Valerijus Rudzinskas

 

GAILESTINGUMAS
*
Kai kurie žmonės įsipareigojo įvairiems apsimarinimams bei atsižadėjimams, kad patirtų nuodėmių atleidimą, bet blogio neprisimenantis žmogus juos yra seniai aplenkęs, nes pikto neprisiminimas ir yra tikroji atgaila. Ko gero, Lotas buvo išgelbėtas todėl, kad gyvendamas tarp nuodėmingų žmonių niekada jų nesmerkė. Tu gi nustosi teisti nusidedančiuosius, jei visada prisiminsi, kad Judas buvo tarp Jėzaus mokinių, o plėšikas tarp žmogžudžių, tačiau per vieną akimirką įvyko nepaprastas jų abiejų pasikeitimas. Taigi, kas sunaikina savyje pyktį, tas gauna nuodėmių atleidimą, kas prie jo prilimpa, tas praranda Dievo gailestingumą.
*
Ne tada sužinosi, kad išsigelbėjai nuo dvasinio supuvimo, kai pasimelsi už tave įžeidusį ar už blogį atlyginsi gėriu, ar pakviesi tau pikta linkintį į vaišes. Tačiau tada, kai išgirdęs apie tai, kad jis patyrė kokią nors sielos ar kūno nelaimę, imsi jo gailėti kaip savęs paties ir apsipilsi ašaromis.
Dažnai daug ir gražiai kalbame apie gailestingumą, atkakliai patys jo siekiame, tačiau kai ateina diena, išmėginanti, kiek iš tiesų esame gailestingi kitiems, atsiduriame egzamino neišlaikiusių ir jokio pasitikėjimo nekeliančių mokinių vietoje. Nesugebėdami atleisti pamirštame, kad ką nors teisdami begėdiškai vagiame vien Dievui priklausančią teisę, o smerkdami – į pražūtį stumiame savo sielą. Todėl palaiminti tie, kurie dėl kito nusidėjimų verkia, o dėl sėkmės džiūgauja. Jie jau patyrė Viešpaties gailestingumą ir moka juo dalytis.


*
Kaip ugnis priešinga vandeniui, taip ir atgailaujantis priešinasi pagundai kitus teisti. O atgailauti visi turime dėl ko. Todėl jei pamatytum ką nors nusidedant, net ir sielos nuo kūno atsiskyrimo valandą, jokiu būdu nedrįsk jo teisti, nes Dievo teismas nėra žmonėms žinomas. Be abejo, kai kurie mūsų pažįstami aiškiai pateko į sunkią nuodėmę, tačiau tikrai tikėtina, kad dideles dorybes įgijo ar gerus darbus nuveikė slapta. Taigi tie, kurie mėgins iš jų pasišaipyti, skaudžiai apsigaus vaikydamiesi dūmus ir nematydami saulės.
*
Mūsų laikų žmogus tapo itin pažeidžiamas. Todėl tai suvokdamas privalai ryžtis ypatingam gailestingumo žygdarbiui. Patyręs gailestingumą ne vienas iš naujo pradės tikėti gyvenimu, kuriame bus įmanoma regėti žmogų palydinčius Viešpaties pėdsakus.
*
Atlaidumas tebus viena iš svarbiausių tavo charakterio savybių. Iš tiesų didis yra tas, kuris sugeba valdyti pyktį neišliedamas jo nei į išorę, nei užgniauždamas savyje, o sunaikindamas jį gailestingos širdies ramybėje. Pažiūrėk: ar pyksta medis, kai jį lanksto audringas vėjas, merkia geliantis lietus, kausto šaltis ar kepina gyvybę atimanti vidurvasario saulė? Jis stovi nuolankus, pasirengęs priimti visa, ką likimas jam siunčia. Tačiau jo nuolankume slypi tvirtybė. Būk ir tu medis, besistiebiantis į dangų ir atleidžiantis visiems, kas bando negailestingai nulaužti šakas.
*
Tegul kiti apie tave sako ne tai, kokius baigei mokslus, kokią užimi socialinę padėtį ir kiek esi sukaupęs turto. Tegul visi, kuriuos sutiksi, kalbės apie didį tavo gailestingumą, grąžinantį norą gyventi, mylėti ir tikėti. Būk versme, pagirdančia trokštančiuosius, nualintus gyvenimo sausros, ir neabejok: gyvybės vanduo niekuomet neišdžius. Kuo daugiau jo išdalysi, tuo daugiau jo tavyje rasis.
*
Visi esame kviečiami ne tik skleisti Dievo Gailestingumo šlovę, bet ir patys mokytis gailestingumo. Jo reikia kasdien ir visur. Gailestingumas pašaukė mus užkariauti pačią didžiausią ir svarbiausią visatą – mūsų širdį, sielą. Jame atpažįstamas Dievo veikimas mūsų gyvenime. Tačiau niekas kitas, tik mes patys turime nuspręsti, ar leisime Viešpačiui per mus reikštis gailestingumu. Neabejoju, kad daugelio širdyse skamba teigiamas atsakymas. Tikiu, kad Dievo malonei veikiant atrasite daug nuostabių būdų būti gailestingais ir priimti Gailestingumą. O tai reiškia, kad įžengsime į kitokią gyvenimo kokybę, kurią vadiname bendrystės su Dievu ir tarpusavio bendrystės laime. Priimti Gailestingumą ir pasijusti laimingam neįmanoma kada nors ateityje. Tai turi įvykti šiandien. Patyręs gailestingumą supranti, kad aplink tave laimės daugiau nei smiltelių visoje žemėje ar vandens jūrose. Nėra skirtumo, kas ir koks esi. Gailestingumas visuomet šalia. Reikia Jį įsileisti.
*
Gailestingumas – viena nuostabiausių Viešpaties paslapčių. Gailestingumas – niekuomet nesiliaujanti malonių tėkmė iš Jėzaus širdies, kurioje panardinami visi, ieškantys pasigailėjimo. Nėra sutepties, kurios Dievo Gailestingumas neįstengtų ar nenorėtų numazgoti. Nėra tokios tamsos, kurios Gailestingumas nepaverstų šviesa. Ten, kur yra žmogus, ten visada yra jį apgaubiantis Gailestingumas. Nors prarastume viską: sveikatą, turtą, bet kurias kitas mums svarbias vertybes, galime išsaugoti vienintelį nenykstantį lobį – Dievo Gailestingumą. Jis stipresnis už mirtį. Net anapus mirties slenksčio jis nesiliauja...
*
Ar girdėjome bent apie vieną žmogų, kuriam nereikėtų Gailestingumo? Tokio nėra. Tačiau būti gailestingi mokomės nuo mažų kasdienių dalykų. Nevertėtų pamiršti tiesos, kad didybė dažniausiai slypi tame, kas maža. Linkiu jums šios laimės. Linkiu, kad ji jumyse nepatirtų jokių apribojimų. Dievo Gailestingumo šlovė tepadaro jus sklidinais laimės indais.