utenis 11

Tuesday, June 18, 2019

Šventadienio paraštėse

Tavo gerumas aukštesnis už dangų ir tavo ištikimybė debesis siekia

Valerijus RUDZINSKAS

Psalmėse randame tokius žodžius, ištartus apie Dievą: „ Juk kaip aukštai nuo žemės yra dangūs, taip didi yra jo ištikima meilė pagarbiai jo bijantiesiems.“
Žemės atmosfera baigiasi 2–3 tūkstančių kilometrų aukštyje, o kamuoliniai debesys plaukia 5–6 kilometrų aukštyje virš žemės. Taigi atstumas nuo žemės iki dangaus atstumą iki debesų viršija 500 kartų. Taip ir Dievo gailestingumas daugybę kartų viršija Jo teisingumą, todėl ne veltui nusidėjęs Dovydas prašo atleidimo, žinodamas, koks gailestingas yra Dievas.
Evangelijoje pagal Luką užrašyta, kad Dievas yra „maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems“, todėl ir mes esame skatinami būti gailestingi: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas.“
Koks nuostabus pareiškimas, kalbantis apie Dievo gerumą bei gailestingumą nedėkingiems ir piktiems žmonėms! Jo vietoje mes geriausiu atveju susilaikytume nuo keršto piktadariams. Tačiau jokiu būdu nesugebėtume išsaugoti jų atžvilgiu gerų jausmų.
Tai nutiko misijų kraštuose. Kartą žymus to krašto burtininkas ir stabmeldys aplankė misionierių. Burtininkas vaizdavo, kad sukiojasi prie ugnies, ant kurios misionierius virėsi pietus. Slaptomis burtininkas į misionieriaus maistą pribėrė didelę dozę mirtinų nuodų. Po kelių mėnesių pagonis vėl aplankė misionierių ir nustebęs paklausė:
– Pasakyk man, kokį priešnuodį vartoji? Jis turėtų būti labai stiprus.

Tęsinį skaitykite 2016 09 17 „Utenyje“

Esu gailestingas ir maloningas Dievas

Valerijus RUDZINSKAS

Žodis „gailestingumas“ reiškia geranorišką, kupiną užuojautos požiūrį į įžeidėją to, kuris turi valdžią ir galią. Mes žinome, kad Dievas turi galią pasmerkti mus pragarui kaskart, kai nusidedame. Tačiau Dievas mus stebi ir Jam, kupinam gailestingumo, visų pirma rūpi, kaip mus užjausti, mūsų pasigailėti, būti mylinčiam ir geram, ypač tiems, kurie labiausiai nuo Jo nutolo ir patyrė gyvenimo nesėkmių.
Prisiminkime pasakojimą iš Išėjimo knygos. Viename iš nuostabių Dievo ir Mozės susitikimų „VIEŠPATS praėjo prieš jį, tardamas: „VIEŠPATS, VIEŠPATS, esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumo lig tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikų vaikus lig trečios ir ketvirtos kartos.“
Mozė tuojau pat nusilenkė lig žemės ir pagarbino“ [Dievą].
Atverdamas savo savybes, į pirmą vietą Dievas iškėlė gailestingumą, lydintį iki tūkstantosios kartos. Vidutiniškai kartos trukmė tuo metu sudarė apie 40 metų. Gailestingumas „lig tūkstantosios kartos“ tęsiasi 40 tūkstančių metų į priekį, o bausmė – tik 160 metų. Jei paskaičiuosime, kad Mozė gyveno apytikriai prieš kelis tūkstančius metų, galėsime įsivaizduoti, kokios begalinės yra Dievo gailestingumo atsargos. Šio gailestingumo užteks ir mums...
Nepulkime į neviltį dėl nuodėmių. Neatleidžiamų nuodėmių nėra!..

Tęsinį skaitykite 2016 09 10 „Utenyje“

Visiems visur reikia atsiversti

Valerijus RUDZINSKAS

Kad reikia atgailauti, bylojo ir apaštalai. Pilni Šventosios Dvasios, Jos paraginti, apaštalai kvietė atgailai. Sekminių dieną „tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: “Ką mums daryti, broliai?“ (Apd 2, 37). Petras nesakė: „Nedarykite nieko, tiesiog pasinaudokite tuo, ką jau atliko Kristus.“ Priešingai, Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38)...
Besistengiančiam praktikuoti malonės gyvenimą, Dievas suteikia gausias Šventosios Dvasios dovanas...
Mūsų koplyčioje po Marijos ikona pagarbiai saugoma šv. Ambraziejaus relikvija. Šio šventojo gyvenimo pavyzdžiai akivaizdžiai įrodo, kokia didžiulė Dievo malonė apsupa teisųjį...
Vienas eretikas, aršiausias ginčų dalyvis, užsispyręs ir neatverčiamas į tikėjimą, girdėdamas Ambraziejų pamokslaujant, išvydo angelą, kalbantį jam į ausis žodžius, kuriuos Ambra­ziejus sakė žmonėms per pamokslą. Tai išvydęs, eretikas ėmė ginti tikėjimą, kurį pats persekiojo...

Read more: Visiems visur reikia atsiversti

Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo

Valerijus RUDZINSKAS

Daug nuostabių dalykų galima papasakoti apie Dievą, tačiau, kad ir ką besakytume, tai niekuomet nebus išbaigta. Dievo galybė pranoksta bet kokį mūsų įsivaizdavimą.
Dievas veikia žmogaus protu neaprėpiamu mastu. Mokslininkai paskaičiavo, jog Visatos diametras susideda iš 156 milijardų šviesmečių. Vienas šviesmetis – tai atstumas, kurį perskrieja šviesos spindulys 300 000 kilometrų per sekundę greičiu per vienus Žemės metus. Tai sudaro 9 trilijonus 460 milijardų 800 milijonų kilometrų. Visus šiuos skaičius padauginkite iš 156 milijardų ir sužinosite Visatos išmatavimo rezultatus. Nė vienas žmogus negali tokių mastų įsivaizduoti, tačiau Dievui tokie atstumai visai nereikšmingi. Visata ir viskas, kas dar yra anapus Visatos, tarytum graikiškas riešutas telpa Dievo delne.
Dievas didis visais požiūriais. Jis didis šventumu ir išmintimi, jėga bei šlove, pykčiu ir malone. Jokia kita būtybė negali Jam prilygti. Tačiau yra viena Dievo ypatybė, pranokstanti visas kitas. Tai – Jo gailestingumas...
Visi stebime reiškinį, kaip mūsų laikais daugelis tikinčiųjų dvasiškai silpsta. Kodėl taip yra? Atsakymas labai paprastas: daugelis silpstančiųjų, nepaisant dvasinio ar kitokio išsilavinimo, beveik nieko nežino apie didingą, begalinį ir švelnų Dievo gailestingumą...

Read more: Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo

Tau nusidėjau - tiktai tau - ir padariau, kas pikta tavo akyse

Vienas siuvėjas buvo įnikęs atsikirpti gabalus audinių, kuriuos jam atnešdavo užsakovai. Sąžinė, aišku, nepritarė jo veiksmams, tačiau jis stengėsi neklausyti savo vidinio balso ir tęsė nuodėmingą veiklą.
Kartą jam prisisapnavo, kad jis atsidūrė Dievo Teisme. Siuvėjas mėgino teisintis, kad yra sąžiningas žmogus ir niekam nieko blogo nepadarė... Tačiau staiga prieš jo akis išsivyniojo milžiniška vėliava, susiūta iš begalės jo iš klientų pavogtų audinių gabalų. Išvydęs tokį vaizdą jis nuolankiai nulenkė galvą ir daugiau nebesiteisino...
Išblyškęs ir susijaudinęs ryte jis papasakojo pameistriams apie savo sapną. Jis maldavo pameistrių, kad, kai šie pastebės jame proveržį atsikirpti medžiagos skiautę, sustabdytų jį ir primintų regėtą sapną.
Praėjo nemažai laiko. Siuvyklos šeimininką vis dar veikė siaubingo sapno įspūdis, todėl pameistriams netekdavo jo sustabdyti nuo vagysčių. Tačiau, o varge, vienas užsakovas atnešė brangų ir nuostabų audinį. Pagunda buvo per daug didelė, todėl šeimininkas neatsispyrė. Veltui pameistriai bandė jam priminti sapną.

Read more: Tau nusidėjau - tiktai tau - ir padariau, kas pikta tavo akyse

Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus

Valerijus RUDZINSKAS

Nuo Dievo nutolę žmonės ligoje šaukėsi stabų, protėvių dvasių, garbino gyvulius, naudojo magiją ir burtus.
Tuo tarpu išrinktojoje tautoje bibliniais laikais požiūris į mediciną buvo kitoks. Jis buvo tarsi tiesos salelė visame pagoniškame pasaulyje. Anot K. V. Zorin, medicinos žinios, išdėstytos Biblijoje, nors ir nėra tobulos, vis dėlto labai vertingos. Jau tais ypač senais laikais, kuomet iš lūpų į lūpas buvo perduodamas Šventasis Raštas, medicina buvo suvokiama kaip mokslas. Iki šių dienų visi bibliniai pamokymai nė truputį nepaseno.
Apgailestaudamas dėl pasiklydusių pagonių, Viešpats atmetė bet kokią stabmeldystę: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams - trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta.“

Read more: Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

PARDUODUOpel Meriva“. 2005 m., 1,7 CDTI, 74 kW. TA iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Variklio tarpinės arba galvutės defektas. Kaina 450 eurų. Tel. 8699 83088.kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777Pavydus vyras savo žmonai:
    – O už milijoną dolerių tu permiegotum su, tarkim, kad ir Briusu Vilisu?
    Įpykusi žmona:
     – Permiegočiau, jei tik sugebėčiau tiek surinkti...
***
    – Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?
    – Mintyse...
***
    – Atidarykite, policija!
    – O tai kokio velnio jūs ten užsidarėte?

 

PARDUODU žemės sklypą Ežero gatvėje. Tel. (8-638) 76644.

 

PARDUODAMAS 5 savaičių pieninis buliukas.
    Tel. (8-699) 20933.

 

Gerbiami senjorai!
Turime Jums gerą naujieną. Kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 iki 16.00 val. laukiame jūsų neseniai duris atvėrusiame Utenos maltiečių senjorų dienos centre, Tauragnų g. 2 (iš kiemo pusės).
Čia galėsite bendrauti, mėgautis arbata ar kava, megzti, skaityti, užsiimti rankdarbiais, dalyvauti daugelyje kitų veiklų.

 

PARDUODAMOS arba IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos  (46 kv. m, I aukštas) Utenos mieste. Tinka parduotuvei, paslaugoms, biurui. Tel. (8-614) 64501.

 

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas