utenis 11

Wednesday, February 20, 2019

Šventadienio paraštėse

Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo

Valerijus RUDZINSKAS

Daug nuostabių dalykų galima papasakoti apie Dievą, tačiau, kad ir ką besakytume, tai niekuomet nebus išbaigta. Dievo galybė pranoksta bet kokį mūsų įsivaizdavimą.
Dievas veikia žmogaus protu neaprėpiamu mastu. Mokslininkai paskaičiavo, jog Visatos diametras susideda iš 156 milijardų šviesmečių. Vienas šviesmetis – tai atstumas, kurį perskrieja šviesos spindulys 300 000 kilometrų per sekundę greičiu per vienus Žemės metus. Tai sudaro 9 trilijonus 460 milijardų 800 milijonų kilometrų. Visus šiuos skaičius padauginkite iš 156 milijardų ir sužinosite Visatos išmatavimo rezultatus. Nė vienas žmogus negali tokių mastų įsivaizduoti, tačiau Dievui tokie atstumai visai nereikšmingi. Visata ir viskas, kas dar yra anapus Visatos, tarytum graikiškas riešutas telpa Dievo delne.
Dievas didis visais požiūriais. Jis didis šventumu ir išmintimi, jėga bei šlove, pykčiu ir malone. Jokia kita būtybė negali Jam prilygti. Tačiau yra viena Dievo ypatybė, pranokstanti visas kitas. Tai – Jo gailestingumas...
Visi stebime reiškinį, kaip mūsų laikais daugelis tikinčiųjų dvasiškai silpsta. Kodėl taip yra? Atsakymas labai paprastas: daugelis silpstančiųjų, nepaisant dvasinio ar kitokio išsilavinimo, beveik nieko nežino apie didingą, begalinį ir švelnų Dievo gailestingumą...

Read more: Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo

Tau nusidėjau - tiktai tau - ir padariau, kas pikta tavo akyse

Vienas siuvėjas buvo įnikęs atsikirpti gabalus audinių, kuriuos jam atnešdavo užsakovai. Sąžinė, aišku, nepritarė jo veiksmams, tačiau jis stengėsi neklausyti savo vidinio balso ir tęsė nuodėmingą veiklą.
Kartą jam prisisapnavo, kad jis atsidūrė Dievo Teisme. Siuvėjas mėgino teisintis, kad yra sąžiningas žmogus ir niekam nieko blogo nepadarė... Tačiau staiga prieš jo akis išsivyniojo milžiniška vėliava, susiūta iš begalės jo iš klientų pavogtų audinių gabalų. Išvydęs tokį vaizdą jis nuolankiai nulenkė galvą ir daugiau nebesiteisino...
Išblyškęs ir susijaudinęs ryte jis papasakojo pameistriams apie savo sapną. Jis maldavo pameistrių, kad, kai šie pastebės jame proveržį atsikirpti medžiagos skiautę, sustabdytų jį ir primintų regėtą sapną.
Praėjo nemažai laiko. Siuvyklos šeimininką vis dar veikė siaubingo sapno įspūdis, todėl pameistriams netekdavo jo sustabdyti nuo vagysčių. Tačiau, o varge, vienas užsakovas atnešė brangų ir nuostabų audinį. Pagunda buvo per daug didelė, todėl šeimininkas neatsispyrė. Veltui pameistriai bandė jam priminti sapną.

Read more: Tau nusidėjau - tiktai tau - ir padariau, kas pikta tavo akyse

Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus

Valerijus RUDZINSKAS

Nuo Dievo nutolę žmonės ligoje šaukėsi stabų, protėvių dvasių, garbino gyvulius, naudojo magiją ir burtus.
Tuo tarpu išrinktojoje tautoje bibliniais laikais požiūris į mediciną buvo kitoks. Jis buvo tarsi tiesos salelė visame pagoniškame pasaulyje. Anot K. V. Zorin, medicinos žinios, išdėstytos Biblijoje, nors ir nėra tobulos, vis dėlto labai vertingos. Jau tais ypač senais laikais, kuomet iš lūpų į lūpas buvo perduodamas Šventasis Raštas, medicina buvo suvokiama kaip mokslas. Iki šių dienų visi bibliniai pamokymai nė truputį nepaseno.
Apgailestaudamas dėl pasiklydusių pagonių, Viešpats atmetė bet kokią stabmeldystę: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams - trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta.“

Read more: Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus

Iškėlei mano gyvastį iš Duobės

Valerijus RUDZINSKAS

Esu parašęs knygelę „Iš dulkių į dulkes“, kur mėginu sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Pačius svarbiausius! Nes svarbesnių nebūna!..
Kartą mane aplankė jaunuolis, perskaitęs mano knygelę apie dulkes... Jį vis persekiojo noras žudytis. Kai knygelę perskaitė tas netikęs noras praėjo... Moteris, kuri bažnyčioje lankydavosi nebent per artimųjų laidotuves, nuo šiol neapleidžia nė vieno sekmadienio pamaldų... Be abejo, nelaikau savo rašinių kažkokiu etalonu. Yra tūkstančiai geresnių knygų, iš kurių geriausia – Šventasis Raštas... Aš tik bandau mane ir bendruomenę lankančius žmones nukreipti, mano manymu, svarbiausia linkme – išganymo kryptimi. Kodėl? Kad nė vienas nepakliūtų į pragarą! Kai pagalvojame apie visų laukiančią mirtį, susimąstome, kad kitąkart galime ir privalome keisti gyvenimo kokybę...
Šįkart vėl pasitelksiu lietuvių istoriko Mindaugo Paknio tyrinėjimus. Juose esama įspūdingų liudijimų, kaip anksčiau žmonės ruošdavosi mirčiai...

Tęsinį skaitykite 2016 07 23 „Utenyje“

Mano išganymas plūs iš kartos į kartą

Valerijus RUDZINSKAS

Ateis laikas, kai tu pasibelsi į dangaus vartus ir sunerimsi, kodėl tavęs neįleidžia. Taip gali nutikti tik dėl vienintelės priežasties: tu pasitikėjai tuo, kad esi krikštytas Bažnyčioje, pasitikėjai, kad tavo tėvai buvo tikintys, buvo tikintys seneliai, kad kažkas už tave meldėsi ir pan. O ar žinai, kuo reikia pasitikėti, aišku, jei Šventasis Raštas teisus? Manau, kad Biblijos teisumu abejoti neverta. Jei tu turi savy asmeninį ryšį su Dievu, žinai ir išpažįsti, kad priklausai Kristui, esi priėmęs Jį į savo širdį ir kasdien su Juo gyveni, kitaip tariant, turi Dievo teisumą, po mirties pateksi į dangų, tačiau jei jo neturi, tavęs laukia pragaras...
Šioje vietoje derėtų prisiminti rašytojo kunigo ir vienuolio Jean Lafrance taiklų teiginį, kad krikščionis, nebūdamas artimas Jėzui Kristui, nesugebantis su Juo kalbėti, Jo klausyti, nėra tvirtas krikščionis, netgi jei turi gilų ir tradicinį tikėjimą, net jei yra labai kilnus. Krikščionis – tai tas, kuris tikrai nori sutikti Jėzų Kristų ir Jo trokšta... Be šio buvimo su Jėzumi laukia pragaras...
Dabar iš pragaro pakilkim į viršų. Iki dangaus.

Read more: Mano išganymas plūs iš kartos į kartą

VIEŠPATS gina bejėgius

Valerijus RUDZINSKAS

Visuomet svarbu prašyti, kad Dievas laimintų mūsų darbus ir planus, vadovautų mūsų mintims, siųstų Jo valiai patinkančius įkvėpimus. Pasitikėdami Dievo Gailestingumu, net ir suklydę, turime jėgų keltis, nes, anot Šventojo Rašto,
„Užjaučiąs ir gailestingas yra VIEŠPATS; jis atleidžia nuodėmes, jis padeda nelaimėje“ (Sirac 2, 11)...
Tačiau be galo svarbu dėti asmenines pastangas, kad būtume gailestingi tarpusavyje. Nepriklausomai nuo politinės tvarkos, konkretus žmogus, tiek ankstesniais, tiek ir šiais laikais vis dar lieka antrame plane...
Šiuolaikinių istorikų požiūriu totalitarinis režimas rengė specialistus, kuriuose, sekant režimą, žmogiškumas buvo perkeliamas į antrąjį planą, lyginant jį su ideologija ir politika.

Read more: VIEŠPATS gina bejėgius

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Kalbasi du draugai: „Tavo žmona kitą savaitę švęs gimtadienį, taip? Ar jau pasakė, ko norėtų dovanų?“ – „Žinoma. Pageidauja arba perlų vėrinio, arba automobilio.“ – „Ir ką tu jai dovanosi?“ – „Savaime suprantama, kad perlų vėrinį. Negi tu esi matęs dirbtinių automobilių?“
*
Eina du suvalkiečiai. Mato, benamis prašo paramos. Jie susiginčija, kuris mažiau duos.
Pirmasis prieina, įmeta 1 ct ir žiūri, ką darys kitas. O kitas sako:  „Čia už abu.“
*
Restorano lankytojas padavėjui:
– Jūsų kepsnys atsiduoda degtine!
Padavėjas pasitraukia kelis žingsnius atgal ir klausia:
– Ar vis dar atsiduoda?

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

Savo namuose prižiūrėčiau neįgalų žmogų. Didelė patirtis. Tel. 8672 18418

 

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas