglystės metų bebaigiantis išaugti jaunuolis meile nevadino. Paprasčiausiai jam buvo gera žinoti, kad kitą dieną pamatys ją mokykloje, kad nė neprašytas pasiūlys nusirašyti jo kruopščiai išspręstus matematikos uždavinius, kad per pertraukas stengsis būti kuo arčiau jos...
Virginija gyveno nedideliame kaimelyje, nutolusiame gal porą kilometrų nuo miestelio, o Julius – gerokai toliau. Julius vien dėl tos priežasties, kad po pamokų galėtų pusę kelio eiti kartu su patinkančia mergina, atsisakė kai kurių būrelių, nebedalyvavo jokioje užklasinėje veikloje, nes ja nesidomėjo ir Virginija. Kadangi jai ir mokslas sunkokai sekėsi, Julius siūlydavosi po pamokų užeiti pas ją į namus ir paaiškinti tuos dalykus, kurių ji nesupranta, tačiau mergina pagalbos atsisakydavo, motyvuodama tuo, kad, grįžusi namo, pirmiausia kokią valandėlę nusnūsta ir tik po to sėda pamokų ruošti.
Nerodė Virginija Juliui jokių dėkingumo ženklų ir tada, kai žiemą, einant užpustytu keliu namo, Julius stengėsi ir jos portfelį panešti, ir taką sniege praminti.
Julius labai nelaukė mokslo metų pabaigos, bet ji neišvengiamai artėjo. Vasarą jis net keletą kartų buvo nuėjęs į Virginijos tėvų namus, bet arba jos nerasdavo, arba ji buvo užsiėmusi kokiais nors darbais ir neturėjo laiko su juo bendrauti.

Tęsinį skaitykite 2016 10 21 „Utenyje“

Lemtis norų nepaiso

Šiandien Albertas gyvena vienas. Visas jo pasaulis prasideda ir baigiasi savame kieme: pulkelis vištų, žalmargė karvė ir du dideli kalakutai. Artimiausi kaimynai gyvena už trejeto kilometrų. Tiesa, pora namų yra ir arčiau, bet juos užstoja miškas. O jei ir neužstotų, džiaugsmo nebūtų: namai jau senokai negyvenami ir tik rudenį į nepjautą žolę bumbsintys prinokę, sultingi obuoliai primena, kad čia kažkada kažkas gyveno.
Šiltais vasaros vakarais, sutvarkęs savo nedidelio ūkelio reikalus, Albertas išeina į lauką, atsisėda ant paties pasidaryto suolo, pastatyto šalia alyvų krūmo, užsidega cigaretę, įbeda akis į tolį ir žiūri, rodos, nė nemirksėdamas. Ir šitaip valandų valandas. Iki to laiko, kol sutemos paslepia horizontą, kol pajunta, jog į kūną braunasi vėsa. Per tą laiką ne viena cigaretė virsta pelenais, ne vienas uodas būna skaudžiai įgėlęs.
Prieš du mėnesius Albertas tapo pensininku, bet nuo to jo gyvenimas nepasikeitė: jokie pinigai nesugrąžins nei jaunystės, nei sveikatos, nei be laiko anksti šią ašarų pakalnę palikusios žmonos. Penkeri metai praėjo nuo tos dienos, kai vienintele ir pačia ištikimiausia drauge jam tapo vienatvė – neteisianti, neišduodanti, neskaudinanti. O, rodos, dar taip neseniai viskas buvo kitaip...
Albertas ir Marytė – klasės draugai, keletą metų visiškai nekreipę jokio dėmesio į vienas kitą. Tik po vieno bulviakasio, į kurį buvo pakviesti abu, „neformalioje aplinkoje“ praleidę visą dieną, pajuto vienas kitam švelnesnius jausmus. Po to tai pykosi, tai taikėsi, vėl pykosi, kol po keleto metų sutarė susituokti.

Tęsinį skaitykite 2016 10 08 „Utenyje“

Nesušaudyta...

Kartą per metus, dažniausiai rudeniop, senųjų žydų kapinių vartelius praveria aukštas, gunktelėjęs žilaplaukis vyriškis. Atsisėda ant suoliuko ir žiūri į vieną tašką. Jei vėjas labai stiprus, pasistato palto apykaklę, o jei dar ir lyja, užsideda kepurę. Su niekuo nesikalba, pas jokius miestelio žmones neužeina, kitų miestelyje esančių kapinių neaplanko. Tiesiog sėda į prabangų automobilį ir išvažiuoja.
Netgi netoli žydų kapinių gyvenantys miestelio senbuviai to žmogaus neatpažįsta, kalbinti nedrįsta, todėl spėlionių netrūksta. Jei tai būtų tamsiaplaukis žydiškų veido bruožų žmogus, visiems būtų aiškiau ir paprasčiau. Manytų, kad tai tose kapinėse besiilsinčiųjų sūnus ar anūkas. O gal šiaip koks giminaitis. Betgi taip tikrai nėra. Užtat ir kuriamos legendos nieko tikro nežinant.
Vis dėlto yra vienas žmogus, kuris žino, kas tas nepažįstamais ir kodėl jis čia kasmet atvažiuoja. Žino, bet kažkodėl nė vienam spėliotojui nepasakoja. Pasak jo paties, nenori drumsti palaidotųjų ramybės: prasidės apkalbos, vertinimai, įvairios išvados. Kam to reikia...
...Miestelyje buvo daug žydų. Gerokai daugiau nei lietuvių. Apie žydų apsukrumą, sugebėjimą iš menkniekio išspausti pinigėlį žmonės pasakodavo visokiausių istorijų. Nepiktai, žinoma, o tiesiog kaip apie sumanius, apsukrius žmones, mokančius gyventi. Apie jų sugyvenimą tarpusavyje irgi sklido kalbos. Daug kas netgi sielodavosi dėl to, kad lietuviai nemoka šitaip vienas kitą užtarti, šitaip globoti, pasirūpinti.
Visų miestelyje buvusių krautuvėlių savininkai buvo žydai. Jie netgi savo mokyklą turėjo, ir sinagogą pasistatę buvo.

Tęsinį skaitykite 2016 10 01 „Utenyje“

Trys didelio skausmo etapai

Kažin ar Veronika buvo skaičiusi Vienuolio „Paskenduolę“, bet jos situacija buvo labai panaši. Vos tik jos Juozapėlis išvyko uždarbiauti į Braziliją, kur jau gyveno kažkoks tolimas giminaitis, Veronika pajuto, kad jų meilės rezultatas tikrai bus. Kol apvalėjantį pilvuką dar buvo galima paslėpti po platesniais drabužiais, tol apie savo „bėdą“ ji niekam neparsitarė. O kai vieną vakarą, susėdus vakarieniauti, ji nebeištvėrė ir pravirko, motina pirmoji suprato priežastį. Tėvas, pirmiausia pasižiūrėjęs į žmoną, po to į dukterį, trenkė kumščiu į stalą taip, kad net bulvės iš didelio dubenio išsibarstė. Po akimirkos jo veidas apsipylė šaltu prakaitu, akių obuoliai iššoko ir pamėlusias lūpas sunkiai judindamas ištarė: „Lauk iš mano namų. Lauk tuoj pat. Ir kad mano akys daugiau tavęs nematytų.“

Read more: Trys didelio skausmo etapai

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777Viena sutuoktinių pora atsikraustė gyventi į naują butą.
Ryte, tik pabudusi, žmona dirstelėjo pro langą ir pamatė kaimynę, džiaunančią skalbinius.
– Žiūrėk, kokie nešvarūs jos skalbiniai, – pasakė ji savo vyrui. – Turbūt ji naudoja prastus skalbimo miltelius arba išvis nemoka skalbti. Reikėtų ją pamokyti.
Tai kartojosi kaskart, kai tik kaimynė džiaudavo skalbinius, o žmona vis stebėdavosi, kokie tie skalbiniai nešvarūs.
Vieną gražų rytą, pažvelgusi pro langą, žmona sušuko:
– O! Šiandien skalbiniai balti it sniegas! Turbūt išmoko skalbti!
– Ne, – atsakė vyras, – tiesiog šiandien aš atsikėliau ankščiau ir nuvaliau mūsų langus.

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

PARDUODA traktorių T-16M, T-40A, priekabą-platformą GKB, priekabą 2PTS-4, T-40 variklį (300 eur), pavarų dėžę, tarpinį, pakabą, plūgą PL-3x35.
    Tel. (8-607) 48852.

 

PARDUODAMI šienainio rulonai.

Tel. 8-640 32364

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas