utenis 11

Friday, July 19, 2019

UTENOS KOLEGIJA

Darnaus vystymosi aspektai

Kovo 28 d. įvyko tradicinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Darnaus vystymosi aspektai: teorija ir praktika“, kurią Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas organizavo jau šeštąjį kartą.
Sparti technologijų kaita, ekonomikos, besiremiančios vartojimo kultūra, augimas daro neigiamą poveikį ekosistemai, keičia ne tik ekonominį, bet ir socialinį žmonių gyvenimą bei vertybines nuostatas. Kaip patenkinti vis augančius žmogaus poreikius išsaugant aplinką? Kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp ekonominės plėtros ir natūralių gamtos išteklių išsaugojimo? Koks turi būti žmogaus ir jį supančio pasaulio santykis? Šie ir panašūs probleminiai klausimai – vieni svarbiausių darnaus vystymosi kontekste.
Į juos ir buvo orientuotos pagrindinės šių metų konferencijos temos – technologijos šiuolaikinės visuomenės darnai, aplinkos tvarumas, žmogaus gerovė ir socialinė atsakomybė, švietimo, mokslo ir verslo regioninė bei tarptautinė partnerystė, kurios atsispindėjo plenarinio posėdžio bei atskiroms darniosios plėtros sritims skirtų sesijų pranešimuose.
Konferenciją pradėjo ir dalyviams sėkmingo darbo bei įdomių diskusijų palinkėjo Utenos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui dr. V. Bartuševičienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė dr. V. Bartkutė-Norkūnienė bei Rėzeknės technologijų akademijos rektorė dr. I. Mietule.
Dr. Ž. Stasiškienė (Kauno technologijos universitetas) savo pranešime nagrinėjo tvaraus gyvenimo iššūkius ir galimybes. A. Kisieliūtė (Vilniaus kolegija) paskatino susimąstyti apie sąmoningo vartojimo filosofiją. E. Vaitiekus (Tarptautinė Baltijos akademija) kalbėjo apie darnaus vystymosi problemas Lietuvos regionuose. D. Petrėnaitė (Utenos kolegija) atskleidė lyčių identiteto ir teisinio legalizavimo problematiką. Dr. E. Strazdienės ir M. Jakutytės (Vilniaus kolegija) pranešime buvo pristatytas mados procesų skaitmenizavimas aplinkos tvarumo kontekste.
Po plenarinio posėdžio vyko darbas trijose sekcijose. Sekcijoje ,,Turizmas, verslas, aplinka“ (moderatorius M. Barčys) buvo kalbama apie nišinį turizmą (dr. R. Navickienė, Kolpingo kolegija; dr. R. Meištė, Utenos kolegija), agroturizmą ir jo plėtros galimybes (dr. A. Ivolga, Stavropolio agrarinis universitetas), pagrindinių ekologinių ir antropogeninių rodiklių pokyčius (dr. R. Čepukas, Utenos kolegija), darnųjį turizmą Rytų Aukštaitijoje (R. Narkūnienė, Utenos kolegija) bei kitomis aktualiomis temomis.
Sekcijoje ,,Dabarties specialistų rengimo klausimai“ (moderatorė V. Andrašienė) buvo pristatytas dr. Urbonienės, R. Puidokaitės-Savickienės, dr. V. Bartuševičienės (Utenos kolegija) studentų poreikio e-studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimas. Simuliacijos ir įrodymais pagrįstos praktikos vaidmenį užtikrinant slaugos studentams kokybiškas klinikines edukacines patirtis atskleidė D. Šakalytė (Utenos kolegija). I. Kepalaitė (Utenos kolegija) pristatė vartotojams aktualią informaciją apie glaistytų sūrelių sudėtį. Pranešėjai iš kitų institucijų pristatė pedagogų rengimo aktualijas, individualios mados kūrybines tendencijas, dalijosi savo aukštųjų mokyklų projektine ir edukacinių erdvių kūrimo, į studentą orientuotos kultūros plėtojimo patirtimi.
Šiais metais konferencijoje labai aktyviai dalyvavo studentai. Jaunųjų tyrėjų sekcijoje ,,Žmogaus sveikata ir socialinė aplinka“ (moderatorius R. Šimakauskas) savo įžvalgomis dalijosi net aštuoni kolegijos studentai: būsimieji teisininkai A. Žemčiugovas, V. Belyškinaitė, G. Rudzinskaitė, V. Mirauskaitė, D. Dubinovič, I. Baliukevičiūtė bei būsimieji informacinių sistemų specialistai V. Užemeckis ir T. Černiauskas. Taip pat su savo pranešimais sekcijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos jaunųjų tyrėjų atstovai.

Savanorystės idėjos kolegijos studentą nuvedė į egzotiškąją Panamą

Utenos kolegijos Aplinkos apsaugos inžinerijos studijų programos pirmakursiui Arnoldui Sadkevičiui narystė Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungoje ir savanoriška veikla, tapusi gyvenimo būdu, atvėrė langą į pasaulį ir naujas patirtis.

arnoldas11Veikla – nuo mokyklos suolo
    Vaikino teigimu, pradžių pradžia – mokykliniai metai, kada dar būdamas Vilniaus A. Mickevičiaus gimnazijos šeštokas įsitraukė į Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos veiklą. Harceriai, kurių šūkis – tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, dalyvauja daugelyje pilietinių, socialinių ir labdaringų akcijų, organizuoja stovyklas, bendradarbiauja su įvairių šalių skautais.
    Kaip šios jaunimo organizacijos narys Arnoldas dalyvavo įvairiuose renginiuose, aplankė beveik visas Europos šalis. Pasak Arnoldo, skautiškas gyvenimas, stovyklos gamtoje paskatino pasirinkti ir Aplinkos apsaugos inžinerijos studijas. Vaikinas, 2017 m. įstojęs į šią specialybę Utenos kolegijoje, vėliau išvyko krimsti tokių pačių mokslų į Jogailos universitetą Krokuvoje.
    ,,Norėjau pakeisti aplinką, patirti daugiau įspūdžių, tačiau studijuoti Krokuvoje nelabai patiko. Šiais metais vėl įstojau į Utenos kolegiją, kurioje draugiška ir bendruomeniška aplinka, šilti ir geranoriški dėstytojai, įdomios ir praktiškos studijos“, – sako Arnoldas.

Tęsinį skaitykite 2019 03 27 „Utenyje“

Kolegijos ir įmonės „Nosted mechanika“ bendradarbiavimas įtvirtintas sutartimi

Utenos kolegijoje vyko kolegijos ir UAB ,,Nosted mechanika“ atstovų susitikimas dėl bendradarbiavimo plėtros bei sutarties pasirašymas.

kolegija22Susitikime-diskusijoje dalyvavo šios įmonės generalinis direktorius Dainius Tvarijonas ir inžinierius Mindaugas Giedraitis, taip pat dirbantis Utenos kolegijos lektoriumi, kolegijos direktorius doc. dr. Raimundas Čepukas, pavaduotoja doc. dr. Vitalija Bartuševičienė, Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Regina Bagdonavičienė ir kiti kolegijos atstovai.
Susitikime buvo pastebėta, kad kolegijos ir įmonės „Nosted mechanika“ bendradarbiavimas jau vyksta (įmonėje atlieka praktiką kai kurių studijų programų studentai, dirba absolventai), tačiau partnerystės galimybių yra ir daugiau, ypač įgyvendinant technologines ir inžinerines studijų programas ir jas populiarinant.
Susitikimo metu kolegijos atstovai pristatė AVS ir ISI studijų programas, kolegijos perspektyvas atsižvelgiant į darbdavių poreikius rengti trumpojo ciklo programas. Diskusijos dalyviai taip pat svarstė, kaip sudominti stojančiuosius technologiniais ir inžineriniais mokslais, aptarė ,,gyvųjų projektų“ idėją, kada įmonė pasiūlo integruotą probleminę užduotį, kurią studentas atlieka padedamas įmonės darbuotojų ir dėstytojų.
Įmonės generalinis direktorius D. Tvarijonas pastebėjo, kad kolegijos ruošiami specialistai yra reikalingi. Jo teigimu, įmonė yra atvira tiek studentų praktikoms, tiek studentų ir moksleivių vizitams, tiek kitoms bendroms veikloms.
Kolegijos ir įmonės bendradarbiavimas buvo įtvirtintas sutartimi, kurioje numatytos studentų praktikos, įmonės atstovų darbas kvalifikavimo komisijose, jų pasiūlymų integravimas tobulinant studijų programas, karjeros galimybių sklaida, taikomieji tyrimai, bendri renginiai ir kita veikla.

Tęsinį skaitykite 2018 11 21 „Utenyje“

Daug galimybių kiekvienam

Vykstant priėmimui į aukštąsias mokyklas ir kolegijas būsimieji studentai susiduria su daugybe klausimų: ką pasirinkti – profesinio mokymo instituciją, kolegiją ar universitetą? Kuriame mieste geriau studijuoti? Kaip atrasti sau tinkamą ir patinkančią studijų programą? Ar ją baigus bus galima rasti darbo pagal specialybę?.. Praverkime Utenos kolegijos duris – galbūt tai jūsų aukštoji mokykla, suteikianti kiekvienam dideles studijų, įdomios ir naudingos patirties bei saviraiškos galimybes.

Kolegijos studijų programos
Šiuo metu kolegija priima stojančiuosius į 16 paklausių Utenos regione ir šalyje studijų programų. Verslo ir technologijų fakultete galima rinktis Aplinkos apsaugos inžinerijos, Automatinio valdymo sistemų, Buhalterinės apskaitos, Informacinių sistemų inžinerijos, Maisto produktų technologijos, Svetingumo vadybos (tarptautinė jungtinė studijų programa, anglų k., du diplomai), Teisės, Transporto verslo bei Verslo vadybos studijų programas.
Medicinos fakultetas kviečia į Bendrosios praktikos slaugos, Burnos higienos, Dantų technologijos, Kineziterapijos, Kosmetologijos, Odontologinės priežiūros bei Socialinio darbo studijų programas.
Kolegijoje veikia bene moderniausiais Lietuvoje Burnos priežiūros specialistų rengimo centras, Slaugos simuliacinis centras, Kosmetologijos centras, Elektroninio mokymo centras, Svetingumo centras, Elektrotechnikos ir elektronikos, Automatinio valdymo sistemų ir kitos laboratorijos. Studentams dėsto kompetentingi dėstytojai ir specialistai-praktikai.

Tęsinį skaitykite 2018 06 27 „Utenyje“

Tarptautinė Erasmus+ savaitė: tradicijos ir naujovės

Kiekvieną pavasarį Utenos kolegijoje organizuojama tarptautinė Erasmus+ savaitė. Šių metų Savaitė buvo gausi tradicinių renginių, taip pat jos metu suorganizuota I tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta slaugos specialistams ir dėstytojams.

Balandžio pabaigoje Utenos kolegijoje vykusi tradicinė tarptautinė Erasmus+ savaitė buvo gausi renginių ir susitikimų. Ji prasidėjo ekskursija ,,Utenos miesto šimtmečio istorijos” ir kultūrine-edukacine kelione po Lietuvą.
Vyko dalykiniai tarptautinių svečių susitikimai su kolegijos direktoriumi prof. dr. Gintautu Bužinsku, kitais administracijos darbuotojais, fakultetų dekanais, katedrų vedėjais ir dėstytojais. Susitikimų metu buvo keičiamasi gerąja patirtimi, diskutuojama aktualiais švietimo klausimais, aptariamos Erasmus+ programos teikiamos galimybės, svečiai iš užsienio skaitė paskaitas kolegijos studentams.
Šių metų Savaitės naujovė – I tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija ,,Inovacijos ir technologijos slaugos mokyme ir praktikoje”. Pranešimus skaitė iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos mokymo institucijų ir medicinos įstaigų lektoriai, kurių pasiklausyti susirinko gausus dalyvių skaičius.
Svečiai iš užsienio šalių ir Lietuvos nagrinėjo tarpkultūrinės slaugos, socialinės partnerystės slaugoje temas, dalijosi slaugos specialistų rengimo, pacientų priežiūros namuose tinklo ir kt. patirtimi.
Įdomius pranešimus pristatė konferencijos šeimininkai – Utenos kolegijos dėstytojai ir čia dirbantys specialistai-praktikai: lektorė Jūratė Stankevičienė, VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai, lektoriai Paulius Šakalis, Vida Bartašiūnienė, Zita Petravičienė ir Danguolė Šakalytė. Didelio susidomėjimo sulaukė simuliacinio mokymo naujovės ir informacinių technologijų taikymas, rengiant slaugytojus, slaugos praktikos aktualijos. Planuojama, kad ši mokslinė-praktinė konferencija kolegijoje taps tradicine.

Mokslas gali būti įdomus
Pastaruoju metu stebimas technologijų ir inžinerijos specialistų poreikio augimas tiek Utenos regione, tiek visoje šalyje. Utenos kolegijoje yra įgyvendinamos kelios šių krypčių studijų programos – tai Informacinių sistemų, Automatinio valdymo sistemos (su Elektros energetikos specializacija), Aplinkos apsaugos inžinerija bei Maisto produktų technologija. Siekiant plačiau supažindinti su šiomis studijų programomis bei parodyti mokslo ir technologijų pažangą, paskutinę balandžio savaitę Inžinerijos ir technologijų katedros dėstytojai Utenos miesto moksleivius pakvietė į STEM atradimų savaitę.
STEM atradimų savaitė – tai bendra tarptautinė iniciatyva, kuri skatina mokyklas ir kitas organizacijas visoje Europoje ir visame pasaulyje kartu pasidžiaugti mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) srities pasiekimais.
Savaitės metu moksleiviams vyko daug įdomių renginių. Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos 7 klasės moksleiviai dalyvavo dėstytojų dr. J. Urbonienės, A. Pranaičio, G. Sliaustienės organizuotose Robotų kovose ir išbandė 3D kūrybą. Utenos Dauniškio gimnazijos 1c klasės gimnazistai dalyvavo paskaitose Įdomioji Grafų teorija – pažaiskime (doc. dr. V. Bartkutė-Norkūnienė) ir Oro taršos matavimai Utenos mieste (doc. dr. I. Jakštonienė).
Taip pat vyko jau tradiciniu tapęs IT srities konkursas „GimnazISTuk@s 2018“. Konkurse dalyvavo moksleivių komandos iš Utenos ir Ignalinos gimnazijų bei kolegijos informacinių sistemų inžineriją studijuojančių pirmakursių komanda. Konkurso metu dalyviai rodė savo žinias ir reakcijos greitį atsakinėdami į viktorinos klausimus, atlikdami įvairiausias užduotis žygiavo inžinerinių uždavinių sprendimo etapais: analizės etape kūrė algoritmus pagal pasaką „Ropė“, projektavimo etape – 3D pieštukais piešė mobilios aplikacijos „Muzikos grotuvas“ eskizus, programavo, kūrė skelbimus. Susumavus rezultatus I vieta atiteko Ignalinos gimnazijos komandai, o II vietą pasidalijo Utenos Dauniškio gimnazijos ir Utenos kolegijos komandos.
STEM atradimų savaitė baigėsi lektorės G. Bukauskienės paskaita „Žinau, ką valgau: maisto produktų ženklinimas“, kurioje dalyvavo ,,Saulės” gimnazijos 1 klasės gimnazistai ir jų mokytojos.
Šie renginiai dar kartą parodė, kad mokslas nėra sausa teorija – jis gali būti įdomus ir įtraukiantis.

Decrease font size Default font size Increase font size

PARDUODUOpel Meriva“. 2005 m., 1,7 CDTI, 74 kW. TA iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Variklio tarpinės arba galvutės defektas. Kaina 450 eurų. Tel. 8699 83088.kasyba1

Renginiai

Renginiai

next
prev

Renginiai

next
prev

Dienos anekdotas

77777Ėjo ežiukas per mišką ir meditavo:
– Aš nepavargęs, aš nepavargęs…
Bet greitai pavargo. Atsisėdo ant kelmelio ir meditavo toliau:
– Aš ne ežiukas, aš ne ežiukas…
***
Sėdi ežiukas medyje, mezga dviratį ir galvoja:
– Kam man tie balti sportbačiai, vis tiek nerūkysiu…
***
Sociologai nustatė, kad 99% žmonių, atsisėdusių ant ežio, rūpinasi savuoju užpakaliu, ir tik 1% pagalvoja apie ežio likimą.
***
Ėjo ežiukas per dykumą, o kobra viską matė…

PARDUODU žemės sklypą Ežero gatvėje. Tel. (8-638) 76644.

 

PARDUODAMAS 5 savaičių pieninis buliukas.
    Tel. (8-699) 20933.

 

Gerbiami senjorai!
Turime Jums gerą naujieną. Kiekvieną darbo dieną nuo 10.00 iki 16.00 val. laukiame jūsų neseniai duris atvėrusiame Utenos maltiečių senjorų dienos centre, Tauragnų g. 2 (iš kiemo pusės).
Čia galėsite bendrauti, mėgautis arbata ar kava, megzti, skaityti, užsiimti rankdarbiais, dalyvauti daugelyje kitų veiklų.

 

PARDUODAMOS arba IŠNUOMOJAMOS komercinės patalpos  (46 kv. m, I aukštas) Utenos mieste. Tinka parduotuvei, paslaugoms, biurui. Tel. (8-614) 64501.

 

PARDUODAMI du žemės sklypai Antakalnio k., Vyžuonų sen. (miesto teritorijos ribose). Vienas sklypas, besiribojantis su upe, – 80 a, kitas sklypas – 2 ha. Šie sklypai prie pat Naujasodžio gyvenvietės.  
    Tel. (8-640) 32364.

 

GAMINA

* Šildymo katilus ilgo degimo, krosnis pirčiai;

* įvairių katilų pirties krosnių montavimas.

Garantija, konsultacija

Tel. 8-672 59564

 

BUTŲ REMONTAS: tapetavimas, dažymas ir kiti darbai.  Laiptinių remontas, santechnika. Krosnių remontas. Kaminų valymas, remontas. Vonių atnaujinimas.
    Tel. (8-605) 02472.

 

 

Šildomų grindų, katilinių montavimas.
Šilumos siurbliai
oras-vanduo, katilai.
Pristatome ir kokybiškai montuojame.
Tel. 8 603 18700.

 

 

 

 


 

 

Kalendorius

loader

Statistika

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas