utenis 11

Monday, April 23, 2018

Mūsų gyvenimo spalvos

Kaip vargšas buvo pakviestas į turtingųjų puotą

Kažkam buvo labai svarbu, kad Lietuva taptų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nare. Dėl to buvo įvykdyta nežinia kur atvesianti ir kiek kainuosianti urėdijų reforma. EBPO ekspertai detaliai išanalizavo Lietuvos situaciją 21-oje srityje, buvo peržiūrėta per 200 teisės aktų, priimta arba pakeista 50 įstatymų. Praeitą savaitę Prezidentūra pranešė, kad derybos dėl stojimo į prestižinį turtingųjų klubą baigtos. Nors nežinoma net koks bus narystės mokestis. „Šalies įmoka skaičiuojama pagal jai priskirtą koeficientą – biudžeto procentinę dalį. Jis skaičiuojamas pagal formulę, kuri iš esmės remiasi šalies bendrojo vidaus produkto dydžiu. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, derybos dėl biudžeto vyksta labai sudėtingai, galima preliminariai prognozuoti, kad Lietuvos įmoka galėtų sudaryti 2,5–3,5 mln. eurų per metus. O gal 5 milijonus?

Tęsinį skaitykite 2018 04 18 „Utenyje“

Viskas turi savo kainą

Vytautas Kazela

Šių dienų pasaulyje nemokamas yra tik sūris pelėkautuose. Visa kita kainuoja. Daugiau ar mažiau. Prasidėjo kiaulių maras, ir daug kur Lietuvoje žmonės negali auginti kiaulių net savo reikmėms. Žadama uždrausti Lietuvoje auginti bulves ir morkas. Kodėl? Dėl dirvožemio erozijos.
Kainą turi ir šviežios daržovės. Ypač lietuviškos. Prekybininkai gerai išanalizavę mūsų įpročius ir tradicijas. Žino, kad mes mieliau, net ir be patriotinių šūkių, renkamės prekę lietuvišką. Todėl, kaip teigia ūkininkai, prekybininkų antkainiai siekia net 200 procentų. Ir jokio kriminalo. Jei perka – galima branginti. Nepirks, prekybininkai atsiims per lenkišką produkciją. Per apyvartą.

Prekybininkai gerai išanalizavę mūsų įpročius ir tradicijas. Žino, kad mes mieliau, net ir be patriotinių šūkių,
renkamės prekę lietuvišką.

Prekybininkui galvos neskauda, kad, jei brangių lietuviškų daržovių nepirks, bankrutuos Lietuvos ūkininkai. Yra 20 procentų pirkėjų, kurie išgali rūpintis savo ir savo vaikų sveikata, išgali mokėti už lietuviškas daržoves. Kiti užkiš skrandžius lenkiškomis, nes ant lenkiškų trąšos ir augalų apsaugos chemija pilamos dažniau ir gausiau. Prisimenu, koks sukrėstas grįžau iš pirmosios kelionės po Lenkiją. Iš abiejų intensyvios automagistralės pusių mačiau dešimtis kilometrų žydinčių sodų. Pas mus tada paplentės obelys nubirindavo savo vaisius, ir tik stirnos, užklupus badui, juos suėsdavo. Galvojau: kvaili tie lenkai – valgo sunkiaisiais metalais užterštus vaisius! Kol supratau: nevalgo! Nuskina, kelis mėnesius saugyklose palaikę į Lietuvą eksportuoja. O mes skaniai suvalgome, nes lenkiški obuoliai už lietuviškus perpus pigesni. Ir ilgavaisiai agurkai Lenkijoje gausiai patręšti užauga ilgesni. O prekybininkus mes mylime. Jie pas mus gerbiami. Ir į vietos valdžios tarybas renkame, garbingais titulais pamaloniname (kalbu ne apie pardavėjas, o apie prekybininkų elitą). O kad mūsų vaikai nuo kūdikystės dėl įvairiausių alergijų kamuojasi, mūsų tėvai nuo cukrinio diabeto jauni miršta, yra iš dalies prekybininkų gobšumo pasekmė, nepagalvojame. Sako, kad pinigai nekvepia. Netiesa. Prekybininkų turtai mūsų ašaromis kvepia.

Tęsinį skaitykite 2018 04 11

Kai reikia tiek nedaug

Vytautas Kazela

Pavasaris, kad ir labai nenoriai, vis tiek ateina. Vis dažniau šviečia saulė, ir mes išsivaduojame iš šešėlių kupros. Rodos, visai nedaug tereikia, ir veiduose atsiranda šypsena, o akys ieško pirmosios dar neryškios pavasarinės žalumos. Ir kaimynai dažniau nusišypso, ir bendradarbiai mažiau suirzę. Gyvenimas gražus! Tiktai mylėkime vienas kitą, gerbkime, būkime nuoširdesni, pakantesni.
Labai myliu savo Mamą. Ji vienintelė man telikusi. Laimingi esame tol, kol turime tėvus. Jie savo dažnai ligotomis krūtinėmis kažkaip sugeba pridengti mus nuo visų pasaulio vėjų. Išeina jie, ir tos saulėtos užuovėjos nebelieka. Tada jau mes stovime pirmose eilėse ir kaip sugebame, taip bandome pridengti savo vaikus.

Tęsinį skaitykite 2018 04 04 „Utenyje“

Turėti savo dalį

Kaip ir kiekvieną trečiadienį turėčiau apžvelgti praėjusios savaitės įvykius, padaryti tam tikras išvadas ar įžvalgas, bet kam kalbėti apie senąjį žmogų, kam kalbėti apie Kristaus nukryžiavimą ant mūsų visų nuodėmių kryžiaus, šėlstančią minią, kai po kelių dienų įvyks Didysis Prisikėlimas? Kai triumfuos gėris ir grožis, kai mūsų širdyse bus įžiebta Amžinojo Gyvenimo viltis. Gal to ir nebuvome verti? Gal senasis pasaulis ir senasis žmogus turėjo nueiti į praeitį? Bet tai ir būtų buvęs Kristaus pralaimėjimas. Ir šėtono triumfas. Pagrindinis Atpirkėjo tikslas ir uždavinys – leisti mums turėti dalį jo Prisikėlime.

Jos sekė Jėzų, klausė Jo žodžių, jautėsi Jo suprastos ir orios ir lydėjo Jį iki pabaigos, iki Kalvarijos ir iki
akimirkos, kuomet Jis buvo nuimtas nuo kryžiaus.

Moterys, kurios eina prie Jėzaus kapo su kvepalais patepti Jo kūno, jos eina atlikti užuojautos veiksmo, tradicinio švelnumo ir meilės veiksmo brangiam mirusiajam – kaip tik taip, kaip ir mes darytume. Jos sekė Jėzų, klausė Jo žodžių, jautėsi Jo suprastos ir orios ir lydėjo Jį iki pabaigos, iki Kalvarijos ir iki akimirkos, kuomet Jis buvo nuimtas nuo kryžiaus. Mes galime įsivaizduoti jų jausmą, kai jos eina prie kapo: tikras liūdesys, širdgėla, kad Jėzus paliko jas, mirė ir Jo gyvenimas baigėsi. Gyvenimas bus kaip ir anksčiau. Moterys vis dar jaučia Jėzui meilę, kuri dabar veda jas prie kapo. Tačiau šiuo metu įvyksta kažkas visiškai naujo ir netikėto, kažkas, kas prislegia jų širdis ir sugriauna planus, kažkas, kas sukrečia visą jų gyvenimą: jos mato nuritintą akmenį nuo kapo, jos prisiartina ir pamato, jog nėra Viešpaties kūno. Tai yra įvykis, kuris jas suglumina ir pateikia daugybę klausimų: „Kas atsitiko?“, „Kokia viso to prasmė?“

Tęsinį skaitykite 2018 03 28 „Utenyje“

Jonai, nepriekabiauk!

Apie priekabiavimus jau nusibodo rašyti. Nėra savaitės, kad neišlįstų nauja pavardė. Buvo Kęstutis Pūkas, po to visas Dailės akademijos „žiedynas“, dabar Seimo narys Mykolas Majauskas. Šį Seimo narį vertinau palankiai dėl jo darbo Savižudybių ir smurto komisijoje. Suprantu ir viešai apie neva patirtą priekabiavimą prabilusią merginą – šlykštu, kai žmogus vienaip kalba, o kitaip daro. Tiktai yra vienas esminis klausimas – kodėl minėta mergina prakalbo būtent dabar, kai per Lietuvą nusirito priekabiavimo skandalų banga? Kodėl ne iš karto po įvykio arba kai M. Majauskas kandidatavo į Seimą? Moterys jau pačios šaiposi iš tų dešimtmečio barzda apaugusių atsiminimų. Viena mano paklausta moteris, kodėl iš spintos traukiami seni griaučiai, atšovė: todėl, kad dabar nepriekabiauja!
Paanalizuokime šį atvejį. Kas gi įvyko tada? Merginos niekas jėga neparsivedė į namus. Niekas nepasinaudojo jos silpnumu ir nevertė į lovą. M. Majauskas – simpatiškas vyras. Sunku abejoti, kad jo gyvenime nebuvo kitų. Buvo ir tokių, kurios pačios jį būtų nusitempusios į lovą. Šiuo atveju nieko neatsitiko – mergina atsisakė ir išėjo nakvoti pas draugę. Nei ją kas gąsdino, nei prievartavo. Taip jau yra gyvenime – vyras siekia moters, o moteris gali pasakyti „ne“. Jei vyras tai supranta – viskas normalu, o jeigu ne, tada jau iš tikrųjų yra priekabiavimas. Iš esmės vertinant šį įvykį galima pastebėti, kad prieš penkerius metus konservatoriai nebuvo valdžioje, mergina nebuvo M. Majausko pavaldinė, spauda ir tada būtų ištrimitavusi apie šį įvykį. Ko gero, ir teisėsauga nebūtų sėdėjusi, sudėjusi rankas. Tokių skandalų negirdėti nei pas kaimynus lenkus (o juk didelė šalis), nei pas latvius. Nejau ten niekas sėdėdamas prie stalo nepaglostė moteriai kelio? Liudijimas anoniminis. Politikas dabar turi įrodinėti, kad yra nekaltas. Galvoju dabar apie M. Majausko vaikus ir žmoną.

Tęsinį skaitykite 2018 03 14 „Utenyje“

Kai vaikai pasmerkti kartoti tėvų klaidas

Išėjo dar viena Lietuvos legenda. Kovą su vėžiu pralaimėjo vienas garsiausių pasaulio tenorų Virgilijus Noreika. Netekome neeilinės asmenybės. Aukštos kultūros žmogaus. Dirbęs ir dėstęs užsienyje, nuo 2003 m. V. Noreika tapo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Operos studijos meno vadovu ir pedagogu. Tarp jo mokinių tokie garsūs solistai kaip Edgaras Montvidas-Prudkauskas, Liudas Norvaišas, Eugenijus Chrebtovas, Algirdas Janutas, Sergejus Larinas, Arūnas Malikėnas, Arvydas Markauskas, Laimonas Pautienius, Audrius Rubežius, Jonas Sakalauskas, Bronius Tamašauskas, Merūnas Vitulskis, Vaidas Vyšniauskas, Mindaugas Žemaitis ir kiti. V. Noreika yra dainavęs daugelyje pasaulio teatrų scenų: Maskvos didžiajame teatre (daugiau kaip 50 kartų), Berlyno valstybės operoje, Paryžiaus „Grand Opera“, Buenos Airių „Teatro Colon“, Stokholmo, Sofijos, Belgrado, Budapešto, Bukarešto, Varšuvos, Prahos, Bratislavos, Kijevo, Minsko, Talino, Rygos, Čikagos lietuvių operoje ir kitose scenose. Žmogus atviras viskam. Atsimenate jo dainą su reperiu Luku? Jo gyvenimo netemdo jokie šešėliai, jokie skandalai. Jis turėjo savo gyvenimo Meilę. Savo Mūzą. Tai gražus pavyzdys, kai meilei netrukdo amžiaus skirtumas. Paskutines savo gyvenimo dienas jis praleido apgaubtas šviesaus artimųjų rūpesčio ir meilės.

Tęsinį skaitykite 2018 03 07 „Utenyje“

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

„O, kaip seniai tave mačiau! Ką dabar dirbi?“ – „Prekiauju baldais.“ – „Ir kaip sekasi?“ – „Puikiai! Namuose liko tik šiukšlių dėžė.“

Stovi du psichologai stotelėje. Vienas sako: „Labai ilgai autobusas neatvažiuoja.“ Kitas: „Nori apie tai pasikalbėti?“

Taupumo sumetimais suvalkietis studentas į povestuvinę kelionę iškeliavo vienas, be žmonos.

„Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?“ – „Mintyse...“

Tėvas klausia: „Petriuk, kaip tau sekėsi mokykloje?“
Petriukas: „Su dvejetukininko tėvu nekalbu!“

 

Parduodu 3 kW (užima 36 m2 ) saulės elektrinę.
Mainai su ESO tinklu, nemokėsite už sunaudotą elektrą! Kaina 1799 Eur. Kiekis ribotas.
    Tel. 8 603 18700.

 

Parduodu tris 2000 kW elektros generatorius CAT, Perkins, Iveco. Su ARĮ automatika ir korpusu (pilnas komplektas). 25 kW kaina – 5833 Eur.
    Tel. 8 603 18700.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

nuotr1nuotr2PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti „chitake“ grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas