utenis 11

Tuesday, November 13, 2018

Šventadienio paraštėse

Visiems visur reikia atsiversti

Valerijus RUDZINSKAS

Kad reikia atgailauti, bylojo ir apaštalai. Pilni Šventosios Dvasios, Jos paraginti, apaštalai kvietė atgailai. Sekminių dieną „tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: “Ką mums daryti, broliai?“ (Apd 2, 37). Petras nesakė: „Nedarykite nieko, tiesiog pasinaudokite tuo, ką jau atliko Kristus.“ Priešingai, Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną“ (Apd 2, 38)...
Besistengiančiam praktikuoti malonės gyvenimą, Dievas suteikia gausias Šventosios Dvasios dovanas...
Mūsų koplyčioje po Marijos ikona pagarbiai saugoma šv. Ambraziejaus relikvija. Šio šventojo gyvenimo pavyzdžiai akivaizdžiai įrodo, kokia didžiulė Dievo malonė apsupa teisųjį...
Vienas eretikas, aršiausias ginčų dalyvis, užsispyręs ir neatverčiamas į tikėjimą, girdėdamas Ambraziejų pamokslaujant, išvydo angelą, kalbantį jam į ausis žodžius, kuriuos Ambra­ziejus sakė žmonėms per pamokslą. Tai išvydęs, eretikas ėmė ginti tikėjimą, kurį pats persekiojo...

Read more: Visiems visur reikia atsiversti

Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo

Valerijus RUDZINSKAS

Daug nuostabių dalykų galima papasakoti apie Dievą, tačiau, kad ir ką besakytume, tai niekuomet nebus išbaigta. Dievo galybė pranoksta bet kokį mūsų įsivaizdavimą.
Dievas veikia žmogaus protu neaprėpiamu mastu. Mokslininkai paskaičiavo, jog Visatos diametras susideda iš 156 milijardų šviesmečių. Vienas šviesmetis – tai atstumas, kurį perskrieja šviesos spindulys 300 000 kilometrų per sekundę greičiu per vienus Žemės metus. Tai sudaro 9 trilijonus 460 milijardų 800 milijonų kilometrų. Visus šiuos skaičius padauginkite iš 156 milijardų ir sužinosite Visatos išmatavimo rezultatus. Nė vienas žmogus negali tokių mastų įsivaizduoti, tačiau Dievui tokie atstumai visai nereikšmingi. Visata ir viskas, kas dar yra anapus Visatos, tarytum graikiškas riešutas telpa Dievo delne.
Dievas didis visais požiūriais. Jis didis šventumu ir išmintimi, jėga bei šlove, pykčiu ir malone. Jokia kita būtybė negali Jam prilygti. Tačiau yra viena Dievo ypatybė, pranokstanti visas kitas. Tai – Jo gailestingumas...
Visi stebime reiškinį, kaip mūsų laikais daugelis tikinčiųjų dvasiškai silpsta. Kodėl taip yra? Atsakymas labai paprastas: daugelis silpstančiųjų, nepaisant dvasinio ar kitokio išsilavinimo, beveik nieko nežino apie didingą, begalinį ir švelnų Dievo gailestingumą...

Read more: Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo

Tau nusidėjau - tiktai tau - ir padariau, kas pikta tavo akyse

Vienas siuvėjas buvo įnikęs atsikirpti gabalus audinių, kuriuos jam atnešdavo užsakovai. Sąžinė, aišku, nepritarė jo veiksmams, tačiau jis stengėsi neklausyti savo vidinio balso ir tęsė nuodėmingą veiklą.
Kartą jam prisisapnavo, kad jis atsidūrė Dievo Teisme. Siuvėjas mėgino teisintis, kad yra sąžiningas žmogus ir niekam nieko blogo nepadarė... Tačiau staiga prieš jo akis išsivyniojo milžiniška vėliava, susiūta iš begalės jo iš klientų pavogtų audinių gabalų. Išvydęs tokį vaizdą jis nuolankiai nulenkė galvą ir daugiau nebesiteisino...
Išblyškęs ir susijaudinęs ryte jis papasakojo pameistriams apie savo sapną. Jis maldavo pameistrių, kad, kai šie pastebės jame proveržį atsikirpti medžiagos skiautę, sustabdytų jį ir primintų regėtą sapną.
Praėjo nemažai laiko. Siuvyklos šeimininką vis dar veikė siaubingo sapno įspūdis, todėl pameistriams netekdavo jo sustabdyti nuo vagysčių. Tačiau, o varge, vienas užsakovas atnešė brangų ir nuostabų audinį. Pagunda buvo per daug didelė, todėl šeimininkas neatsispyrė. Veltui pameistriai bandė jam priminti sapną.

Read more: Tau nusidėjau - tiktai tau - ir padariau, kas pikta tavo akyse

Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus

Valerijus RUDZINSKAS

Nuo Dievo nutolę žmonės ligoje šaukėsi stabų, protėvių dvasių, garbino gyvulius, naudojo magiją ir burtus.
Tuo tarpu išrinktojoje tautoje bibliniais laikais požiūris į mediciną buvo kitoks. Jis buvo tarsi tiesos salelė visame pagoniškame pasaulyje. Anot K. V. Zorin, medicinos žinios, išdėstytos Biblijoje, nors ir nėra tobulos, vis dėlto labai vertingos. Jau tais ypač senais laikais, kuomet iš lūpų į lūpas buvo perduodamas Šventasis Raštas, medicina buvo suvokiama kaip mokslas. Iki šių dienų visi bibliniai pamokymai nė truputį nepaseno.
Apgailestaudamas dėl pasiklydusių pagonių, Viešpats atmetė bet kokią stabmeldystę: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams - trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta.“

Read more: Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus

Iškėlei mano gyvastį iš Duobės

Valerijus RUDZINSKAS

Esu parašęs knygelę „Iš dulkių į dulkes“, kur mėginu sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Pačius svarbiausius! Nes svarbesnių nebūna!..
Kartą mane aplankė jaunuolis, perskaitęs mano knygelę apie dulkes... Jį vis persekiojo noras žudytis. Kai knygelę perskaitė tas netikęs noras praėjo... Moteris, kuri bažnyčioje lankydavosi nebent per artimųjų laidotuves, nuo šiol neapleidžia nė vieno sekmadienio pamaldų... Be abejo, nelaikau savo rašinių kažkokiu etalonu. Yra tūkstančiai geresnių knygų, iš kurių geriausia – Šventasis Raštas... Aš tik bandau mane ir bendruomenę lankančius žmones nukreipti, mano manymu, svarbiausia linkme – išganymo kryptimi. Kodėl? Kad nė vienas nepakliūtų į pragarą! Kai pagalvojame apie visų laukiančią mirtį, susimąstome, kad kitąkart galime ir privalome keisti gyvenimo kokybę...
Šįkart vėl pasitelksiu lietuvių istoriko Mindaugo Paknio tyrinėjimus. Juose esama įspūdingų liudijimų, kaip anksčiau žmonės ruošdavosi mirčiai...

Tęsinį skaitykite 2016 07 23 „Utenyje“

Mano išganymas plūs iš kartos į kartą

Valerijus RUDZINSKAS

Ateis laikas, kai tu pasibelsi į dangaus vartus ir sunerimsi, kodėl tavęs neįleidžia. Taip gali nutikti tik dėl vienintelės priežasties: tu pasitikėjai tuo, kad esi krikštytas Bažnyčioje, pasitikėjai, kad tavo tėvai buvo tikintys, buvo tikintys seneliai, kad kažkas už tave meldėsi ir pan. O ar žinai, kuo reikia pasitikėti, aišku, jei Šventasis Raštas teisus? Manau, kad Biblijos teisumu abejoti neverta. Jei tu turi savy asmeninį ryšį su Dievu, žinai ir išpažįsti, kad priklausai Kristui, esi priėmęs Jį į savo širdį ir kasdien su Juo gyveni, kitaip tariant, turi Dievo teisumą, po mirties pateksi į dangų, tačiau jei jo neturi, tavęs laukia pragaras...
Šioje vietoje derėtų prisiminti rašytojo kunigo ir vienuolio Jean Lafrance taiklų teiginį, kad krikščionis, nebūdamas artimas Jėzui Kristui, nesugebantis su Juo kalbėti, Jo klausyti, nėra tvirtas krikščionis, netgi jei turi gilų ir tradicinį tikėjimą, net jei yra labai kilnus. Krikščionis – tai tas, kuris tikrai nori sutikti Jėzų Kristų ir Jo trokšta... Be šio buvimo su Jėzumi laukia pragaras...
Dabar iš pragaro pakilkim į viršų. Iki dangaus.

Read more: Mano išganymas plūs iš kartos į kartą

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

kirpeja1

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev
No tabs to display

Dienos anekdotas

Žemaičiai dažnai tyli todėl, kad:
– viskas ir taip aišku, ko čia dar kalbėti;
– ką čia dar pasakysi, jei vis tiek nė velnio neaišku.
*
Stovi žemaitis ant kalvos su bumerangu rankoje. Prieina kitas žemaitis: „Kam laikai tą pagalį, išmesk ir einam.“ – „Aha, imk pats ir išmesk.“
*
Stovi žemaitis prie ežero. Aplink daug sniego ir labai šalta. Na, vienu žodžiu, žiema. Staiga pamato – ogi ežere įlūžęs žmogus skęsta. Kapanojasi, plakasi, kabinas už ledo kraštų šaukdamas: „Gelbėkit! Geeeelbėkit!!!“
Žiūri žemaitis, kad žmogelis vieną kartą niurktelėjo, štai ir kitą kartą jau niurktelėjo. Mato, kad žmogelis jau nebeišsikapstys. Tad priėjo arčiau ir šaukia: „Mon rods, tu jau nebevork, nebevork...“

suopirkimas

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas. Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas