utenis 11

Sunday, April 21, 2019

Šventadienio paraštėse

Kas valgo šią duoną - gyvens per amžius

Valerijus RUDZINSKAS

Pakalbėkime apie vieną itin svarbų dalyką. Tai – Mišių svarba ir Šventoji Komunija...
Šventasis Grigalius aprašo tokį atvejį.
Vienas jo vienuolyno brolis dėl klusnumo įžado sulaužymo, nes norėjo įbauginti kitus, buvo nubaustas tokia bausme: po mirties jam nutarta nesuteikti bažnytinio palaidojimo ir nesimelsti už jį 30 dienų. O po to, gailintis jo sielos, 30 dienų už jį buvo aukojamos grigalinės Mišios. Paskutinę dieną mirusysis pasirodė gyvam savo broliui ir pasakė: „Iki šiol aš sunkiai kentėjau, dabar man jau gerai. Jau esu šviesoje, nes šiandien patekau į šventųjų bendriją.“ Tokiu būdu per šventąją Mišių auką mirusysis buvo išgelbėtas...
Mišios – begalinė pagalba kentėjimuose, nes per Mišias turime progą priimti Šventąją Komuniją, o Ji, pabrėžtinai pasikartosiu, kentėjimuose - milžiniška pagalba...
Evangelijoje pagal Joną užrašyti tokie Jėzaus žodžiai: „Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus, kurį Tėvas - Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs [...]. Aš esu gyvybės duona!Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš [...]. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad tie, kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną - gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.“

Read more: Kas valgo šią duoną - gyvens per amžius

Ar Dievas atstūmė savo tautą?!

Valerijus RUDZINSKAS

Žmonės sugalvoja įvairių žydų tautos paniekinimo būdų. Prisimenu, kaip dar vaikystėje girdėdavau suaugusius kalbant, neva žydai, kepdami macą, naudoja krikščionių vaikų kraują. Žudo mažus vaikus kaip velykinį avinėlį...
Kai dirbau klebonu vienoje parapijoje, gal prieš 20 metų, parapijiečiai pasakojo istoriją apie parapijietį, kuris Antrojo pasaulinio karo metais, užėjus vokiečių okupacijai, uoliai patarnaudavo fašistams įduodavo žydus. Kartą tas žmogus sugavo žydų berniuką, laukuose pririšo prie grandinės, prie kurios rišdavo ganomas karves, ir nuskubėjo apie savo „žygdarbį“ pranešti vokiečiams. O paaugliai, radę pririštą žyduką, jį išlaisvino ir paslėpė. Jau suaugę jie papasakojo man šią istoriją...
Ne vienoje parapijoje teko girdėti pasakojimų apie parapijiečius, kurie drauge su vokiečiais dalyvavo žydų šaudyme...
Kai Hitleris atėjo į valdžią, prasidėjo pragaras. Hitlerininkai rinko vaikus ir mėtė juos pro langus. Vaikus pametėdavo į viršų ir persmeigdavo šautuvų durklais. Kai kur vaikus, berniukus ir mergaites, varu suvarydavo į gilią duobę ir užkasdavo gyvus. Tai – baisu. Garsus lenkų psichiatras Antoni Kępinski, pats patyręs koncentracijos stovyklos pragarą, išskyrė keturis svarbiausius nacių lagerių košmaro bruožus: baisumas, bejėgiškumas, totalinė grėsmė, automatizmas.
Visi tikriausiai žinome, kad yra tam tikra riba, iki kurios galioja tolerancija neįprastumui, t.y. dalykams, prie kurių žmogus nėra pripratęs, už kurių prasideda paniška baimės ir bejėgiškumo reakcija. Be to, baimė ir bejėgiškumas sustiprina vienas kitą: panika paralyžiuoja tikslingą aktyvumą, o negalėjimas veikti stiprina išgąstį. Nacių kankinimų mašinoje žmogaus orumo paniekinimas, artimųjų netektis, likimo draugų moralinės paramos stoka dažnai žeisdavo skaudžiau negu fizinės kančios.

Tęsinį skaitykite 201657 „Utenyje“

„Švęskite neraugintos duonos iškilmę“

Valerijus RUDZINSKAS

Senojo Testamento Išėjimo knygoje Dievas izraelitams liepia: „Švęskite neraugintos duonos iškilmę“ (Iš 12, 17)... Kad aiškiau suvoktume, kas yra nerauginta, pasikalbėkime apie raugą...
Raugui reikalingos mielės. Mielės naudojamos duonai kepti. Mielės priverčia tešlą išsipūsti. Matėme įvairius gigantiško dydžio duonos kepinius, kuriuos tokius kepdami, kapitalą kaupia prekybininkai. Kiekvienas parduotuvėje matome ir perkame kone metro ilgio batonus. Jei tą kepinį suspaustumėte tarsi kamuoliuką, gautumėte ne daugiau kaip kumštį. Kas valgėte lietuvišką, ypač namuose keptą, duoną, žinote, kas apskritai yra duona. Tai - tikra duona, o ne oro balionas. Tačiau paimkite vis populiarėjančius amerikietiškus ir europietiškus duonos kepinius, suspauskite juos ir gausite porą kąsnių. Tokia išsipūtusi duona yra dėl mielių ir chemijos poveikio. Kam reikalingos mielės? Jomis sugadina tešlą. Ir laukia, kol tešla iškils, kol ji surūgs...
Ryškiausias rūgimo pavyzdys – televizija, spauda ir internetas. Paklausite, kodėl? Todėl, kad televizijoje, spaudoje ir internete viskas sumaišyta be jokios tvarkos į vieną absurdišką ir beformį jovalą. Ten - apie viską po truputį. Be menkiausios tvarkos. Štai kaip atrodo rūgimas...

Read more: „Švęskite neraugintos duonos iškilmę“

„Matydamas kraują, pro jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų“

Valerijus RUDZINSKAS

Šįkart drauge su izraelitais ruoškimės kelionei. Atėjo metas stabtelti prie tryliktos Išėjimo knygos eilutės. Šioje eilutėje Viešpats kalba: „Juk tą pačią naktį aš pereisiu per Egipto žemę, užmušdamas visus Egipto krašto pirmagimius ne tik žmonių, bet ir gyvulių, padarysiu teismą visiems Egipto dievams - aš, VIEŠPATS!“ (Iš 12, 12). Toliau Viešpats kalba: „Betgi kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, pro jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai aš niokosiu Egipto kraštą“ (Iš 12, 13).
Reikia pasakyti, kad šis pažadas iki šių dienų nė kiek neprarado savo reikšmės. Galbūt šiuolaikiniam žmogui jis nieko nereiškia, tačiau šiuolaikinis žmogus be kraujo kūne – lavonas. Per amžius tai nepakito. Viešpats kalba: „Matydamas kraują“ (Iš 12, 13). Ar suprantate šią ištrauką? Čia pasakyta: „Matydamas kraują, pro jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų“ (Iš 12, 13)...

Read more: „Matydamas kraują, pro jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų“

Palaiminti romieji: jie paveldės žemę

Daug būtų galima papasakoti apie romumą. Vienas iš romumo požymių – gebėjimas nuolankiai priimti išmėginimus ir nepalaužiamas pasitikėjimas Apvaizda. Ši mintis Bažnyčioje žinoma nuo pirmųjų amžių. Abatas Juozapas Tėbietis sakydavo, jog malonės Dievo akyse susilaukia trijų rūšių žmonės. Pirmiausia tie, kurie sirgdami ir išmėginami priima viską, dėko­dami Dievui. Paskui tie, kurie nepriekaištingai atlieka savo darbus Viešpaties akivaizdoje, nesiekdami žmo­nių palankumo. Galiausiai tie, kurie paklūsta dvasios tėvui ir atsižada savo valios...
Šių metų vasarą klausiau įdomų liudijimą (rusų kalba), atsiųstą mano krikščionių bičiulių iš Amerikos. (Šio liudijimo nuorašą įteikiame į mūsų koplyčią atvykstantiems piligrimams, prašydami, kad jie savo ruožtu platintų tarp savo pažįstamų).

Read more: Palaiminti romieji: jie paveldės žemę

Ten bus verksmas ir dantų griežimas

Visi mėgstame įvairius siurprizus. Ir aš šiandien apie juos kalbėsiu... O kalbėsim šiandien apie siurprizus, kurie ...kai kurių laukia pragare. Tikiuosi, kad nė vienas iš mūsų į pragarą nekeliaujame... Labai rimtai tuo tikiu. Tikiuosi, kad nė vienas niekuomet nesužinosime, ką reiškia pakliūti į pragarą. Tačiau žinau, kad yra tokių, deja, netgi tarp dalyvaujančių pamaldose, kurie pasirengę gyvenimą baigti pragare. Visuomet yra žmonių – vienas, du, trys, keturi ar dar daugiau, pasirengusių gyvenimą baigti pragare. Tokių žmonių yra kiekviename kaime, kiekviename mieste, kiekvienoje šalyje, visame pasaulyje...

Read more: Ten bus verksmas ir dantų griežimas

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kasyba1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777Net tuščias šaldytuvas sulaukia 4–5 peržiūrų per dieną...
*
Petriukas vyresniajam broliui:
– Paprašyk mamos, kad duotų man pinigų ledams.
– Kodėl aš? Juk ji ir tavo mama.
– Taip, bet tu ilgiau ją pažįsti.
*
Buhalterė skundžiasi gydytojui nemiga.
– O aveles skaičiuoti ar bandėte? – klausia gydytojas.
– Žinoma, skaičiuoju, skaičiuoju, suklystu ir visą naktį ieškau klaidos.
*
Pokalbis telefonu:
– Аlio, brangusis! Ar gali dabar kalbėti?
– Galiu.
– Gerai. Tada klausyk!

 

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas