utenis 11

Sunday, July 22, 2018

Šventadienio paraštėse

Liežuvis yra ugnis!

Neretai nutinka, kad žmogus, susidūręs su įvairiomis problemomis, puola ginčytis, bartis, įrodinėti savo tiesas, gintis. Tačiau vargu ar taip derėtų elgtis tikinčiam. Tikintį žmogų saugo Pats Dievas...
Kaukazo kalnuose viename aule gyveno vaikinas, vardu Aslanas. Jo motina buvo neseniai mirusi. Aslanas liko su tėvu ir dviem broliais. Darbų ūkyje netrūko. Ypač stigo moteriškų rankų. Aslanas iš pakalnės lygumų kaimo vedė gražuolę merginą, vardu Zara. Ji buvo darbšti bei rūpestinga. Be to, netrukus Zara tapo ypač džiaugsminga, dažnai žvilgsnį nukreipianti į dangaus žydrynę. Gyvenimas atrodė labai gražus, tačiau vyrų ausis pasiekė kaimynų pasakojimas apie tai, kaip Zara einanti į lygumą, kur susitinka su būriu žmonių. Dauguma iš jų - moterys, bet joms visuomet kalba kažkoks vyras. Aslanas, jo tėvas ir broliai labai nustebo. Ėmė klausinėti Zarą, kodėl ji taip elgiasi? Zara papasakojo vyrams, kad sužinojo apie Jėzų, priėmė Jį į širdį ir ruošiasi krikštui. Jėzų ji myli labiau už viską pasaulyje. Aslanas tai išgirdęs labai įsižeidė, o paskui jį ir kiti vyrai. Vadovaudamiesi kaukazietiškais papročiais jie net negalėjo pamanyti, kad moteris gali ką nors labiau mylėti už savo vyrą. Apie Jėzų jie nebuvo nieko girdėję. Taigi, visi ėmė barti Zarą. Bardamiesi net nepastebėjo, kaip atėjo vakaras. Tuomet šalia jurtos užkūrė laužą ir toliau barė Zarą. Ši, paliudijusi, kas yra Jėzus, nutilo. Vyrams sunku buvo ją suprasti. Staiga jurtoje įsiviešpatavo tyla. Visų akys pakilo į jurtos lubas. Nežinia iš kur vidury nakties atsirado baltas balandis ir suko ratus jurtos paluby. Po to dar didesnei visų nuostabai nusileido Zarai ant peties. Po to balandis išskrido pro jurtos langą. Visiems akimirksniu tapo aišku, kad tai – Dievo ženklas. Vyrai daugiau nebepriekaištavo Zarai ir kitą dieną išleido ją priimti krikštą...

Tęsinys 2016 01 16 „Utenyje“

IŠMĖGINIMAI

Daugelis nemėgsta kalbų apie išmėginimus. Net nenori daryti prielaidos, kad Dievas mus išmėgina. Jų manymu, viskas turi klotis, lyg sviestu patepta. Susidūrę su išmėginimais šie žmonės puola į paniką, neviltį, Dievo ir viso pasaulio kaltinimą. Tačiau Šventajame Rašte rasime daugybę liudijimų apie išmėginimus. Vienas žinomiausių – Abraomo išmėginimas. Prisiminkime pasakojimą iš Pradžios knygos:
„Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam: „Abraomai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ – „Paimk savo sūnų, – jis tęsė, – savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu.“
Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izaoką. Prisiskaldęs malkų deginamajai aukai, jis leidosi kelionėn į vietą, apie kurią buvo jam kalbėjęs Dievas.

Read more: IŠMĖGINIMAI

Kas tik šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas

Įsidėmėkite! Bet koks iš mūsų lūpų išėjęs žodis yra statybinė medžiaga griovimui arba kūrimui. Kitkas neegzistuoja. Kitko nėra. Jis tikrai kažką sukurs ir tuo tikrai kažkas pasinaudos. Kai žmogus iš savo lūpų išleidžia pilną neapykantos žodį, - tai yra, pilną energijos, o tai reiškia tikėjimo, - tai ta energija yra užtaisas žodžiui. Tas žodis išeina į atmosferą ir kabo ten iki to laiko, kol kas nors panorės jį panaudoti griovimui arba kokios nors šalies sunaikinimui. Tuos žodžius naudoja globalinės tvarkos demonai. Tie demonai laukia, kol dvasiniame pasaulyje - atmosferoje - bus surinktas reikiamas kiekis užtaisytos medžiagos, ir tada jie ja ima naudotis ir statyti būtent tai, ko jiems reikia... Tai – įžvalgūs pastoriaus Andrejaus Šapovalovo žodžiai...
Liūdna, tačiau gyvenimas rodo, jog šios negatyvios statybinės medžiagos mastai intensyviai kaupiasi...
Psichiatrai ir psichoterapeutai su dideliu nerimu konstatuoja katastrofiškai augantį žmonių, patiriančių dvasinę tuštumą, skaičių. Visi pastebime vos ne masinę depresiją, baimes, stresus, isteriją ir maniakinį elgesį. Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, šiandien mažų mažiausiai du milijonai žmonių serga sunkia depresijos forma. Dauguma jų – savo pačių ir kitų ištartų žodžių aukos...

Read more: Kas tik šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas

Ypatingojo vakaro atmintis

Justas JASĖNAS

Iš ankstyvosios savo vaikystės atsimenu sujudimą namuose, mama ir močiutė puldavo ruoštis, tvarkyti namus, gaminti valgį. Niekas neskubėdavo, viską paruošdavo namie, visa buvo kaimiška, niekas nelėkdavo į parduotuvę, dar nebuvo ir dovanų pirkimo manijos. Suspėdavo pasiruošti vieną vakarą prieš Kūčias, o paskui šventės dieną pabaigdavo viską dėlioti.
Tik Kūčių dieną puošdavom eglutę. Prisimenu žaisliukus, burbulus, kurie išimti iš spintos, nuvalyti vėl taip gražiai blizgėdavo ant eglutės. Siųsdavom ir gaudavom daug šventinių laiškų, vartydavau atvirukus. Tiesiog kalnus atvirukų su tetų ir dėdžių palinkėjimais mūsų šeimai.
Buvo ir Senio Šalčio skulptūrėlė, statydavo prie tos eglės. Su kaimynų mergaite, mano bendraamže, mums būdavo daug džiaugsmo aplink tą eglę suktis, žaisti.
Ypatingas vakaras, nes tik tada, prieš sėsdami vakarienės, kalbėdavo poterius, kalbėdavo, prisimindavo išėjusius. Mirusiam žmogui ant stalo visada būdavo tuščia lėkštė ir įrankiai. Todėl būdavom susikaupę. Nakčiai stalo nenukraustydavom, palikdavom visą maistą vidurnaktį ateisiančioms vėlėms. Tik savo indus suplaudavom.
Kaime tą vakarą būdavo tylu, ramu, lyg ir kiek baugu, mistiška. Niekas be reikalo nešliaužiodavo, neskambindavo. Tiesiog susitaikę sėdėdavom kartu. Nereikėdavo niekur skubėti.

Tęsinį skaitykite 2015 12 23

Nesisielokite ir neklauskite

Paskutiniais metais mus pavedė ekonomika.
Tarybiniais laikais televizija transliuodavo tarybinių tautų muzikos festivalius. Kartais tas laidas mielai pažiūrėdavau. Mąstant apie žlungančią ekonomiką, atmintyje iškilo ankstyvoje jaunystėje girdėta tokia ukrainiečių daina apie apgaulę: „Pidmanula, pidvila“. Ji galėtų tapti ekonominės krizės himnu.
Ekonomika mus apgauna pirmadienį, bet mes ir toliau ja tikime. Apgauna antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, tačiau mes vis tiek nesiliaujame ja tikėti. Galvojame, kad mus išgelbės bankininkai ar galingi verslo magnatai. Manome, kad mūsų saugumas garantuotas taupomojoje sąskaitoje banke, nekilnojamame turte, biznyje...
Prieš kurį laiką sutikau žmogų. Jis verkė ir pergyveno, nes pastaruoju metu prarado milžiniškus pinigus. Žmogus aimanuodamas pasakojo, ko neteko, pasitikėdamas pasaulio sistema ir, kai pagalvoja, jam darosi gėda, ką už tuos pinigus žadėjo ir galėjo nuveikti dėl Viešpaties. Prieš keletą metų jis man sakė, kad dar truputį praturtės ir pastatys koplyčią mūsų besikuriančiam vienuolynui. Praėjo kažkiek laiko, jis vėl sakė, kad pastatys ne tik koplyčią, bet ir gyvenamus pastatus. Tvirtino, kad jau turi daug pinigų, tačiau nori juos dar labiau padauginti, todėl kol kas dar negali paaukoti. Bet jau greit ateis laikas ir jis viską pastatys... Kaip minėjau, gana neseniai, kai jau stovėjo mūsų koplyčia, jam nė centu neprisidėjus, jis atvyko guostis, kad viską prarado... Sako: „Kodėl anksčiau apie tai negalvojau?!“
Kad ir didžiausius darbus nuveiktume, jie nesuteiks laimės, jei į juos nebus sudėta mūsų širdis, atnaujinta Jėzuje Kristuje.

Read more: Nesisielokite ir neklauskite

Nesisielokite ir neklauskite

Paskutiniais metais mus pavedė ekonomika.
Tarybiniais laikais televizija transliuodavo tarybinių tautų muzikos festivalius. Kartais tas laidas mielai pažiūrėdavau. Mąstant apie žlungančią ekonomiką, atmintyje iškilo ankstyvoje jaunystėje girdėta tokia ukrainiečių daina apie apgaulę: „Pidmanula, pidvila“. Ji galėtų tapti ekonominės krizės himnu.
Ekonomika mus apgauna pirmadienį, bet mes ir toliau ja tikime. Apgauna antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, tačiau mes vis tiek nesiliaujame ja tikėti. Galvojame, kad mus išgelbės bankininkai ar galingi verslo magnatai. Manome, kad mūsų saugumas garantuotas taupomojoje sąskaitoje banke, nekilnojamame turte, biznyje...
Prieš kurį laiką sutikau žmogų. Jis verkė ir pergyveno, nes pastaruoju metu prarado milžiniškus pinigus. Žmogus aimanuodamas pasakojo, ko neteko, pasitikėdamas pasaulio sistema ir, kai pagalvoja, jam darosi gėda, ką už tuos pinigus žadėjo ir galėjo nuveikti dėl Viešpaties. Prieš keletą metų jis man sakė, kad dar truputį praturtės ir pastatys koplyčią mūsų besikuriančiam vienuolynui. Praėjo kažkiek laiko, jis vėl sakė, kad pastatys ne tik koplyčią, bet ir gyvenamus pastatus. Tvirtino, kad jau turi daug pinigų, tačiau nori juos dar labiau padauginti, todėl kol kas dar negali paaukoti. Bet jau greit ateis laikas ir jis viską pastatys... Kaip minėjau, gana neseniai, kai jau stovėjo mūsų koplyčia, jam nė centu neprisidėjus, jis atvyko guostis, kad viską prarado... Sako: „Kodėl anksčiau apie tai negalvojau?!“
Kad ir didžiausius darbus nuveiktume, jie nesuteiks laimės, jei į juos nebus sudėta mūsų širdis, atnaujinta Jėzuje Kristuje.

Read more: Nesisielokite ir neklauskite

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Niekas taip nepuošia moters, kaip laikinas vyro nebuvimas namuose.
Aš mirštu, bet apie tai vėliau...
Tiksliai numesta nuorūka gali tapti gaisro priežastimi!
Jeigu parašiutas neišsiskleidė, antrą kartą nešok!
Geriau vieną kartą pamatyti, negu šimtą kartų išgirsti, nes šimtą kartų išgirdus galima ir iš proto išsikraustyti.
Aš tai padarysiu, net jei tektų peržengti per savo paties lavoną.
Jeigu tik būtų galima išvažiuoti į povestuvinę kelionę vienam...

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

IŠNUOMOJU žemę su didele kūdra (yra galimybė nusipirkti). Tinka poilsiui ir žuvininkystės verslui. Apie 1 ha žemės galima dirbti. Šalia yra Lukno ežeras.  Tel. (8-686) 77639, el. p. rimantasemilija@gmail.com

 

PADEDAME paruošti reikiamus dokumentus pastatų įregistravimui
Statybų inspekcijoje (VTPSI).
Konsultuojame visais nekilnojamojo turto klausimais.
Tel.: (8-698) 18325, (8-608) 30123.

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas.
Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Cecilija, Steigintas, Dargintė
next
prev

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas