utenis 11

Tuesday, December 11, 2018

Šventadienio paraštėse

Iškėlei mano gyvastį iš Duobės

Valerijus RUDZINSKAS

Esu parašęs knygelę „Iš dulkių į dulkes“, kur mėginu sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Pačius svarbiausius! Nes svarbesnių nebūna!..
Kartą mane aplankė jaunuolis, perskaitęs mano knygelę apie dulkes... Jį vis persekiojo noras žudytis. Kai knygelę perskaitė tas netikęs noras praėjo... Moteris, kuri bažnyčioje lankydavosi nebent per artimųjų laidotuves, nuo šiol neapleidžia nė vieno sekmadienio pamaldų... Be abejo, nelaikau savo rašinių kažkokiu etalonu. Yra tūkstančiai geresnių knygų, iš kurių geriausia – Šventasis Raštas... Aš tik bandau mane ir bendruomenę lankančius žmones nukreipti, mano manymu, svarbiausia linkme – išganymo kryptimi. Kodėl? Kad nė vienas nepakliūtų į pragarą! Kai pagalvojame apie visų laukiančią mirtį, susimąstome, kad kitąkart galime ir privalome keisti gyvenimo kokybę...
Šįkart vėl pasitelksiu lietuvių istoriko Mindaugo Paknio tyrinėjimus. Juose esama įspūdingų liudijimų, kaip anksčiau žmonės ruošdavosi mirčiai...

Tęsinį skaitykite 2016 07 23 „Utenyje“

Mano išganymas plūs iš kartos į kartą

Valerijus RUDZINSKAS

Ateis laikas, kai tu pasibelsi į dangaus vartus ir sunerimsi, kodėl tavęs neįleidžia. Taip gali nutikti tik dėl vienintelės priežasties: tu pasitikėjai tuo, kad esi krikštytas Bažnyčioje, pasitikėjai, kad tavo tėvai buvo tikintys, buvo tikintys seneliai, kad kažkas už tave meldėsi ir pan. O ar žinai, kuo reikia pasitikėti, aišku, jei Šventasis Raštas teisus? Manau, kad Biblijos teisumu abejoti neverta. Jei tu turi savy asmeninį ryšį su Dievu, žinai ir išpažįsti, kad priklausai Kristui, esi priėmęs Jį į savo širdį ir kasdien su Juo gyveni, kitaip tariant, turi Dievo teisumą, po mirties pateksi į dangų, tačiau jei jo neturi, tavęs laukia pragaras...
Šioje vietoje derėtų prisiminti rašytojo kunigo ir vienuolio Jean Lafrance taiklų teiginį, kad krikščionis, nebūdamas artimas Jėzui Kristui, nesugebantis su Juo kalbėti, Jo klausyti, nėra tvirtas krikščionis, netgi jei turi gilų ir tradicinį tikėjimą, net jei yra labai kilnus. Krikščionis – tai tas, kuris tikrai nori sutikti Jėzų Kristų ir Jo trokšta... Be šio buvimo su Jėzumi laukia pragaras...
Dabar iš pragaro pakilkim į viršų. Iki dangaus.

Read more: Mano išganymas plūs iš kartos į kartą

VIEŠPATS gina bejėgius

Valerijus RUDZINSKAS

Visuomet svarbu prašyti, kad Dievas laimintų mūsų darbus ir planus, vadovautų mūsų mintims, siųstų Jo valiai patinkančius įkvėpimus. Pasitikėdami Dievo Gailestingumu, net ir suklydę, turime jėgų keltis, nes, anot Šventojo Rašto,
„Užjaučiąs ir gailestingas yra VIEŠPATS; jis atleidžia nuodėmes, jis padeda nelaimėje“ (Sirac 2, 11)...
Tačiau be galo svarbu dėti asmenines pastangas, kad būtume gailestingi tarpusavyje. Nepriklausomai nuo politinės tvarkos, konkretus žmogus, tiek ankstesniais, tiek ir šiais laikais vis dar lieka antrame plane...
Šiuolaikinių istorikų požiūriu totalitarinis režimas rengė specialistus, kuriuose, sekant režimą, žmogiškumas buvo perkeliamas į antrąjį planą, lyginant jį su ideologija ir politika.

Read more: VIEŠPATS gina bejėgius

Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS

Valerijus RUDZINSKAS

Pranašo Danieliaus knygoje pasakojama, kaip sykį chaldėjų karalius Baltazaras surengė ištaigingą puotą. Valdovas, jo artimieji ir pavaldiniai garsiai šlovino stabus ir nesivaržė gerti vyną iš šventųjų auksinių Jeruzalės šventyklos indų. Šiuo veiksmu karalius išniekino tai, kas priklausė Dievo namų šventenybėms. Dėl šio negirdėto išsišokimo – už sąmoningą nepagarbą ir baisią šventvagystę – Viešpats karalių nubaudė. „Kaip tik tada pasirodė žmogaus rankos pirštai ir pradėjo rašyti ant karališkųjų rūmų sienos tiesiai už žvakidės. Karalius galėjo matyti rašančią ranką“ (Dan 5, 5).

Read more: Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS

Kas slepia savo kaltes, nesusilauks sėkmės

Valerijus RUDZINSKAS

Dauguma žmonių sako, kad gyvename ne itin lengvais laikais. Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II enciklikoje apie Dievo gailestingumą taip pat mini, kad šiuos laikus „įveikė kitos, negatyvios jėgos, tokios kaip piktumas, neapykanta ar net žiaurumas“.
Viena iš Dievo nurodytų „sunkių laikų“ charakteristikų, laikų, kuriais mes dabar gyvename, yra ta, kad „pikti žmonės, suvedžiotojai eis dar blogyn, klaidindami ir klysdami“ (2 Tim 3, 13). Gilesne prasme analizuodami šiuos žodžius, suprantame, kad pirmiausia jie skiriami klaidatikiams, klaidamoksliams, jų įkvėpėjams ir gundytojams jais sekti. Neretai tokie žmonės, sugebėdami daryti įtaką kitiems, pasiekia įvairių aukštumų, pvz., Visarionas su savo sekta Rusijoje ir daugelis kitų šių dienų „naujamokslių“. Yra tokių, kurie, naudodamiesi Šventuoju Raštu, veda kitus į paklydimą, pvz., Jehovos liudytojai. Prie tokių klaidintojų priskiriame New Age judėjimą, ateistus - evoliucionistus, Jėzaus dievystės kritikus, modernistus ir daugelį kitų, klaidinančių, ypač jaunimą, savo nuodingu melu. Pasitaiko paklydimų ir krikščioniškuose judėjimuose, kurie vidutiniškai gyvuoja iki 20 metų, o po to sunyksta.
Profesorius Peter Kreeft, analizuodamas tikėjimą, taikliai pastebi, kad tikėjimas turi paklausą, itin gerą paklausą – tikėjimas apskritai, tikėjimas kaip nuostata, tikėjimas kaip pozityvusis mąstymas, tikėji­mas tikėjimu.
Taip pat gerą paklausą turi ir daugybė keistų naujų tikėjimų – tikėjimas kultais, tikėjimas NSO, tikėjimas tarpžemyni­nėmis balistinėmis raketomis, tikėjimas jėga, tikėjimas senovės ast­ronautais, tikėjimas astrologija – tikėjimas iš esmės bet kuo.
Mūsų amžius neįtikėtinai patiklus.

Tęsinį skaitykite 2016 06 18 „Utenyje“

Pasaulyje jūsų priespauda laukia

Valerijus RUDZINSKAS

Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje apie Dievo gailestingumą („Dives in misericordia“) patį gailestingumą vadina slėpiniu, kurio šaukiasi daugybės žmonių širdys, jų kančios ir viltys, jų baimės ir lūkesčiai.
Tačiau kas yra šis Gailestingumas? Atsakome: Kristus!
Taip, anot Didžiojo popiežiaus, Kristuje ir per Kristų Dievas mums ypač sušvinta savo gailestingumu: išryškėja toji Dievo savybė, kuri jau Senajame Testamente įvairiais posakiais ir žodžiais api­brėžiama kaip gailestingumas. Kristus Senojo Testamento Dievo gailestingumo tradicijai suteikia galutinę reikšmę. Jis ne tik kalba apie jį ir palyginimais bei parabolėmis jį aiškina, bet, pirmiausia, jį pats įkūnija ir suasmenina. Jis pats [...] yra gailestingumas! Kas jame gailestingu­mą mato ir randa, tam Dievas tampa „regimas“ ypatingu būdu - kaip Tėvas, „apstus gailestingumo“.
Kristuje apreikštoji tiesa apie Dievą, kuris yra „gai­lestingumo Tėvas“ (2 Kor 1, 3), leidžia mums jį „matyti“ kaip labai artimą žmogui, ypač kai žmogų ištinka kančia ar kyla grėsmė jo egzistencijai ir orumui...

Read more: Pasaulyje jūsų priespauda laukia

Vieta Jūsų reklamai

Decrease font size Default font size Increase font size

karolina22

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

Britų mokslininkai nustatė, jog plaunant kojas nusiplauna ir rankos.
*
Mes pasistengsime, kad jūs mūsų sanatorijoje jaustumėtės kaip namuose.
– Ką jūs! Aš atvažiavau pailsėti.
*
Skambutis į duris:
– Atleiskite, aš renku aukas naujam baseinui.
– Prašau, štai jums kibiras vandens.
*
Pasodino į kalėjimą prancūzą, žydą ir lenką. Leido pasiimti po vieną daiktą. Lenkas paprašė parūkyti. Žydas – telefono. Prancūzas paprašė moters.

suopirkimas

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

Savo namuose prižiūrėčiau neįgalų žmogų. Didelė patirtis. Tel. 8672 18418

 

Pigiai IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos miesto centre, 1 a. Tinka parduotuvei, biurui, paslaugoms teikti.
    Tel. (8-614) 64501.

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 PARDUODAMAS nedidelis medinis namas miško apsuptyje, netoli Utenos. Yra elektra, tvenkinys, 23 arai kitos paskirties žemės. Tel. 612 46340

 

PARDUODAME auginti dvi telyčaites 3 savaičių ir vieną 2 mėn. Tel. 8 686 61521

 

PARDUODU Pakalnių gyvenvietėje nebaigtą įrengti Alytaus tipo namą, rūsys po visu namu, yra ūkio pastatai, 3765 kv. m namų valdos žemės sklypas. Nebaigtą įrengti požeminį trijų kamerų cechą su 0,0721 ha žemės sklypu.
Žemės ūkio paskirties 2,17 ha žemės sklypą su 0,08 ha vandens telkiniu. Ideali vieta motininių sraigių verslui, galima auginti chitake grybus. Yra projektas ir visi leidimai. Galima pirkti atskirai.
    Tel. +370 680 12762.

nuotr2

nuotr1

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas